Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ №5

з дисципліни

«Програмування та алгоритмічні мови»

Масив - це структурний тип даних, який складається з фіксованого числа елементів, які мають один і той же тип.

Можна використовувати і будь-який інший, раніше визначений тип, тому можливе існування масиву рядків , масиву записів, масиву масивів і т. д. Тип елементів масиву називається базовим. Число елементів масиву фіксується при описанні і в процесі виконання програми не змінюється. Доступ до кожного окремого елементу масиву здійснюється шляхом індексування елементів масиву. Індексами можуть бути вирази будь-якого скалярного типу, крім дійсного. Тип індексу визначає границі значень індексу. Для описання масиву використовується словосполучення array of.

Масив- це впорядкований скінченний набір елементів (даних) одного типу. Зазвичай працюють з масивами, які містять числа.Масивом називається скінченна послідовність змінних одного типу, які мають однакове ім'я та різняться порядковим номером.
Індексом називається порядковий номер елемента масиву.

Отже, введено новий тип — масив. Усі типи, які досі були вам відомі, називаються простими. Масив є прикладом структурованого типу, тобто він, у свою чергу, складається з елементів іншого типу.

Оскільки у мові Pascal усе з чим ми працюємо потрібно оголошувати, то масиви також потрібно оголосити. Це можна зробити кількома способами:

Формат.
type
<ім'я типу>=array[<тип індексу>] of<тип компонент> ;

Var<ідентифікатор >:<ім'я типу>;

Масив можна описати неявно в розділі опису змінних:

Var<ідентифікатор>:array[<тип індексу >]of<тип компонент>;

Приклад.Type Symbol=array[1..255]of char;Klass=(K1,K2,K3,K4);Var S:Simbol;childr:array[1..5] of Klass;a,b:array [1..10] of real;

Одновимірні масиви a і b, які мають 20 елементів цілого типу можна описати так:

Type Mas=array[1..20] of integer;
Var a,b:Mas;

Двовимірні масиви можна описати так :

Type Mathr=array[<тип 1-го індексу>,<тип 2-го індексу>]of<базовий тип>;
Var <ідентифікатор >:Mathr;

Приклад
Type
Mathr=array[1..10,1..5]of real;
Var c:Mathr; d:array[1..7,1..7]of integer;

Масиви (як єдине ціле) можуть брати участь в операціях відношення "рівно" і в операторі прискорення. Масиви, які беруть участь в цих діях повинні бути ідентичними по структурі, тобто мати однаковий тип індексів і базовий тип компонент. Наприклад, для одновимірних масивів a i b, які описані вище, можливе застосування операцій:

Вираз Результат
A = b True, якщо значення кожного елемента масиву a рівне відповідному значенню елемента масиву b.
а =b True , якщо хоча одне значення елемента масиву а не дорівнює відповідному значенню елемента масиву b
а: =b Всі значення елементів масиву b присвоюють відповідним елементам масиву a. Значення елементів масиву b залишаються незмінними.

Для того , щоб отримати доступ до значень елемента масиву потрібно вказати ім’я масиву і в квадратних дужках індекс елемента. Наприклад , запис a[2] дозволяє звернутися до другого елемента масиву a, запис c[5, 4]- звернутися до елемента , який знаходиться у 5-му рядку і 4-му стовпчику матриці c (одновимірні масиви трактують як вектори, a двовимірні - як матриці).

Паскаль не має засобів вводу та виводу масивів відразу; ввід та вивід значень здійснюється поелементно. Як правило, ввід одновимірних масивів здійснюється при допомозі оператора for і процедури Read або ReadLn:

for і:=1 to 20 do ReadLn(a[і]);

Значення двовимірного масиву вводять з допомогою вкладеного оператора for:

for і:=1 to 10 do
for j:=1 to 5 do Read (c[і, j]);

Вивід значень елементів масиву здійснюється аналогічним способом тільки з використанням стандартних процедур Write. WriteLn

for i:=1 to 20 Write(a[i]);

або

for i:1 to 10 dobeginfor j:=1 to 5 do Write(c[i,j]);WriteLn;end;

 

 

Масиви бувають одновимірними(у вигляді послідовності чисел), двовимірними(у вигляді таблиць чисел розміром m x n) і багатовимірними (3-,4-вимірні і т.д. 3-вімірні - це об'ємний простір з комірками, а 4-вимірні і більше - це фантастично-абстрактні поняття).
Масив називається одновимірним, якщо для задання місцеположення елемента в масиві необхідно вказати значення лише одного індексу.Масив називається двовимірним, якщо для задання місцеположення елемента в масиві необхідно вказати значення двох індексів.Запам'ятайте, що у двовимірних масивах перший індекс завжди вказує на номер рядка, а другий - на номер стовпчика в цьому рядку!Розмірність масивів у Pascal необмежена, вона визначається лише об'ємом пам'яті вашого комп'ютера.

Зауваження.По-перше, межі індексів завжди вказуються через два символи «.».По-друге, при розподілі пам'яті в опи­совій частині програми під масив буде зарезервовано стільки місця, скільки передбачає вказана кількість елементів масиву. Тому при виконанні програми ви можете використовувати кількість елементів не більшу, ніж описана в розділі змінних.По-третє, межі зміни індексів повинні бути сталими величи­нами, а не змінними, інакше невідомо буде, скільки місця не­обхідно відвести в пам'яті під такий масив.

 


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
Переглядів: 505

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 4 | Тернистий шлях незалежності України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.054 сек.