Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ТЕМА 1. СУТЬ, СТРУКТУРА ТА СЕРЕДОВИЩЕ

ВСТУП

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) - невід'ємна частина світового господарства. Коріння сучасних міжнародних економічних відносин сягають у глибоку давнину і започатковані з елементарних форм «міжнародної» торгівлі на базі натурального обміну між окремими особами, сім’ями і племенами. Об’єктами обміну були, як правило, надлишки окремих товарів та знаряддя виробництва. На сучасному етапі розвитку людства МЕВ відображають господарські зв’язки між державами, регіональними об’єднаннями, підприємствами, фірмами, юридичними та фізичними особами з приводу виробництва та обміну товарів і послуг, матеріальних і фінансових ресурсів. Основу їх складають ринкові системи і механізми.

Зміни, що відбуваються у світовій економіці, неминуче накладають відбиток на стан і характер МЕВ. Визнання світу як єдиної системи, що складається із взаємозалежних елементів і функціонує за єдиними законами ринкового простору, привело до появи концепції глобалізації економіки і нових принципів класифікації країн світу. Наслідком цього стала зміна підходів до формування економічних і торгових союзів та блоків держав, ініціювання процесів якісного перегрупування сил на світовій арені, посилення боротьби між окремими ланками світової системи.

Даний конспект лекцій містить огляд основних тем курсу “МЕВ”. Рекомендується для студентів напрямів «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»

Автори висловлюють щиру вдячність к.е.н., доценту Л.А.Панковій (Національний університет “Львівська політехніка” за наукові та методичні рекомендації щодо розкриття окремих тем конспекту.

 

 


МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 

1.1. Сутність та структура МЕВ

1.2. Сутність та характеристика середовища МЕВ

 

1.1. Сутність та структура МЕВ

 

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) – це наука, яка вивчає закономірності розвитку міжнародних явищ і процесів, які відбуваються у сфері економіки. Вони представляють собою систему різноманітних господарських зв’язків національних економік різних країн, які ґрунтуються на міжнародному поділі праці. В даному курсі вивчаються економічні явища і процеси, тобто економічні стосунки, що виникають на міжнародному рівні щодо виробництва, розподілу, обміну і споживання життєвих благ в умовах обмеженості ресурсів. МЕВ включають комплекс економічних відносин між окремими країнами, їх регіональними об’єднаннями, а також окремими підприємствами (транснаціональними корпораціями, багатонаціональними корпораціями) в системі світового господарства.

Суб’єктами МЕВ є учасники міжнародних економічних явищ і процесів, здатні самостійно й активно діяти з метою реалізації своїх економічних інтересів.

Класифікують суб’єктів МЕВ за критерієм рівнів. Суб’єкти мікрорівня – це підприємства, фірми, фермерські господарства, окремі особи. На метарівні – регіони, галузі економіки, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Для макрорівня характерні зв’язки між державами, групами держав, державами та міжнародними організаціями.

Головним суб’єктом системи світового господарства є держави. Саме вони створюють поле діяльності для суб’єктів мета- й мікрорівня, укладаючи між собою договори про двостороннє або багатостороннє співробітництво.

Основу міжнародних економічних відносин складає теорія і практика міжнародної економіки. Міжнародну (світову) економіку можна трактувати у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні - це теорія, що застосовується для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вузьке трактування визначає її як частину теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії суб’єктів різних держав в міжнародному обміні товарами, русі факторів виробництва, фінансування та формуванні міжнародної економічної політики держав.

Сучасні МЕВ є системою економічних зв’язків, які характеризуються:

- виходом за межі національних господарств;

- взаємодією фізичних і юридичних осіб, держав і міжнародних організацій;

- визначеністю форм;

- різними рівнями глибини існування, функціонування, здійснення.

Як зазначалось рівні МЕВ можна розбити на макро-, мета- і мікрорівні, де макрорівень – це рівень державних і міждержавних міжнародних процесів, метарівень – це міжнародні зв’язки галузевого й регіонального значення, мікрорівень – це, відповідно, рівень зв’язків між фірмами різних країн.

Крім того рівні МЕВ також розглядають і за ступеням розвитку стосунків між суб’єктами МЕВ, ступеням тривалості дії угод і переплетеності економік. При цьому виділяють такі чотири рівні:

- міжнародні економічні контракти – найпростіші, одиничні, відпадкові економічні зв’язки, що мають епізодичний характер і регулюються переважно разовими угодами;

- міжнародна економічна взаємодія – це добре відпрацьовані стійкі економічні зв’язки між суб’єктами МЕВ, які базуються на міжнародних економічних угодах і договорах, укладених на тривалий період часу;

- міжнародне економічне співробітництво – це міцні і тривалі зв’язки кооперативного типу, які в своїй основі мають спільні, наперед вироблені й узгоджені наміри, закріплені в довгострокових договорах і угодах. Даному рівню притаманне партнерство;

- міжнародна економічна інтеграція – це вищий рівень розвитку МЕВ, який характеризується сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики як у взаємних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами. Кожний вищий рівень містить у собі ознаки нижчого.

