Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Швидкісні характеристики

Швидкісною характеристикою називається залежність ефективної потужності, крутного моменту, витрати палива та інших показників роботи двигуна від частоти обертання.

Швидкісна характеристика, що відповідає повній подачі палива, називається зовнішньою швидкісною характеристикою. Усі проміжні характеристики, які знімаються при незмінному положенні керуючих органів, називаються частковими швидкісними характеристиками.

В умовах експлуатації двигун працює за зовнішньою характеристикою тоді, коли автомобіль рухатиметься на прямій передачі з максимально відкритою дросельною заслінкою, або рейка паливного насоса буде встановлена на максимальну подачу палива.

 

 

 

Рис.2,а. Зовнішня швидкісна Рис. 2,б. Зовнішня швидкісна

характеристика бензинового двигуна характеристика дизельного двигуна

 

Зміни частоти обертання досягають за допомогою зміни (зменшення або збільшення) навантаження. При цьому положення регулюючого органа (дроселя або рейки) залишається незмінним.

На рис. 2.а. показано зовнішню швидкісну характеристику бензинового двигуна. Характер кривих визначається зміною величини середнього ефективного тиску Ре, який в основному залежить від частоти обертання, коефіцієнта наповнення, коефіцієнта надлишку повітря, втрат на тертя і теплових втрат. На малих обертах процес згоряння в циліндрах двигуна відбувається повільно і з великими тепловими втратами, тому величина середнього ефективного тиску, а отже, ефективної потужності незначна. У міру збільшення частоти обертання термодинамічні умови згоряння значно поліпшуються і крива потужності круто піднімається вгору. Проте із збільшенням частоти обертання коефіцієнт наповнення ηυ знижується і збільшуються механічні втрати ηм.

Це призводить до зниження інтенсивності наростання ефективної потужності. При швидкості обертання nN крива потужності досягає свого максимального положення, а потім, внаслідок значного зменшення середнього ефективного тиску Ре і збільшення механічних втрат ηм., починає знижуватися.

Характеристику двигуна зазвичай знімають до швидкості обертання пмтс, яка для різних типів двигунів змінюється у межах (1,10…1,25) nN. Крива крутного моменту Ме при деякій частоті пм також має максимум. Дальше збільшення п веде до зменшення крутного моменту, яке визначається середнім ефективним тиском Ре, коефіцієнтом наповнення ηυ і механічним ККД двигуна ηм.

У зв'язку із збільшенням частоти обертання годинна витрата палива Gп зростає, незважаючи на деяке зниження коефіцієнта наповнення ηυ.

Характер кривої питомої ефективної витрати палива ge , визначається характером зміни годинної витрати палива Gп та ефективної потужності Nе, оскільки:

ge = (г/кВт·год)

При nge min питома ефективна витрата палива досягає мінімального значення gemin. Будь-яке відхилення п від nge min веде до погіршення економічності двигуна.

При експлуатації двигун працює найефективніше в діапазоні частоти обертання nN ...nM, якому відповідає і мінімальна витрата палива gemin, На рис. 6.4 показано зовнішню швидкісну характеристику дизеля. За характером ці криві майже не відрізняються від кривих рис. 6.3, тому що вони визначаються однаковими факторами.

На малих обертах п регулятор не впливає на зовнішню характеристику. Але після того, як досягнута частота обертання, на яку відрегульовано регулятор (nном) , останній вступає в дію і перешкоджає дальшому збільшенню п.

Робота двигуна на режимі, вищому від номінального (nном) , веде до зростання механічних навантажень на двигун і до появи димного вихлопу внаслідок погіршення умов згоряння палива.

На зовнішніх характеристиках (рис. 6.2,а,б) можна відмітити ряд характерних точок:

nмін мінімальна стійка частота обертання; пмаксмаксимальна частота обертання; пM частота обертання при максимальному крутному моменті; nNчастота обертання при максимальній потужності; ngeminшвидкість обертання при мінімальній ефективній питомій .витраті палива. Важливим показником транспортного ДВЗ є коефіцієнт пристосовності, який показує здатність двигуна долати зростаючий момент опору внаслідок підвищення величини крутного моменту без переходу на нижчу передачу. Його визначають за формулою

K =

де Меmax - максимальний крутний момент; МeN - крутний момент при максимальній потужності.

