Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття контролю та його місце у системі управління організацією

Загальна характеристика контролю як функції менеджменту

Тема 14 СИСТЕМА і процес контролю в організації

1. Загальна характеристика контролю як функції менеджменту

2. Поняття контролю та його місце у системі управління організацією

3. Сфери і види управлінського контролю

4. Етапи та модель процесу контролю

 

Поняття контролю та його місце у системі управління. Сфери та види управлінського контролю. Етапи процесу контролю: вимірювання процесів; порівняння фактичного виконання зі стандартами; оцінка та реакція. Модель процесу контролю. Система контролю та умови її ефективного функціонування. Дисфункціональний ефект системи контролю.

Модель процесу контролю поведінки працівників. Прямий управлінський контроль: мотивація, дисципліна, винагорода. Замінники прямого управлінського контролю: селекція кадрів, формалізація, організаційна культура.

Після вивчення розділу необхідно знати:

- яке місце займає функція контролю у процесі управління організацією;

- які є види контролю і у чому полягають їхні задачі;

- які сфери управлінської діяльності підлягають контролю;

- за якими етапами здійснюється процес контролю;

- у чому полягає функціональний та дисфункціональний ефекти системи контролю;

- які є альтернативи прямому управлінському контролю. Після вивчення розділу потрібно вміти:

- визначати задачі контролю для конкретної організації за сферами управлінської діяльності;

- встановлювати стандарти і вибирати масштаб контролю;

- вибирати, які елементи прямого чи непрямого управлінського контролю доцільно використовувати для управління поведінкою тих чи інших працівників організації.

 

Контроль - одна із чотирьох головних функцій менеджменту. Вона є підсумковою у процесі управління, її здійснення дозволяє запобігти виникненню проблем, обумовлених низькою виконавчою дисципліною персоналу організації, своєчасно виявити відхилення від вибраного напрямку руху і внести у роботу необхідні корективи, а отже, створити належні умови для реалізації вибраної стратегії. Без контролю неможливо зрозуміти, наскільки добре організація функціонує, виконуючи свою місію.

Контроль - це процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів Ті діяльності і внесення необхідних коректив у випадку відхилення фактичних результатів від запланованих.

Контроль передбачає постійне порівняння того, що є, з тим, що має бути. Контролювати може тільки той, хто знає, що повинно бути і своєчасно доводить це до відома інших. Але мета контролю полягає не в тому, щоб "схопити за руку" працівника, коли він припустився помилки. Такий підхід до контролю був би однобоким. Головне завдання контролю - забезпечення досягнення поставлених цілей. А це можна ефективніше зробити, коли створити умови, за яких помилок було б найменше. Особливо актуальним стає таке завдання для організації, що розвивається. Урізноманітнення видів діяльності спричиняє появу нових проблем, зростають непродуктивні витрати, ускладнюються зв'язки між структурними ланками, що може призвести до втрати керованості за відсутності належної системи контролю. Окрім того, відхилення від запланованого напрямку руху може обумовлюватися зовнішніми чинниками, на які організація впливати не здатна, тому вимушена пристосовуватися. Постійний контроль за станом зовнішнього середовища (його моніторинг) дозволяє оперативно приймати управлінські рішення щодо внесення відповідних змін у роботу, якщо ситуація стає для організації загрозливою або відкриває нові можливості. Отже, можна сказати, що контроль допомагає:

- оцінювати результати підприємницької діяльності організації в цілому і її структурних підрозділів;

- оцінювати гнучкість управління, його здатність адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища і пристосовуватися до них ;

- виявляти і аналізувати фактори, що перешкоджають досягненню запланованих результатів, запобігати виникненню і накопиченню помилок;

- враховувати конкретний внесок кожного у забезпечення кінцевого результату;

- формувати зворотний зв'язок для інформування та заохочення персоналу;

- мінімізувати витрати;

- долати проблеми, пов'язані із ростом організації.

Контроль, як завершальна стадія процесу управління, безпосередньо впливає на ефективність здійснення інших трьох управлінських функцій -планування, організації, мотивації. Так, навіть найкращі плани не будуть здійснені, якщо не забезпечити контроль за їх реалізацією. Ефективне функціонування організаційної структури можливе лише за умови належного контролю за роботою її підрозділів менеджерами вищої ланки. Нарешті, функція мотивації буде виконуватися лише тоді, коли розмір винагороди залежатиме від досягнутих результатів, а для цього треба їх оцінити, що можливо лише завдяки контролю.

Відповідальність за контроль покладається на безпосереднього керівника. Процедура контролю зазвичай вибудовується за ланцюгом команд - від вищого до нижчого рівнів управління. Функція контролю входить до кола обов'язків керівника, які не підлягають делегуванню. На практиці здійснюється також і контроль зі сторони третіх осіб, тобто управлінців, що спеціалізуються винятково на контролі. Вони вирішують, які типи контролю необхідні фірмі, розробляють та впроваджують системи контролю і вживають заходів, що ґрунтуються на отриманій інформації.

Довгий час побутувала думка, що контроль є прерогативою лише вищого керівництва. Очікувалось, що вищий менеджмент повинен контролювати абсолютно все і приймати рішення, в той час як менеджери середньої і низової ланок реалізовувати їх, а виробничі робітники беззастережно виконувати всі вказівки своїх начальників. Але у сучасних умовах, коли значно посилилась роль людського фактора і сформувалась нова, заснована на довірі філософія взаємодії між членами організації, контроль набуває зовсім інших форм. Все частіше він виконується тими, хто "знаходиться не далі 15 метрів від подій". Значить, контрольні функції менеджерів суттєво знижуються. У зв'язку з цим кожен керівник має налагодити контроль таким чином, щоб збільшити у ньому частку самоконтролю. Це зробить контроль, з одного боку, не таким жорстким, а з іншого - більш економним.

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. ERP і управління можливостями бізнесу
 3. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 4. II. Поняття соціального процесу.
 5. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 6. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 7. IV. Питання самоконтролю.
 8. Oracle Управління преміальними
 9. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 10. А. Видання прав актів управління
 11. А/. Поняття про судовий процес.
 12. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
Переглядів: 5298

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Процесуальний підхід до мотивації | Сфери і види управлінського контролю

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.