Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Та діяльність ДСМК.

Нормативно-правові акти, що визначають організацію

Діяльність ДСМК регламентують Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінета Міністрів України, накази та методичні рекомендації МОЗ України.

До правових, нормативних та директивних актів, що зумовлюють правове та нормативне поле для організації надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях, розбудови та функціонування ДСМК і відповідно планування всіх аспектів її діяльності відносяться :

1. Закони України:

- Конституція України;

- Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану";

- Основи законодавства України про охорону здоров'я;

- Закон України "Про Цивільну оборону України";

- Закон України "Про державний матеріальний резерв";

- Закон України "Про аварійно-рятувальні служби";

- Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій технічного та природного характеру";

- Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації";

2. Укази Президента України:

- Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

- Указ Президента України "Про заходи щодо впровадження в Україні єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування";

- Указ Президента України "Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій";

3. Постанови Кабінету Міністрів України:

- Положення про Цивільну оборону України;

- Концепція створення єдиної державної системи запобігання і реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про взаємодію медичних служб Збройних Сил та інших військових формувань із державною системою охорони здоров'я і про створення загальнодержавної системи екстремальної медицини";

- Типове положення про штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення державної служби медицини катастроф";

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами";

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо розвитку Державної служби медицини катастроф";

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій";

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру";

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування";

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державного координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах";

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС";

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2006 - 2010 роки".

4. Накази МОЗ України:

- Наказ МОЗ України "Про ліквідацію Київського регіонального науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та створення Київського науково-практичного об'єднання швидкої медичної допомоги та медицини катастроф";

- Наказ МОЗ України "Про створення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій";

- Наказ МОЗ України "Про підвищення стану готовності лікувальних заходів щодо надання медичної допомоги потерпілим при виникненні аварій, катастроф та стихійних лих";

- Наказ МОЗ України "Про утворення Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф";

- Наказ МОЗ України "Про затвердження складу Центральної координаційної комісії державної служби медицини катастроф";

- Наказ МОЗ України "Про визначення у складі державної служби медицини катастроф медичних сил, засобів і лікувальних закладів";

- Наказ МОЗ України "Про затвердження Регламенту подання інформації у функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров'я України в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій".

5. Методичні рекомендації МОЗ України та навчальні і довідкові посібники:

- Рощін Г.Г., Волошин В.О., Градун Ю.Г., Гур'єв C.O., Матійко А.С., Михайловський М.М., Набоченко О.З., Піщиков В.А. Державна служба медицини катастроф України. Правові та нормативні акти: (Довідковий посібник) //Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.-Київ. -1998.

- Рощін Г.Г., Волошин В.О., Волянський П.Б., Градун Ю.Г., Михайловський М.М., Набоченко О.З. Медичні сили і заклади державної служби медицини катастроф України територіального рівня та їх визначення. (Методичні рекомендації) //Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. - Київ. -1998.

- Рощін Г.Г, Волошин В.О., Картиш А.П., Піщиков В.А., Михайловський М.М., Макомела P.M., Набоченко О.З. Територіальні центри екстреної медичної допомоги у складі державної служби медицини катастроф України та їх організація. (Методичні рекомендації). МОЗ України, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. - Київ. - 1998.

- Картиш А.П., Рощін Г.Г., Волошин В.О., Зозуля І.С., Михайловсь­кий М.М., Градун Ю.Г., Гур'єв C.O., Мацидонська Г.Ф., Набоченко О.З., Терент'єва А.В. Медичне постачання формувань і закладів державної служби медицини катастроф України. (Методичні рекомендації). МОЗ України, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. - Київ. - 1999.

В основу організації надання екстреної медичної допомоги в умовах надзвичайної ситуації покладені положення статті 3 Конституції України, яка наголошує, що людина, її життя і здоров'я, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, та статті 49, що гарантує право кожного на охорону здоров'я та медичну допомогу, причому охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Основи законодавства України про охорону здоров'я містять статтю 17 "Подання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях", в якій визначено, що надання медичної допомоги громадянам в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, катастрофи, аварії, масові отруєння, епідемії, епізоотії, радіаційне, бактеріологічне і хімічне забруднення тощо) здійснюється безплатно.

Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" визначає, що надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян... Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру... У статті 25 цього Закону говориться: "...Особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій, в тому числі при проведенні аварійно-рятувальних робіт, відшкодовуються заподіяні матеріальні збитки та надається інша необхідна допомога на умовах і в порядку, встановленому законом".

Закон України "Про Цивільну оборону України" утворює правове поле організації системи цивільної оборони, яка має на меті захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Щодо формування резервів стаття 4 цього Закону каже: "Кабінет Міністрів України: ... створює резерви засобів індивідуального захисту і майна цивільної оборони, матеріально-технічних та інших фондів на випадок надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи, а також визначає їх обсяг і порядок використання..." Щодо джерел фінансування, їх визначає стаття 13 Закону: "Фінансування заходів цивільної оборони проводиться за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і господарювання у випадках, передбачених актами законодавства."

