Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою

Тема 3. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю

Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на

Дніпропетровськ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ»

для студентів 4-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»


ЗМІСТ
Вступ
.............................................................................................................. 5

підприємстві.................................................................................... 6

1.1. Роль і місце планування в управлінні підприємством. . ................ 6

1.2. Сутність об'єктів планування на підприємстві. . ............................ 8

1.3. Процес планування та вибір рішень. . ......................................... 11

Контрольні запитання .................................................................. 13

Тема 2. Система планів підприємства..................................................... 13

2.1. Форми планування й види планів. . .............................................. 13

2.2. Фактори, що впливають на вибір форми планування ................. 18

2.3. Організація планування. . ............................................................. 19

Контрольні запитання .................................................................. 22

продукції........................................................................................ 23

3.1. Цілі й завдання планування збуту ................................................ 23

3.2. Маркетингові дослідження. . ........................................................ 24

3.3. Планування збуту і контроль продукції. . ................................... 28

Контрольні запитання .................................................................. 32

Тема 4. Виробництво продукції............................................................... 32

4.1. Структура й показники виробничої програми підприємства ... 32

4.2. Оптимізація виробничої програми ............................................. 35

4.3. Планування випуску продукції ................................................... 36

Контрольні запитання ................................................................. 40

Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль.................... 41

5.1. Зміст і завдання оперативно-календарного планування ............. 41

5.2. Розробка оперативних планів виробництва ................................ 44

5.3. Опер ативний облік і контроль виробництва ............................... 47

Контрольні запитання .................................................................. 49

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва................... 50

6.1. Цілі, завдання й зміст планування потреби в матеріально-технічних ресурсах 50

6.2. Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах ............. 52

6.3. Вивчення ринку сировини й матеріалів. . .................................... 55

6.4. Планування закупівель матеріальних ресурсів ........................... 57

Контрольні запитання .................................................................. 59


потужністю.................................................................................... 59

7.1. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків .................................................................................... 59

7.2. Методики розрахунку виробничої потужності ............................ 62

7.3. Визначення максимально можливого випуску продукції

за наявною виробничою потужністю ........................................... 65

Контрольні запитання .................................................................. 68

Тема 8. Персонал і оплата праці.............................................................. 68

8.1. Порядок планування персоналу і оплати праці .......................... 68

8.2. Планування продуктивності праці ............................................... 70

8.3. Планування чисельності персоналу ............................................. 74

8.4. Планування оплати праці ............................................................. 81

Контрольні запитання .................................................................. 89

Тема 9. Виробнича інфраструктура........................................................ 90

9.1. Особливості підрозділів виробничої інфраструктури ................ 90

9.2. Планування діяльності інструментальних цехів. . ....................... 91

9.3. Планування діяльності ремонтного виробництва. . .................... 94

9.4. Планування діяльності енергетичного господарства .................. 97

Контрольні запитання .................................................................. 101

Тема 10. Витрати виробництва................................................................ 102

10.1. Цілі, завдання й зміст планування витрат .................................. 102

10.2. Методи калькулювання продукції .............................................. 106

10.3. Планування витрат виробничої собівартості ............................. 113

10.4. Планування зведеного кошторису витрат на виробництво ...... 116

Контрольні запитання .................................................................. 120

Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві............... 120

11.1. Фінансова стратегія, завдання і зміст фінансового плану ......... 120

11.2. Планування прибутку ................................................................. 126

Контрольні запитання .................................................................. 132

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції........................ 133

12.1. Плани оновлення продукції, їхній склад і завдання .................. 133

12.2. Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продукції 137

12.3. Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції 141

12.4. Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових виробів 142


Контрольні запитання .................................................................................. 144

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток.......................................... 145

13.1. Планування технічного та організаційного розвитку ............... 145

13.2. Оцінка техніко-економічного рівня розвитку підприємства ..... 147

13.3. Організація планування ОТР підприємства ............................... 150

Контрольні запитання .................................................................. 152

Тема 14. Бізнес-планування...................................................................... 152

14.1. Бізнес-план і його особливості .................................................... 152

14.2. Оцінювання середовища для бізнесу та формування

власної ринкової позиції ...................................................................... 156

14.3. Планування виробництва продукції та його ресурсного

забезпечення ........................................................................................ 159

14.4. Фінансові розрахунки в бізнес-плані . .. ..................................... 160

Контрольні запитання .......................................................................... 161

Прийняті скорочення................................................................................. 162

Рекомендовані джерела.............................................................................. 163Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 3. II.1 Програмне забезпечення
 4. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 5. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 6. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 9. Автоматизація метрологічної діяльності
 10. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 12. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Алгоритм розв’язання розподільної задачі | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.