Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Ключові терміни та поняття

ТА ЇЇ ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ


· декларація

· внутрішня політика

· зовнішня політика

· суверенна держава

· право на самовизначення

· демократична держава

· громадянство

· поділ влади

· національно-культурне відродження


Декларація як політико-правовий акт проголошує основні принципи, програмні положення внутрішньої і зовнішньої політики держави.

«Декларація про державний суверенітет України» була прийнята 16 липня 1990 року Верховною Радою України, через місяць після того, як аналогічну деклара­цію прийняла Верховна Рада Російської Федерації.

За своєю юридичною природою цей документ являв собою правовий фундамент для нової Конституції неза­лежної держави, ухваленої в 1996 р., для прийняття за­конів, для визначення позиції держави (до прийняття Основного закону) при заключенні міжнародних угод. Він переслідував мету затвердити суверенітет народу України.

В основу Декларації були покладені кращі традиції українського народу, які розвивалися впродовж століть.

Основні положення Декларації: — Україна, як суве­ренна держава, реалізовує своє право на самовизначення в існуючих кордонах;

— єдиним джерелом державної влади в республіці є народ України, який складають її громадяни. Повно­владдя народу реалізується як безпосередньо, так і через народних депутатів. Від імені всього народу має право виступати виключно Верховна Рада України;

— Україна є демократичною державою, механізм якої функціонує у відповідності з принципами розподілу влад між законодавчою, виконавчою та судовою;

— Україна має своє громадянство, де всі рівні перед законом незалежно від походження, соціального та май­нового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду та характеру занять, місця проживання та інших обста­вин;

— територія України є недоторканою і неподільною. Вона не може бути змінена і використана без її згоди;

— економічна організація суспільства ґрунтується на тому, що народ України має право власності на всі національні надбання республіки;

— Україна самостійно встановлює порядок органі­зації охорони природи на території республіки, гарантії екологічної безпеки та раціонального природокористу­вання;

— держава забезпечує національно-культурне відро­дження й розвиток українського народу, гарантує всім національностям, що проживають на території України, право вільного культурно-національного розвитку;

— в сфері внутрішньої та зовнішньої безпеки Украї­на проголосила право на власні Збройні Сили, внутріш­ні війська та органи державної безпеки, намір в майбут­ньому стати нейтральною державою;

— в галузі міжнародних відносин Україна виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, ви­знає пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрідержавного права.

Реалізація основних положень Декларації. За час, що минув після прийняття Декларації про незалежність України, зроблено чимало:

— реформовані державні органи, відбулося розмежу­вання функцій поміж трьома гілками влади;

— прийнята низка законів, покликаних зміцнити еко­номічну незалежність держави, становлення ринкових відносин;

— дуже багато зроблено для національного відрод­ження українського народу та національних меншин, що проживають на терені України;

— проведена велика робота по виходу України як крупної європейської держави на міжнародну арену;

— але чи не найбільшим досягненням стало прийняття нової Конституції, на основі втілення якої в життя відбуваються усі державотворчі процеси сього­дення.

Труднощі, з якими зустрівся український народ, вті­люючи в життя Декларацію про незалежність України:

— шалений опір консервативних сил, які й до сьо­годні «мріють» про відновлення Радянського Союзу;

— посилення негативних тенденцій в економіці Ук­раїни;

— зниження життєвого рівня народу на всіх «зрі­зах»;

— стан російсько-українських відносин з цілої низки життєво важливих проблем розбудови незалежної дер­жави, особливо з проблем Криму та Чорноморського флоту.

З а п и т а н н я:

1. Що таке Декларація?

2. Які положення Декларації найбільше втілені в життя в ході розбудови незалежної Української держави?

3. Яку функцію виконувала «Декларація про державний сувере­нітет України» до прийняття нової Конституції України?

4. Дайте визначення поняття «суверенітет».

5. З якими труднощами зустрілася Українська держава, присту­пивши до виконання основних положень Декларації?


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові (ключові) цінності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 256

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ключові терміни та поняття | Ключові терміни та поняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.038 сек.