Для бензинових двигунів K = 1,25...1,45, для дизелів без регулятора частоти обертання К < 1,15. Це пояснюється тим, що у дизелів характеристика крутного моменту більш полога, ніж у бензинових двигунів.

Для поліпшення пристосованості дизельних двигунів застосовують коректори подачі палива, що дає можливість при зменшенні частоти обертання підвищити крутний момент на 15…20%, а коефіцієнт пристосованості - до К = 1,23.

Часткові швидкісні характеристики знімаються при проміжних положеннях органів керування.

4. Навантажувальні характеристики (Самостійне вивчення)

Навантажувальною характеристикою називається залежність годинної і питомої витрат палива та інших показників від навантаження двигуна при сталій частоті обертання колінчастого вала.

За навантажувальними характеристиками двигуни працюють при русі автомобіля із сталою швидкістю по дорозі із змінним опором. Тому оцінка економічності двигуна за таких умов становить значний інтерес.

 

Рис. 3. Навантажувальні характеристики двигунів:

а — бензинового; б — дизельного

 

На рис. 3. показано приблизний вигляд навантажувальних характеристик бензинового (а) і дизельного (б) двигунів.

У разі збільшення навантаження бензинового двигуна треба для підтримки сталого швидкісного режиму збільшувати відкривання дросельної заслінки. При цьому зростає годинна витрата палива Gn.

Підвищення потужності двигуна веде до збільшення індикаторного ηi і механічного ηм к.к.д., а це призводить до зниження питомої ефективної витрати палива ge (рис. 3, а).

Приблизно при 80% номінального навантаження Ne в роботу включається економайзер. Це веде до деякого зниження коефіцієнта надлишку повітря (збагачення суміші), а за рахунок цього збільшується як годинна Gn, так і питома витрата палива ge.

У дизелях підвищення годинної витрати палива Gn, із збільшенням навантаження при незмінному швидкісному режимі відбувається внаслідок збільшення подачі палива за цикл (рис.6.6, б).

Якщо навантаження на двигун збільшується, то збільшується індикаторний ηi та механічний ηм к.к.д., внаслідок чого зменшується питома витрата палива. Коли навантаження наближається до Ne , то індикаторний ηi ККД починає зменшуватися, в результаті чого зниження питомої витрати палива відбувається плавніше.

У точці 1 внаслідок надмірного зменшення коефіцієнта надлишку повітря появляється димний вихлоп. Якщо й далі збільшувати циклову подачу палива (до точки 3 і більше), то потужність може дещо зрости, а потім почне знижуватися внаслідок незадовільних умов згоряння палива, що супроводжується збільшенням питомої витрати палива (за точкою 2), інтенсивним утворенням диму і перегріванням двигуна. Тому експлуатація двигуна з перевантаженням недопустима.

За навантажувальними характеристиками встановлюють найбільш прийнятну з точки зору економічності частоту обертання двигуна, а отже, найбільш економічну швидкість руху автомобіля.


Читайте також:

 1. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 2. Акустичні характеристики порід
 3. Будова, принцип роботи та характеристики МДН – транзисторів
 4. Будова, принцип роботи та характеристики тиристорів
 5. Будова, характеристики і параметри біполярного транзистора
 6. Варіаційні ряди та їх характеристики
 7. Векторні характеристикимеханічного руху– переміщення, шлях, швидкіст та прискорення
 8. Вивчення загальної характеристики господарства, окремих галузей господарства та міжгалузевих комплексів.
 9. Види мереж. Основні характеристики мереж.
 10. Види та характеристики зношування
 11. Види та характеристики інструментів власності.
 12. Види та характеристики колективів (груп) працівників
Переглядів: 4119

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика холостого ходу | Регулювальні характеристики

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.