Закон України "Про державний матеріальний резерв" визначає загальні принципи формування, розміщення, зберігання, використання поповнення та освіження запасів державного матеріального резерву і регулює відносини в цій сфері. Згідно з статтею 3 цього Закону, "державний резерв призначається для ...забезпечення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Стаття 7 визначає джерела фінансування системи державного резерву: "Фінансування витрат, пов'язаних із накопиченням (приростом) та утриманням матеріальних цінностей державного резерву... передбачається в Державному бюджеті України окремим рядком", а стаття 121 - порядок відпуску матеріальних цінностей з державного резерву: "Державний резерв матеріальних цінностей є недоторканим і може використовуватися лише за рішенням Кабінету Міністрів України. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву здійснюється... для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій... Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, за поданням міністерств, інших органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, на які покладено функції щодо координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням Кабінету Міністрів України".

Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" вперше в правових актах держави окреслив правове поле діяльності ДСМК як особливого виду державних аварійно-рятувальних служб. Згідно цього закону, "Основним завданням Служби є подання громадянам та рятувальникам в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, катастрофи, аварії, масові отруєння, епідемії, епізоотії, радіаційне, бактеріологічне та хімічне забруднення тощо) безоплатної медичної допомоги". Закон проголошує, що ДСМК складається із медичних сил і засобів та лікувальних закладів центрального та територіального рівнів незалежно від галузевої належності, визначених МОЗ України за погодженням з центральними органами виконавчої влади всіх відомств. МОЗ України здійснює оріанізаційно-методичне керівництво ДСМК. На ДСМК поширюються обов'язки, права та гарантії рятувальників, введені цим законом.

Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій технічного та природного характеру" містить статтю 13 "Медичний захист", в якій перераховані наступні заходи запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в зонах надзвичайних ситуацій:

- планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та господарювання;

- введення в дію Національного плану соціально-психологічних заходів при виникненні та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- розгортання в умовах надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру необхідної кількості лікувальних закладів;

- завчасне застосування профілактичних медичних препаратів та санітарно-епідеміологічних заходів;

- контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерелами водопостачання;

- контроль за станом атмосферного повітря та опадів;

- завчасне створення і підготовку спеціальних медичних формувань;

- накопичення медичних засобів захисту медичного та спеціального майна і техніки;

- контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

- підготовку медичного персоналу та загальне медико-санітарне навчання населення.

Привертає увагу, що серед заходів запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги постраждалим та їх лікуванню першим пунктом виділяється планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони здоров'я.

Цей закон також містить основні тези про призначення, склад ДСМК, систему її управління, що співпадають по суті з наведеними положеннями Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" і, крім того, створює правове поле для гарантованого забезпечення психологічного відновлення постраждалого населення та рятувальників та створення центрів медико-психологічної реабілітації.

Основоположними документами щодо створення ДСМК є Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 343 "Про утворення державної служби медицини катастроф" та затверджене нею Положення про державну службу медицини катастроф.

Аналіз практичної роботи з розбудови та функціонування ДСМК показує незавершеність правового поля та діючих нормативних актів щодо таких конкретних питань, як механізм залучення медичних засобів із держрезерву при надзвичайних ситуаціях; підготовки, атестації та сертифікації фахівців медицини катастроф; штатно-посадової структури закладів та формувань ДСМК; відшкодування витрат на ліквідацію наслідків катастроф від юридичних осіб, винних в виникненні НС, механізму реалізації пільг для учасників формувань ДСМК згідно Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" тощо. Робота з наукового обгрунтування та розробки проектів правових та нормативних актів з цих проблем триває, але при практичному плануванні заходів, що включаються до Плану медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях кожної конкретної адміністративної території, частину питань, що стосується кадрового, матеріально-технічного та медичного забезпечення формувань і закладів ДСМК територіального рівня, орган управління охорони здоров'я адміністративної території має самостійно вирішувати, керуючись реальними можливостями закладів підлеглої системи охорони здоров'я та прогнозованою потребою.

 


Читайте також:

 1. Адвокатська діяльність
 2. Актове діловодство. Діяльність судів. Ведення актових книг
 3. Англійська система фізичного виховання. Діяльність Томаса Арнольда.
 4. Антимонопольна діяльність держави
 5. Антимонопольна діяльність держави.
 6. Аудиторська фірма — юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.
 7. Банківська діяльність
 8. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг
 9. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг.
 10. Болота та їх геологічна діяльність
 11. Валютні біржі та їх діяльність
 12. Взаємодія органів слідства з підрозділами, уповноваженими здійснювати оперативно-розшукову діяльність, при розслідуванні злочинів
Переглядів: 488

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основи створення, завдання та заходи ДСМК. | Організація ДСМК.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.062 сек.