Структура МЕВ включає вісім наступних форм:

- міжнародні валютні відносини;

- міжнародні фінансово-кредитні відносини;

- міжнародне виробниче співробітництво;

- міжнародне науково-технічне співробітництво;

- міжнародні трудові відносини;

- міжнародна торгівля товарами;

- міжнародна торгівля послугами;

- міжнародні транспортні відносини.

Існують загальні та специфічні принципи розвитку МЕВ.

Загальні принципи:

- взаємовигідність економічних зв’язків для двох і більше партнерів;

- еволюційність міжнародних економічних процесів, без силового нав’язування співробітництва;

- неконфронтаційність МЕВ, тобто їх розвиток на основі компромісу;

системність розвитку, тобто комплексний розвиток системи МЕВ, рівномірний розвиток всіх складових і зв’язків;

- розвиток МЕВ на науковому грунті;

- спільне вирішення глобальних проблем.

Специфічні принципи:

- кожна держава має право вільно вибирати й розвивати свої політичні, соціальні, економічні й культурні системи;

- заборона використання економічних, політичних та інших заходів з метою підкорення іншої держави;

- обов’язок держав співпрацювати між собою з метою підтримання міжнародного миру і безпеки, розвитку міжнародного співробітництва і прогресу;

- взаємна і справедлива вигода від партнерства;

- надійність і конвертованість валюти;

- вчасні міжнародні розрахунки;

- підтримка платіжного балансу;

- не нав’язування штучного інтегрування та інше.

Характер та тенденції розвитку сучасних МЕВ. Сучасний рівень інтенсивних економічних зв’язків між країнами свідчить про :

- великий ступінь міжнародного розподілу праці у світовому господарстві;

- зростання масштабів і якісних змін характеру традиційної міжнародної торгівлі готовою продукцією, а саме, з чисто комерційної вона перетворилася багато в чому на засіб безпосереднього обслуговування національних виробничих процесів;

- інтенсифікацію міграції капіталів;

- швидкий обмін науково-технічними знаннями, розвиток сфери послуг;

- помітний ріст масштабів міграції робочої сили;

- прискорення та розширення процесів інтеграції економік країн та регіонів.

Досягнута ступінь єдності торгівлі, виробництва та кредитно-фінансової сфери промислово розвинених країн служить ознакою формування світового господарського комплексу. Його учасники, не дивлячись на кордони між державами, функціонують як складові частини спільної господарської системи. Тобто, проходить інтернаціоналізація господарської діяльності. Вона характеризує взаємозв’язок і взаємозалежність окремих національних економічних систем. Вона під дією науково-технічного прогресу створює таку ситуацію, коли практично кожній з країн не вигідно мати “своє виробництво”. Окремі національні економіки все більш інтегруються в світове господарство, прагнучи знайти та знаходять свою нішу. Все більш інтернаціональний характер набуває рух капіталів, робочої сили, підготовка кадрів, обмін спеціалістами.

Генеральною тенденцією розвитку світового господарства є рух в напрямку єдиного планетарного ринку капіталів, товарів та послуг, економічному зближенню та об’єднанню окремих країн в єдиний світовий господарський комплекс. Це дозволяє говорити про необхідність вивчення проблем глобальної економіки як системи, комплексу міжнародних економічних відносин.

Появу (феномен) глобалізації можна розглядати з двох сторін. На макроекономічному рівні глобалізація означає спільне прагнення країн та окремих регіонів до економічної активності поза межами своїх кордонів. Ознаки такого прагнення наступні:

- лібералізація;

- зняття торгових та інвестиційних бар’єрів;

- створення зон вільного підприємництва.

На мікроекономічному рівні під глобалізацією розуміють розширення діяльності підприємства за межі внутрішнього ринку. На відміну від міжнаціональної та багатонаціональної орієнтації підприємницької діяльності глобалізація означає єдиний підхід до освоєння світового ринку або ринків так званої “світової тріади “ (Північна Америка, Західна Європа, Японія).

В сучасних умовах на розвиток МЕВ впливають:

- перехід від індустріального до постіндустріального суспільства (інформаційного);

- технологічні революції;

- загострення енергетичної і сировинної проблем;

- екологічна проблема.

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 4. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 5. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 6. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 7. Амортизаційні відрахування: суть, значення, види
 8. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 9. Антропогенний вплив на навколишнє середовище УКРАЇНИ
 10. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
 11. Антропогенний вплив – це будь-який вплив, що здійснює людина на навколишнє середовище та його ресурси.
 12. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
Переглядів: 877

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність, типи і джерела економічного зростання | Суть та характеристика середовища МЕВ 1 страница

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.