Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Різке підвищення витрат сировини тощо.

Наявна ситуація привела до збільшення кількості придбань підприємств хімічної галузі підприємствами, що функціонували в нафтовій сфері. До кінця десятиліття нафтові підприємства домінували над виробниками в хімічній галузі. Інвестиційні банки й фінансові установи надавали фінансове забезпечення та кредити, стимулюючи злиття і придбання компаній, що стало поштовхом у розвитку менеджменту організаційних змін у хімічній галузі. Процес реструктуризації в хімічній галузі тривав і на початку 90-х років, однак уже не мав масового характеру.

У харчовій промисловості в 1982 році витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи становили 917 млн. дол., а в хімічній – понад 4 млрд. дол., тому що процеси виробництва в харчовій промисловості менш технологічно складні. У свою чергу, конкуренція тут була не такою жорсткою, ніж у хімічній галузі [33].

У 60-70-х роках у США провідні продовольчі компанії, такі як Borden, Campbell Soup, Quaker Oats, Heinz, Ralston Purina, CPC International, Pillsbury і General Mills мали однакові можливості та переваги на ринку [73]. Але до 1990 року ситуація на ринку харчової промисловості змінилася. Яскравим прикладом змін була компанія General Mills. Наприкінці 60-х років General Mills започаткувала спробу вийти на нові ринки – ринки по виробництву ігор й іграшок, одягу, біжутерії, ресторанного устаткування й хімічної продукції. У 1968 році обсяг продажів у харчовій галузі досяг 89,5% від загального обсягу продажів, у 1976 році він знизився до 61,8%. Зміни у вищому керівництві привели до реструктуризації компанії в цілому. Подібна зміна в підприємстві сприяла припиненню виробництва хімічної продукції, іграшок й одягу, тобто відбулася зміна внутрішнього середовища організації, зокрема переорієнтація виробництва і випуск нової продукції. Основні зусилля підприємства General Mills сконцентрувала на виробництві харчових продуктів. У 1988 році обсяг продажів у харчовому секторі становив 72% від загального обсягу General Mills, а прибуток від цього сектора досяг 82% обсягу загального прибутку. Крім того, кошти вкладалися в придбання нового обладнання й технологій, в маркетингові дослідження, що сприяло збільшенню прибутку підприємства [73].

Інші підприємства харчової промисловості вдалися до аналогічних дій. Таким чином, у цій галузі процеси реструктуризації й управління організаційними змінами набули поширення та успішної реалізації.

Розвиток машинобудівної галузі та транспортного устаткування різко відрізнявся від хімічної (галузі високих технологій) й харчової промисловості. Довгострокове інвестування в засоби виробництва обслуговуючих галузей, наукові дослідження й дослідно-конструкторські розробки були необхідні для ефективного реагування на міжнародну і міжгалузеву конкуренцію. Злиття підприємств і придбання у 80-х роках були зорієнтовані на швидке одержання прибутку. Процес реструктурування підприємств у машинобудуванні та виробництві транспортного устаткування також набув розвитку. Це призвело до збільшення заборгованості підприємств, що, у свою чергу, зумовило зменшення обсягу інвестицій в науково-дослідні розробки і в розвиток технологій та устаткування. Забезпечення фондів для фінансування необхідних засобів виробництва обслуговуючих галузей, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт вимагало або зниження виплат по дивідендах, або зовнішніх джерел фінансування, що спричинило б збільшення заборгованості підприємств або випуск акцій без фіксованого дивіденду.

Посилена конкуренція призвела до кризи в галузі й до загрозливого стану таких провідних американських підприємств як International Harvester, Allis-Chalmers, White Motor і Studebaker-Worthington. Однак, деякі компанії, такі як John Deere, Caterpillar, Eaton, Paccar і Cummins Engine вчасно відреагували на зміни (провели комплекс програм планових змін), інвестувавши проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також придбали нове обладнання, щоб одночасно підтримати конкурентоспроможність основних підрозділів. Аналогічну політику проводили компанії, що зосередили увагу на стратегії поширення промислово-господарської діяльності на нові сфери ринку, наприклад, Ingersoll-Rand, Dresser Industries, McDermott, Cooper Industries і FMC. Ці підприємства здійснили організаційні зміни, що стосувались розробки нової стратегії, яка полягала в успішній перебудові виробничих процесів шляхом продажу окремих ліній виробництва і придбання прибутковіших. Слід зазначити, що підприємства машинобудівної галузі використовували новий підхід реагування на зміни – менеджмент організаційних змін (реструктуризація, перебудова та ін.), що використовували хімічні й нафтові підприємства в той самий час [71]. Подібні процеси злиття і придбань підприємств у машинобудівній галузі мали на меті реалізацію довгострокових інвестиційних проектів.

