Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності.

Основні поняття безпеки життєдіяльності: людина, життя, безпека (не­безпека), чинники та інші. Між собою ці поняття за своїм звичайним змістом не мають видимого зв'язку, але такі зв'язки існують на рівні глибинного змі­сту. Наприклад, основні змістові уявлення понять «людина» і «життя» є такі:

- «людина» відіграє роль головного об'єкта, а також об'єкта, який потребує захисту;

- «життя» є показником стану людини, а також впливу небезпек.

За основу смислового розгляду прийняті пари, взаємодія кожної пари має визначений смисловий зв'язок: «людина» - «життя»; «життя» - «небез­пеки»; «небезпеки» - «чинник»; «чинник» - «людина».

Безпека життєдіяльності - наука що вивчає проблеми безпечного пере­бування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності, це сукупність знань та правил поведінки, що забезпечують здоров'я, довголіття, розкриття творчого потенціалу людини, забезпечують оптимальні умови існування людства на планеті Земля.

Мета безпеки життєдіяльності - забезпечення оптимальних умов життя для кожної людини окремо та людства в цілому. Аксіоми безпеки життєдіяльності: а). Усяка діяльність (бездіяльність) потенційно небезпечна; б). Для кожного виду діяльності існують комфортні умови, що сприяють її максимальної ефективності;

в). Всі природні процеси, антропогенна діяльність і об'єкти діяльності ма­ють схильність до спонтанної втрати стійкості або до тривалого негативного впливу на людину та середовище його перебування, тобто мають залишковий ризик;


Мал. 1. Загальна структура взаємодії людини з середовищем і забезпе­чення її безпеки.

г). Залишковий ризик є першопричиною потенційних негативних впливів на людину і біосферу;

д). Безпека реальна, якщо негативні впливи на людину не перевищують гранично припустимих значень з урахуванням їхнього комплексного впливу;


е). Екологічність реальна, якщо негативні впливи на біосферу не переви­щують гранично припустимих значень з урахуванням їхнього комплексного впливу;

є). Припустимі значення техногенних негативних впливів забезпечуються дотриманням вимог екологічності та безпеки до технічних систем, технологі­чносте), а також застосуванням систем екобіозахисту (екобіозахистної техні­ки);

ж). Системи екобіозахисту на технічних об'єктах і в технологічних проце­сах мають пріоритет уведення в експлуатацію та засоби контролю режиму роботи;

з). Безпечна та екологічна експлуатація технічних засобів і виробництв ре­алізується при відповідності кваліфікації і психофізичних характеристик оператора, вимогам розробника технічної системи та при дотриманні опера­тором норм і вимог безпеки та екологічності.

Актуальність дисципліни ще більше зростає у зв'язку з існуванням ак­сіоми про потенційну небезпеку людської діяльності: в жодному виді діяль­ності неможливо досягнути абсолютної безпеки, будь-яка діяльність людини потенційно небезпечна. В зв'язку з цим, виникає поняття безпеки.

Безпека - це стан діяльності людини, при якому з певною ймовірністю виключаються прояви небезпек.

Безпека - це мета, а БЖД - засоби, шляхи, методи її досягнення.

Небезпека - центральне поняття БЖД, що об'єднує явища, процеси, об'єкти, здатні в певних умовах наносити збитки здоров'ю людини.

Небезпека - це наслідок дії на людину певних факторів. До них відно­сяться вражаючі, небезпечні і шкідливі фактори.

Вражаючі фактори приводять до загибелі людини.

Небезпечні фактори викликають в певних умовах травми або різке по­гіршення здоров'я.

За наявності небезпечних обставин під час виконання будь-яких робіт людина сприяє, усвідомлює, приймає і реалізує відповідні рішення в послі­довності показаній на мал. 2.


Шкідливі фактори можуть викликати зниження працездатності люди­ни, погіршення самопочуття і навіть захворювання, які можуть проявитися через деякий час.

Мал. 2. Ступенева логіко-імітаційна модель виникнення нещасного випадку.

Поділення факторів на вражаючі, небезпечні і на шкідливі досить умо­вне. Один і той же фактор може викликати смерть, погіршення здоров'я, або не подіяти на людину взагалі.

Таксономія небезпек - класифікація та систематизація явищ, процесів, інформації, об'єктів, які здатні завдати шкоди людині.


Класифікація небезпек: а), за походженням - природні, техногенні, екологічні; б), за локалізацією - космос, атмосфера, літосфера, гідросфера; в), за сферою проявлення - виробнича, транспортна, побутова, спортивна; г). за наслідками - загибель, травми, захворювання, зниження працездат­ності.

Ідентифікація небезпек - знаходження типу небезпеки та встановлення її характеристик, необхідних для розробки заходів щодо її усунення чи лікві­дації наслідків.

Номенклатура небезпек - перелік назв, термінів, систематизованими за окремими ознаками.

Квантифікація небезпек - введення кількісних характеристик для оцін­ки рівня небезпеки. Найпоширенішою кількісною оцінкою небезпеки є сту­пінь ризику.

Безпека життєдіяльності становить фундамент для розвитку інших ди­сциплін, що розглядають «людський фактор»:

- охорона праці, фізіологія праці, психологія праці, гігієна праці;

- цивільна оборона вивчає заходи, що проводяться для захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу;

- екологія та соціоекологія - науки про взаємовідношення людства та при­родного середовища.


Читайте також:

 1. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 5. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 6. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 7. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 8. II. Поняття соціального процесу.
 9. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 10. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 11. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 12. Ocнoвнi визначення здоров'я
Переглядів: 1394

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах. | Середовище життєдіяльності людини.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.