Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ 2. МЕТОД І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2.1. Визначення методу і методики економічного аналізу. Класифікація методів і прийомів аналізу

Для вивчення предмета економічного аналізу розробляються і використовуються різні наукові методи

Термін метод (з грецьк. - шлях дослідження) – систематизована сукупність кроків, які треба здійснити для виконання певної задачі, досягнення мети. Сьогодні під методом розуміють прийом або систему прийомів, що застосовуються в якій-небудь діяльності (науці, виробництві тощо).

Метод економічного аналізу -це сукупність способів вивчення, виміру і узагальнення впливу численних факторів на зміну результатів господарської діяльності підприємства з метою її об’єктивної оцінки, забезпечення необхідною інформацією прийняття оптимальних управлінських рішень для підвищення ефективності господарювання економічних суб’єктів.

Особливостями методу економічного аналізу є:

> системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів;

> використання системи показників, які всебічно та глибоко характеризують господарську діяльність підприємства;

> виявлення і вивчення причин, які зумовили зміну результуючих показників;

> виявлення і вимірювання взаємозв’язків, взаємообумовленостей і взаємозалежностей між показниками.

Метод економічного аналізу реалізується через використання конкретних методик в залежності від особливостей цілей, задач, об’єктів, способів та технічних засобів дослідження.

Методика економічного аналізу- узагальнення досвіду, результатів використання конкретних способів, прийомів відображення й оброблення економічної інформації.

До найважливіших елементів методики належать способи і прийоми (інструментарій), які дають змогу отримати всебічну оцінку роботи підприємства за даними різних джерел інформації, розкрити та виміряти взаємопов’язані показники, встановити кількісний вплив конкретних факторів на результати діяльності та виявити резерви їх підвищення.

Існують різні підходи до класифікації способів і прийомів аналізу. За одним з таких підходів в основу класифікації закладають дві ознаки: об'єктивності та рівень аналітичності.

За рівнем об'єктивності розрізняють неформалізовані та формалізовані способи.

Неформалізовані методианалізу засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні. До них відносять: експертні оцінки, сценарії, психологічні, морфологічні методи і інші. При використанні цих методів можливий певний суб’єктивізм, тому що вони в значній мірі базуються на особистому досвіді, інтуїції та знаннях аналітика. Тому їх застосування в аналітичній практиці досить обмежене.

В основу формалізованих способів покладені строгі аналітичні залежності. Застосування останніх передбачає, що процеси можна проаналізувати за допомогою певних математичних процедур, тому можуть бути повторно застосовані іншими особами і результати будуть аналогічними. До цієї групи належать елементарні прийоми мікроекономічного аналізу, традиційні прийоми економічної статистики, математично-статистичні прийоми вивчення зв’язків (стохастичне моделювання), методи прийняття рішень та фінансових обчислень. Іноді формалізовані способи зводять до чотирьох підгруп: традиційні, детермінованого факторного аналізу, стохастичного факторного аналізу, оптимізації показників. За допомогою суб'єктивних прийомів отримують здебільшого якісну оцінку, об’єктивних - кількісну.

За рівнем аналітичностірозрізняють наївні та причинно-наслідкові способи. Підставою вважати способи наївними є те, що аналіз з їх використанням ґрунтується на обмеженій інформації і не дає змоги визначити причини певного економічного явища. Причинно-наслідкові способи застосовують тоді, коли чітко визначені фактори та їх вплив на отримані результати.

Поєднання цих двох підходів передбачає розподіл способів і прийомів аналізу на певні групи:

1. Неформалізовані причино-наслідкові способи або евристичні прийоми – пов’язані із творчим пошуком розв’язання економічних задач, тобто базуються на використанні досвіду, інтуїції фахівця та його творчого мислення. Їх використовують за нестачі зібраної інформації для прийняття управлінського рішення, особливо в умовах високого рівня невизначеності та ризику, пошуку нестандартних шляхів розв'язання проблем, прогнозування розвитку підприємства та ґрунтуються на інтуїції й попередньому досвіді дослідників.


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 5. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 6. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 7. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 8. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 9. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 10. АгротехнІЧНИЙ метод
 11. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 12. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
Переглядів: 965

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛЕКЦІЯ 1. Наукові основи економічного аналізу та його зв’язок з іншими науками | Неформалізовані наївні способи або інтуїція.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.