Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Граничні норми сумарної ваги ванажу для підлітків у розрахунку на 1 годину робочого часу

  вік ( років) Граничні норми ваги вантажу ( кг)
короткочасна робота тривала робота
юнаки дівчата юнаки дівчата
3,5

 

Примітки:

1. Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів (переміщень).

2. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата, конвеєра і т.п.

3. Висота підіймання не повинна перевищувати 1 метра.

4. Відстань переміщень вручну не повинна перевищувати 5 метрів.

sЯкі пільги мають наповнолітні щодо відпусток?

Для неповнолітніх щорічна основна відпустка встановлюється тривалістю 31 к.д. Вона повинна надаватися, в основному, влітку, а за бажанням працівника -в інший час. Право на відпустку в перший рік роботи неповнолітні отримують до настання шестимісячного терміну роботи, необхідного для нарахування від­пустки дорослим.

s Неповнолітнім встановлено скорочений робочий час. А як здійснюється у зв´язку з цим оплата їх праці ?

"Оплата праці працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій три­валості щоденної роботи здійснюється в такому ж розмірі, як працівникам від­повідних категорій при повній триваласті щоденної роботи " (КЗпП У ст.194).

Крім того звільнення неповнолітнього з роботи теж має певні особ­ли­вості. Коли відбувається звільнення за ініціативою роботодавця, то потрібна на це згода не лише профкому, а й комісії в справах неповнолітніх. Участь комісії у справах неповнолітніх при розгляді справи про звільнення неповнолітнього за ініціативою роботодавця не зводиться лише до дачі згоди чи відмови в цьому. Комісія повинна перевірити законність, обгрунтованість вимог власника, а також виявити причини, по яких роботодавець звільняє підлітка з роботи, вживати заходів по їх усуненю. Коли не­пов­но­літ­ній звільняється за власним бажанням, то повинен попередити про це робото­давця не за два тижні (як для дорослих ), а за три дні. В тих випадках, коли роботодавець порушує законні інтереси неповно­літ­нього (залучає його до нічних і надурочних робіт або до робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, примушує працювати повний робочий день, не надає відпустки встановленої тривалості та ін.), не забезпечує належних умов для охорони здоров´я або продовження навчання неповнолітнім, його батьки (осо­би, які їх замінюють), компетентні державні органи та їх посадові особи, гро­мадські організації мають право вимагати від роботодавця покращення умов пра­ці. Коли ж продовження чинності трудового договору загрожує здоров´ю не­по­внолітнього або порушує його законні інтереси, то, на вимогу названих вище осіб і організацій, роботодавець зобов´язаний розірвати трудовий договір з неповнолітнім.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з молодим спе­ціалістом, направленим на роботу по персональному розподілу можливе лише за по­п­­е­редньої згоди профкому і з дозволу міністерства або відомства, якому підпорядковане дане підприємство або організація.

Отже, неповнолітні мають вагомі права по трудовому законодавству.

sА чи можна неповнолітніх притягти до відповідальності за порушення трудової дисципліни?

Так, за порушення трудової дисципліни до неповнолітніх, як і до дорослих, можуть бути застосовані заходи дисциплінарного або громадського впливу. За систематичне порушення трудової дисципліни, прогул (в тім числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом дня) без поважних причин і дозволу роботодавця, появи на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп´яніння, до неповнолітніх може бути застосовано і такий захід, як звільнення з роботи.

s Які трудові права мають учні шкіл та студенти ВУЗів ?

Допускається прийняття учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шко­ди здоров´ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по до­сяг­ненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або осіб, що йо­го замінює. Учні належать до неповнолітніх і на них поширюються ті самі норми законодавства про працю, про які ми вже говорили. Учні віком 14-15 ро­ків, які працюють у канікулярний період мають право на скорочену тривалість ро­бочого часу – 24 години на тиждень: по чотири години щоденно.

sА чи можуть працювати учні під час навчального року ?

Можуть, але якщо вони працюють протягом навчального року у вільний від навчання час – то тривалість робочого часу не може перевищувати поло­вину визначеної максимальної тривалості робочого часу для відповідного віку ( тобто для 14-16 річних – 12 годин на тиждень, по дві години на день, а для 16-18 річних – 18 годин на тиждень, по три години на день ).

sЯк здійснюється оплата праці учнів, які працюють у вільний від навчання час ?

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, проводиться пропорційно відпрацьованого часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Учням, які працюють, надається відпустка тривалістю 31 к.д. влітку з оплатою пропорційно відпрацьованого часу: по два робочі дні за кожен місяць роботи. Учень може звільнитися з роботи, попередивши про це за три дні. Крім того з учнем може бути розірваний трудовий договір на вимогу адміністрації навчального закладу, в якому він навчається, якщо робота негативно впливає на його успішність.

При припиненні трудового договору роботодавець видає учню довідку про його виробничу діяльність, де вказується спеціальність, кваліфікація, посада і час роботи. Цей час включається в трудовий стаж у відповідності з діючим зако­но­давством. На підставі даної довідки на підприємстві, де надалі він буде працю­вати, зобов´язані внести відповідний запис у трудову книжку.

Відповідно до законодавства України "молоддю" вважаються особи віком від 15 до 28 років. Громадянам цього віку після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчаль­них закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служ­би надається перше робоче місце на строк не менше двох років. А молодим спеціалістам, направленим на роботу по направленню – не менше трьох років. До перелічених особливостей праці молоді можна додати також пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням, адже це головним чином саме представники молоді.


Читайте також:

 1. Адміністративно-правові норми
 2. Адміністративно-правові норми поділяють на види за різними критеріями.
 3. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.
 4. Алгоритм розрахунку апаратів псевдозрідженого шару.
 5. Алгоритм розрахунку ризиків за загрозою відмова в обслуговуванні
 6. Алгоритм розрахунку та підбору технологічного обладнання
 7. Алгоритм розрахунку температури поверхні чипу ІМС процесора
 8. Аналіз використання робочого часу на підприємстві
 9. Аналіз використання фонду робочого часу.
 10. Аномалії особистого розвитку підлітків
 11. Баланс робочого часу одного середньооблікового працівника
 12. БЮДЖЕТ РОБОЧОГО ЧАСУ СЕРЕДНЬООБЛІКОВОГО ПРАЦІВНИКА НА 200__ р.
Переглядів: 703

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Граничні норми підіймання та переміщення вантажів непованолітніми під час короткочасної та тривалої роботи | Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.