Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Припустимі втрати напруги в лініях місцевих мереж

ЛЕКЦІЯ №12

НАЧАЛЬНИК КАФЕДРИ № 12

ЗАТВЕРДЖУЮ

КАФЕДРА

Спеціальних систем озброєння

 

ПОЛКОВНИК О.І. Рибачук

“_______” _____________2011р.

 

 

 

з навчальної дисципліни

“ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ”

Модуль2. Основи розрахунку електричних мереж.

Тема 3.Розрахунок місцевих електричних мереж.

Заняття 5. Методи розрахунку розімкнутих мереж по втраті напруги.

 

 

Заняття обговорено та схвалено

на засіданні кафедри № 12

протокол №_______

від "_____”_________________2011р.

 

 

2011 р.


ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ.

 

№ з/п Навчальні питання Година хв. Цільова настанова
1.     2.     3. Вступна частина: - прийом доповіді від чергового; - перевірка наявності студентів - доведення теми, мети та навчальних питань заняття; - оголошення літератури - показ необхідності вивчення даної тими та зв'язок питань заняття з раніш вивченим матеріалом. Основна частина: 1. Припустимі втрати напруги в лініях місцевих мереж. 2. Визначення втрати напруги і перерізів проводів у лініях постійного струму та в освітлювальних двопровідних лініях змінного струму. Заключна частина: - підводжу підсумок заняття; - відповідаю на запитання; - даю завдання на самостійну підготовку.           У результаті вивчення питань заняття студент повинний з н а т и:припустимі величини втрат напруги, визначення перерізів проводів у лініях постійного струму за припустимою втратою напруги.

 

 

Година – 2 години.

Місце проведення – 7/5

Матеріально-технічне забезпечення: презентація PowerPoint

 

Навчальна література:

1. Ю.Ф.Романюк. Електричні системи та мережі: Навчальний посібник К.: «Знання» 2007.- – (Вища освіта ХХІ століття).

2. П.О. Василега. Електропостачання: Навчальний посібник. - Суми ВТД «Університетська книга», 2008.-

3. М.Д. Петрук О.Л.Федяєв Д.Є. Ступак Електричні системи та мережі: Конспект лекцій:.- Житомир ЖВІНАУ, 2008. 189 - 160

 


Джерелом живлення місцевих мереж є або шини генераторної напруги електричних станцій, або шини вторинної напруги (6–10–35 кВ) районних підстанцій і станцій. Передача електричної енергії від джерел живлення до електроприймачів супроводжується втратою напруги в лініях і трансформаторах, тому у споживачів напруга не зберігає свого постійного значення.

Розрізняють відхилення напруги, що обумовлені процесами зміни навантажень, які повільно протікають в окремих ланках мережі, змінами режимів на джерелах живлення, змінами навантажень споживачів, у результаті чого протягом року і навіть доби в окремих точках мережі напруга змінюється за величиною, відхиляючись від номінального значення.

Коливання напруги– короткочасні зміни напруги, що швидко протікають (зі швидкістю не менше 1% у секунду), які виникають при різких порушеннях нормального режиму мережі, наприклад при включенні потужних електроприймачів, при змінному режимі їх роботи, при коротких замиканнях у мережі тощо.

Щоб забезпечити нормальну роботу електроприймачів, до них слід підводити напругу, близьку за величиною до їх номінальної напруги. Якщо ж дійсна напруга значно відхиляється від номінальної, то робота електроприймачів може порушитися. Наприклад, для ламп розжарювання зниження напруги на 10% викликає зниження світлового потоку приблизно на 30%, а перевищення номінальної напруги на 5% приводить до скорочення терміну служби ламп приблизно вдвічі. У люмінесцентних ламп залежність світловіддачі від напруги виражена не настільки різко, як у ламп розжарювання (так, зниження напруги на 1% зменшує світловий потік люмінесцентних ламп тільки на 1,25%), однак запалювання їх сильно залежить від стабільності напруги в мережі. У електродвигунів, як відомо, обертовий момент залежить від квадрата напруги, тому при зниженому рівні напруги істотно знижується продуктивність механізмів, а при постійному моменті опору відбувається перевантаження двигуна по струму. Одночасно знижується коефіцієнт потужності установки.

Відхилення напруги виражаються у відсотках номінальної напруги:

,

а коливання напруги

.

ДСТ встановлені такі припустимі відхилення напруги:

· на затискачах електродвигунів і апаратів їхнього пуску та керування – в межах від мінус 5 до плюс 10% від номінальної напруги;

 

· на затискачах приладів робочого освітлення, встановлених у виробничих приміщеннях і громадських будинках, а також у прожекторних установках зовнішнього освітлення, – в межах від мінус 2,5 до плюс 5% від номінальної напруги;

 

 

· на затискачах інших приймачів електричної енергії – в межах ±5% від номінальної напруги.

·

У післяаварійних режимах допускається додаткове зниження напруги на 5% до зазначеного вище за ДСТ.

В електричних мережах сільськогосподарського призначення і у мережах, що живляться від шин тягових підстанцій, допускаються великі значення відхилення напруги (наприклад, при перерізі проводів мережі, обраних за економічною щільністю струму, повинне забезпечуватися відхилення напруги у споживачів у межах від +7,5 до -10% від номінального).

