Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Лекція 7

План

Тема 4. Аналіз виробничих ресурсів та організації технічного рівня підприємства

Лекція 6

4.3. Аналіз продуктивності праці

4.4 Аналіз впливу трудових факторів на продуктивність праці та обсяг товарної продукції.

 

Література: Бутинець Ф.Ф. ст. 426-444,

Воронко О.С. ст. 77-90.

 

4.3. Аналіз продуктивності праці

 

Продуктивність праці – найваж­ливіший якісний показник використання трудових ресурсів підпри­ємства і головний фактор зростання обсягів виробництва продукції. Вимірюється продуктивність праці двома способами: кількіс­тю продукції, випущеної за одиницю часу, або кількістю часу, за­траченого на виготовлення одиниці продукції.

Під час аналізу обчислюють годинну, денну і місячну (квар­тальну, річну) продуктивність праці одного працюючого або од­ного робітника. Перші два показники визначаються як відношен­ня обсягу товарної продукції до загальної кількості відпрацьо­ваних усіма робітниками людино-годин і людино-днів, а інші, як відношення того самого обсягу до середньоспискової чисель­ності робітників або всіх працівників.

За умов ринкового господарювання ці показники використо­вуються для внутрішніх інформаційних потреб оперативного управління виробництвом, а також для визначення тієї чи іншої економічної вигоди, що очікується в майбутньому.

Продуктивність праці характеризується вартісними, трудовими та натуральними показниками. Дуже важливо правильно вибрати систему її вимірників, маючи на увазі можливість використання на­туральних (у штуках, тоннах, метрах, літрах), трудових (у нормо-годинах) і вартісних вимірників (у грн, тис. грн, млн. грн).

Найуніверсальнішим є грошовий вимірник, який може бути використаний на будь-якому підприємстві чи галузі виробництва. Аналізуючи продуктивність праці в динаміці, товарну продукцію необхідно перерахувати в порівнянних цінах, що певною мірою забезпечить можливість об'єктивного аналізу затрат праці на ви­готовлення продукції.

Аналіз продуктивності праці розпочинається з вивчення її рів­ня, динаміки та загальної оцінки виконання плану (завдання).

Для аналізу продуктивності праці використовують дані форм ста­тистичної звітності 2-ПВ і звіту з продукції 1-п, звіти підрозділів під­приємства про виконання завдань з продуктивності праці

4.4 Аналіз впливу трудових факторів на продуктивність праці та обсяг товарної продукції.

На підставі даних табл. 6.1 зробимо розра­хунок впливу факторів на відхилення фактичної продуктив­ності праці від планової:

1) зміна частки робітників у складі промислово-виробничого

персоналу:

(-2,4) • 8800 : 100 = -211,2 грн;

2) зміна середньорічного виробітку одного робітника:

650 • 81,87 : 100 = +532,2 грн.

Разом +321 грн.

Таблиця 6.1.

Дані для аналізу трудових факторів

Показник За планом Фак- тично Відхи- лення (+.-) Відсоток виконання плану
1. Товарна продукція, тис. грн +3 100,20
2. Кількість працівників -7 96,07
3. 3 них робітників -10 93,33
4. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками:        
а) людино-днів 33 000 29 400 -3600 89,09
б) людино-годин 264 000 220 500 -43 500 83,52
Розрахункові показники        
5. Кількість відпрацьованих днів одним робітником (рядок 4а : рядок 3) -10 95,45
6. Тривалість робочого дня (рядок 46 : рядок 4а), год 8,0 7,5 -0,5 93,75
7. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником (рядок 46 : : рядок 3) -185 89,49
8. Середньорічний виробіток, грн:        
а) одного працівника (рядок 1 : рядок 2) 7415,7 7736,8 +321,1 104,33
б) одного робітника (рядок 1 : рядок 3) +650 107,39
9. Середньоденний виробіток одного робітника (рядок 1 : рядок 4а), грн. +5 112,50
10. Середньогодинний виробіток одного робітника (рядок 1 : рядок 46), грн +1 120,00
11. Частка робітників у складі промислово-виробничого персоналу (рядок 3 : рядок 2 х х 100), % 84,27 81,87 -2,4 X

 

 

У тому числі на останній фактор у свою чергу вплинули такі фактори:

а) зміна кількості відпрацьованих днів одним робітником:

(-10) • 8 • 5 = -400 грн;

б) зміна тривалості робочого дня:

(-0,5) • 210 • 5 = -525 грн;

в) зміна середньогодинного виробітку одного робітника:

(+1) • 210 • 7,5 = +1575 грн.

Разом + 650 грн.

Резервами зростання середньорічного виробітку одного робіт­ника є подолання негативного впливу перших двох факторів – 925 грн, або 10,5 %, до планового показника.

Після цього виконаємо розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції внаслідок використання тільки категорії робітників:

1) зміна кількості робітників:

(-10) • 220 • 8 • 5 = -88 000 грн;

2) зміна відпрацьованих одним робітником днів за рік (явки):

(-10) • 140 • 8 • 5 = -56 000 грн;

3) зміна тривалості робочого дня:

(-0,5) • 140 • 210 • 5 = -73 500 грн;

4) зміна середньогодинного виробітку одного робітника:

(+1) • 140 • 210 • 7,5 = +220 500 грн.

Разом +3 000 грн.

Цей розрахунок свідчить про те, що три фактори є негативни­ми і тільки один, останній, діяв позитивно. Він був найбільш впливовим і перекрив негативний вплив перших трьох факто­рів, котрі формально можна розглядати як резерви виробни­цтва. Однак зменшення чисельності робітників при забезпечен­ні необхідних обсягів виробництва завжди розглядають як по­зитивне явище. Тому резерви виробництва, виходячи з наве­деного розрахунку, становлять лише 129,5 тис. грн (56 + 73,5).

Завершуючи аналіз трудових ресурсів, можна в цілому дати позитивну оцінку їх використанню, проте при цьому слід обо­в'язково звернути увагу на істотні недоліки в їх використанні і наявність резервів.

 

 Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
Переглядів: 511

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рп - чисельність прийнятих на роботу за даний період | Лекція 8

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.019 сек.