Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Державна комісія

Робоча комісія

Робоча комiсiя - визначається наказом керiвника об'єкта, що будується, пiдприємства, або органiзацiї замовника.

В склад комiсiї входять:

- представники генпiдрядника, субпiдрядних, проектних органiзацiй, технологiчної iнспекцiї профспiлок;

- представники органiв санiтарного i пожежного нагляду, Держархбудконтролю;

- представники профспiлкової органiзацiї замовника i деяких iнших заiнтересованих органiзацiй (за бажанням замовника).

Робоча комiсiя зобов'язана:

- перевiрити готовнiсть встановленого обладнання до комплексного випробовування i скласти акт;

- перевiрити прийомку обладнання, яке не потребує комплексного випробовування, а також обладнання, яке пройшло комплексне випробовування;

- прийняти в експлуатацiю окремi допомiжнi будинки i споруди у вiдповiдностi з нормативними документами i скласти акт;

- перевiрити готовнiсть пред'явлених до приймання Державною комiсiєю закiнчених будiвель, або реконструйованих будинкiв i споруд основного водогосподарського призначення;

- вiдповiднiсть проекту виконаних робiт i їх якiсть, скласти про це акт.

Призначення робочих комiсiй виконується завчасно залежно вiд характеру i складностi об'єкту, який пiдлягає прийомці, але не пiзнiше ніж за мiсяць до призначення Державної приймальної комiсiї.

Для перевiрки готовностi окремих споруд i будинкiв, а також змонтованого обладнання при прийомці, наприклад, великих водопровідних, або каналiзацiйних очищувальних споруд, гiдровузлiв, утворюються спецiалiзованi комiсiї. Порядок їх роботи визначається представником робочої комiсiї, а матерiали її розглядаються робочою комiсiєю i затверджуються. Склад пiдкомiсiї затверджується на засіданнi робочої комiсiї. Керiвництво кожної iз них покладається на одного iз членiв робочої комiсiї. При введенні водопровiдно-каналiзацiйних споруд окремими чергами, або пусковими комплексами створюються робочi комiсiї черг i пускових комплексiв.

Державна комiсiя - призначається залежно вiд важливостi i кошторисної вартостi побудованих, або реконструйованих об'єктiв Радою Мiнiстрiв (мiнiстерствами), виконкомами мiських (районних) Рад народних депутатiв.

У склад Держкомiсiї входять:

- представники замовника, генерального пiдрядника i проектувальника;

- представники органiв державного санiтарного i пожежного нагляду, технiчної iнспекцiї профспілок;

- представники профспiлкової органiзацiї замовника, фінансової установи;

- представники органiв щодо використання i охорони водних ресурсiв i при необхiдностi представники iнших зацікавлених організацій.

Державна приймальна комiсiя зобов'язана:

- розглянути заключення робочої комiсiї про готовнiсть об'єкта до прийомки в експлуатацiю;

- перевiрити наявнiсть i змiст актiв прийомки окремих будинкiв, споруд i обладнання, складених робочою комiсiєю, комплектнiсть i достовiрнiсть представленої замовником документацiї;

- встановити вiдповiднiсть пред'явленого до приймання об'єкта затвердженому проекту, перевiрити якiсть робiт, що виконанi щодо конструктивних елементів будинкiв i споруд, зовнiшнiх мереж i комунiкацiй;

- перевiрити готовнiсть пред'явленого об'єкта до дiї у вiдповiдностi з правилами технiчної експлуатацiї;

- дати оцiнку виконаним роботам, встановленому обладнанню i об'єкту в цiлому;

- скласти i пiдписати акт приймання об'єкта, або комплексу споруд в експлуатацiю.

Пропозицiї про призначення i склад державних комiсiй представляють замовник i генпiдрядник завчасно.

Держкомісія i її голова, залежно вiд характеру i складностi будівництва, призначаються компетентним органом не пiзнiше ніж за три мiсяцi до встановленого термiну введення будівлі чи споруди в експлуатацiю.

Кількість представників вiд кожної органiзацiї визначаються органами, якi призначають комісію. Одночасно з призначенням Держкомісії призначається її голова.


Читайте також:

 1. II Державна дума
 2. Активна і пасивна державна політика.
 3. Антиінфляційна державна політика
 4. Державна антициклічна політика
 5. Державна виконавча служба
 6. Державна виконавча служба (Ст. 12 КВК)
 7. Державна влада й місцеве самоврядування
 8. Державна влада як складова державно-владного механізму
 9. Державна влада як складова державно-владного механізму.
 10. Державна влада.
 11. Державна власність
 12. Державна діяльність гетьмана України І. Мазепи. Участь у Північній війні. Союз Мазепи з Швецією
Переглядів: 323

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Прийняття об’єктів в експлуатацію | Комплектування парку машин

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.