Припустимі коливання напруги на затискачах освітлювальних ламп і радіоприладів залежать від частоти коливань.

Виражена у відсотках понад відхилення напруги, що допускаються, припустима величина коливань визначається формулою

,

де п – число коливань у годину.

Щоб забезпечити подачу до приймачів напруги належної величини, тобто яка не перевищує зазначених вище меж, у мережі проводять такі заходи:

а) застосовують трансформатори з коефіцієнтами трансформації, що враховують втрату напруги як в обмотках трансформаторів, так і в мережі, що живиться ними; крім того, обмотки вищої напруги трансформаторів обладнують відгалуженнями, що дозволяють змінювати коефіцієнт трансформації в деяких межах;

б) встановлюють трансформатори з пристосуваннями для регулювання напруги під навантаженням, а також інші пристрої для компенсації втрати напруги в мережі;

в) схему, номінальну напругу мережі і переріз провідників ліній, що живлять споживачів, вибирають таким чином, щоб втрата напруги в них не перевищувала припустимої величини.

Задача розрахунку мереж за втратою напруги полягає у визначенні рівнів напруги у споживачів з урахуванням усіх зазначених вище факторів і добових коливань навантаження в лініях і напруги на джерелах живлення.

Під втратою напруги розуміють алгебраїчну різницю між абсолютними значеннями напруги в розглянутих точках мережі (лінії).

Критерієм правильності вибору перерізу проводів на окремих ділянках мережі є забезпечення припустимих значень напруги у споживачів у різних режимах.

Для проведення такого розрахунку слід визначити втрати напруги окремо в живильній мережі, в трансформаторах і в розподільній мережі для різних режимів роботи мережі (наприклад, при максимальному і мінімальному навантаженнях), а потім шляхом підбору коефіцієнтів трансформації і меж їхнього регулювання прийняти правильне рішення.

Практика показує, що розрахунки місцевих мереж, проведені з урахуванням усіх зазначених вище факторів – справа дуже трудомістка і складна і до того ж не завжди дає точні результати, особливо при наявності у споживачів різнорідних графіків навантаження, вплив яких не завжди можна врахувати. Тому віддають перевагу розрахункам місцевих мереж спрощеним способом, а саме за припустимою втратою напруги, установленої з деяким ступенем точності для різних категорій і видів мереж, виходячи з нормованих значень відхилень напруги на приймачах. Такий метод цілком виправданий для практичних цілей, тому що між відхиленнями напруги і втратами напруги існує тісна залежність, яку можна визначити для ряду конкретних випадків з урахуванням згаданих вище заходів щодо підбору і регулювання коефіцієнтів трансформації трансформаторів.

 

 

При проведенні розрахунків даним способом застосовні такі припустимі величини втрат напруги:

· для мереж напругою 220 і 380 В на всій їх довжині, починаючи від шин ТП і до останнього приймача, – від 5 до 6,5%, з них у внутрішньоквартирній мережі й в груповій мережі квартир – від 1 до 2,5%;

· для живильної мережі напругою 6–35 кВ – від 6 до 8% у нормальних режимах і від 10 до 12% в аварійних;

· для сільських мереж напругою 6–35 кВ із метою їхнього здешевлення допускаються втрати напруги в нормальних режимах до 10%.

Напруга на ділянках ліній, розташованих близько до джерел живлення, виходить вищою, а на ділянках, вилучених від джерел живлення, – нижчою за номінальну. Щоб на вторинній стороні трансформаторів, включених у цих місцях у мережу, одержати напругу необхідного рівня, треба відповідним чином підібрати відгалуження на обмотках трансформаторів. У місцях з підвищеним рівнем напруги встановлюють більший коефіцієнт трансформації (+2,5% чи +5%), а в місцях зі зниженою напругою – менший (-2,5% чи -5%).

Наведені вище припустимі втрати напруги в лініях підібрані так, щоб при належному регулюванні напруги на джерелах живлення і при правильному виборі відгалужень на обмотках мережних трансформаторів задовольнялися вимоги ПУЕ стосовно відхилень напруги на приймачах електричної енергії.

З метою усунення похибок, пов'язаних із застосуванням методу розрахунку за припустимою втратою напруги, рекомендується у всіх можливих випадках вести розрахунок спільно для розподільних мереж середньої (6–10 кВ) і низької (0,38 кВ) напруги. Втрату напруги в опорі мережних трансформаторів при цьому можна прийняти рівною 2,5–3%, що відповідає повному навантаженню трансформатора при коефіцієнті потужності навантаження споживачів 0,92–0,87.

До сказаного варто додати, нарешті, що вибір перерізу проводів повинний бути обґрунтований зіставленням техніко-економічних показників.

 


Читайте також:

 1. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 2. Абонентський стик ISDN мережі
 3. Адресація в IP-мережах
 4. Аналіз вузьких місць у мережі
 5. Аналіз двотактних перетворювачів напруги
 6. Апаратне забезпечення мереж
 7. Архітектура систем управління мережами
 8. Архітектури систем управління мережами
 9. Багатокрокове прогнозування з перенавчанням нейромережі на кожному кроці прогнозу
 10. Базові топології мережі
 11. Бальна оцінка стану контактної мережі
 12. Бездротові мережі
Переглядів: 1943

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Індуктивний опір ліній електропередачі | Лініях змінного струму

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.085 сек.