Узагальнюючи вивчення закордонного досвіду підприємств та організацій різних галузей можна зробити висновок, що менеджери підприємств Західної Європи і США придбали неоціненний досвід і навички процесу управління змінами, реструктуризації, враховуючи специфічні особливості технологічних проблем реструктурування і проблем конкуренції в певній галузі промисловості. Крім того тривала реорганізація підприємств, організаційні зміни й перетворення, процес реструктуризації мали спиратися на дослідження в галузі управління змінами, для того щоб компанія залишалася конкурентоспроможною та ефективно реагувала на зміни в навколишньому середовищі [35].

Таким чином, аналізуючи причини становлення і розвитку менеджменту змін (управління організаційними змінами) доходимо висновку, що основними передумовами процесу управління організаційними змінами є такі:

формування і розвиток світового ринку з потужною конкуренцією в післявоєнні роки, що зумовило перехід від класичних методів управління до нових підходів в управлінні, зокрема менеджменту змін і реструктуризації.

Зміни на ринку технологій та устаткування сприяли розвитку і впровадженню нових технологій, внаслідок чого відбулися зміни у виробничих процесах підприємства, а також зміни в організаційній структурі підприємств різних галузей.

прискорений розвиток наукового потенціалу підприємств, які прагнули зміцнити свої переваги порівняно з конкурентами.

Збільшення кількості процесів злиття і придбань підприємств й організацій у Сполучених Штатах Америки і Західній Європі в хімічній, харчовій промисловості, у машинобудуванні також сприяло розвитку управління організаційними змінами, оскільки почали широко здійснюватися дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища організацій, були започатковані нові підходи до управління у структурах, що утворилися, з урахуванням специфіки галузей.

Виникнення Пенсійного фонду в 1950 році зумовило розвиток ринку цінних паперів у США і зростання конкуренції. Державна підтримка в США і Західній Європі передбачала надання дотацій і пільг на наукові дослідження й розробки у сфері електроніки та літакобудування, що сприяло випуску нового обладнання й техніки.

Інвестиційні банки та фінансові установи також стимулювали розвиток підприємств і управління організаційними змінами за рахунок додаткового надходження фінансових ресурсів, що давало змогу розробляти і впроваджувати довгострокові інвестиційні проекти в хімічній, харчовій, машинобудівній та інших галузях.

Лекція 2. Зміст і сутність поняття «зміна», "управління організаційними змінами"

 

Сутність поняття "управління організаційними змінами" ґрунтується на вивченні відомих наукових праць у сфері управління.

І.І. Прокопенко визначає "зміну", як відмінність від колишнього стану, і вказує, що "зміна" – це заміна одне іншим, або так зване перетворення. При цьому процеси, які характеризують поняття «зміна», мають такі напрямки, як розвиток та адаптація [77].

Напрямок адаптація припускає, по-перше, ріст або стиск, за рахунок яких відбуваються зміни, по-друге, заміщення – заміна будь-якого елемента системи без істотного поліпшення всієї системи, по-третє, поліпшення – зміна окремих елементів системи без зміни принципів і структури.

У свою чергу, процес розвитку торкається також трьох напрямків:

· трансформація – метаморфоза структури та форми за рахунок зовнішнього впливу;

· відновлення, інновація – зміна принципів або всієї конфігурації за рахунок зовнішнього впливу;

· саморозвиток – зміна базових концепцій, моделі зсередини, за рахунок своїх ресурсів.

М. Кубр під терміном «зміни» має на увазі певні відмінності між двома послідовними моментами часу в ситуації, людині, організації або в ін. [51].

Вітчизняні дослідники у сфері управління проектами І. Мазур і В. Шапіро трактують зміни як заміщення одного рішення іншим внаслідок впливу різних зовнішніх і внутрішніх факторів, зокрема при розробленні та реалізації проекту [57].

Однак визначення поняття "зміна", яке пропонують І.І. Прокопенко та М. Кубр, не дає змоги чітко сформулювати це поняття, що ускладнює застосування даного терміна на практиці.


Читайте також:

 1. N Придумати продовження до твору тощо.
 2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 3. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 4. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 5. Американський долар 1973 р. — 0,736736 г золота тощо.
 6. Аналіз витрат за центрами відповідальності.
 7. Аналіз витрат звичайної діяльності
 8. Аналіз витрат на 1 грн. вартості продукції
 9. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
 10. Аналіз витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції.
 11. Аналіз витрат.
 12. Аналіз динаміки і структури витрат підприємства
Переглядів: 470

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вибір перерізу провідників у мережах напругою до 1000В з урахуванням автоматичних вимикачів і теплових реле | Ми розглядаємо й вивчаємо організаційні зміни, тобто зміни, які відбуваються в організації, підприємстві, компанії або фірмі.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.