Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Дослідження конкурентів

Дослідження конкурентів охоплює:

- ідентифікацію основних конкурентів;

- оцінку основних характеристик конкурентів;

- визначення «ключових чинників успіху».

Ідентифікація основних конкурентів пе­редбачає виявлення конкурентів; визначення ос­новних конкурентів і рівня, що вони займають в конкурентній боротьбі; аналіз реакції конкурен­тів на зміну ринкової ситуації.

Таким чином, виникає необхідність в ін­формації про діяльність підприємств-конкурентів. Збір інформації і оцінка діяльності конкурен­тів проводяться з метою виявлення можливості підвищення конкурентоспроможності свого під­приємства.

Збором, аналізом інформації і оцінкою ді­яльності конкурентів займаються спеціалізовані підрозділи (фахівці) підприємств. Це може бути відділ інформації, служба маркетингу, який фор­мує систему збору і обробки інформації про під-приємства-конкурентів.

Облікові картки повинні бути носієм оперативної інформації і всі зміни систематично заносяться в картку обліку підприємств-конкурентів. У сукупності облікові картки складають банк даних підприємства про конкурентів.

На основі вивчення банку даних здійснюється визначення основних конкурентів.

Після виявлення основних конкурентів здійснюється визначення їх рівня в конкурентній боротьбі (лідери, відомі, претенденти на лідерство або новаки), для чого потрібно розрахувати їх ринкову частку.

Об'єм продажу товарів фірми

 

Р.Ч. =

 

Об'єм продажу товарів на товарному ринку

де: Р.Ч. - ринкова частка.

Оскільки розмір ринкової частки підпри­ємств визначає їх конкурентну позицію, то до­цільно на цій основі розробляти матрицю фор­мування конкурентної карти ринку по товарній групі, що досліджується.

Оцінка основних характеристик кон­курентів здійсню­ється на основі до­слідження їх страте­гії, цілей і виявлен­ня сильних і слаб­ких сторін.

Для оцінки основних характеристик конкурентів потрібно провести дослідження їх стратегії, цілей і виявити сильні і слабкі сторони.

Дослідження стратегій на корпоративно­му рівні передбачає виявлення їх відповідності цілям підприємства в залежності від мети конкурентної позиції, що займається на ринку.

Так:

- стратегія "лідера" повинна забезпечити першість в зміні цін, введенні на ринок нової продукції;

- стратегія "відомого" повинна забезпечити проходження за лідером без прагнення досягнути положення лідера;

- стратегія "претендентів на лідерство" -передбачає прагнення підприємств стати ліде­рами, при цьому вони повинні атакувати знач­ну частину ринку, що займається лідером, оновлюючи при цьому товар, широко рекла­муючи свої товари, здійснюючи гнучке ціно­утворення;

- стратегія "новаків на ринку" передбачає по­шук своєрідної "ніші", яка прибуткова для підприємства І не викликає зацікавленості більшості конкурентів.


Читайте також:

 1. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 2. Актуальність дослідження
 3. Алгоритм дослідження кон’юктури
 4. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 5. Аналіз інформації та постановка задачі дослідження
 6. Аналіз потреб споживачів та аналіз конкурентів у процесі маркетингового дослідження
 7. Аналіз цін конкурентів проводиться за допомогою
 8. Аналізцін і товарівконкурентів
 9. Аналітичний метод дослідження
 10. Анкета — основний інструмент дослідження
 11. Біохімічне дослідження жовчі.
 12. Вибір методів дослідження
Переглядів: 810

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Моніторинг конкурентного середовища | Оцінка сильних і слабких сторін

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.