Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Суб’єкти підприємницької діяльності та їх державна реєстрація.

Суб’єктами підприємницької діяльності в Україні можуть бути:

1) громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які не обмежені у своїй правоздатності та дієздатності (іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність в Україні, користуються такими ж правами і несуть такі ж обов’язки, що і громадяни України, якщо інше не випливає з чинного законодавства);

2) юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

3) Українська держава в особі своїх органів управління.

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);

підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

державне підприємство, що діє на основі державної власності;

підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об’єднання майна різних форм власності).

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

У разі якщо в статутному фонді підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному фонді якого іноземна інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством.

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

Обмеження для окремих категорій громадян, яким забороняється займатися підприємницькою діяльністю, зазначені у статті 43 господарського кодексу: підприємницька діяльність посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом у випадках, передбачених частиною другою статті 64 Конституції України. Підприємницьку діяльність якогось конкретного виду не можуть здійснювати також особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю (торгівлею, управлінням автотранспорту тощо) протягом строку, встановленого судом. До цієї групи належать і особи, які мають непогашену судимість за корисливі злочини (крадіжки, хабарництво й ін.). Ці особи не можуть бути зареєстровані як підприємці, виступати співзасновниками господарських товариств, входити до складу їх керівних органів і займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю.

Порядок державної реєстрації, перереєстрації, скасування державної реєстрації суб’єктів підприємництва незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності визначається Законом України ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ” від 15 травня 2003 року.

Державна реєстрація суб’єктів підприємництва проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта, якщо інше не передбачено законом.

Фізична особа, яка має намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державну реєстрації реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію, дві фотокартки, довідку (чи її копію) про включення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів і документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, а також пред’являє документ, що посвідчує особу.

Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи власник (власники), уповноважений ним орган чи особа особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:

1) рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи, крім приватного підприємства (якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів у випадках, передбачених законом);

2) статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створення організаційно-правової форми підприємства;

3) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію;

4) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

5) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб’єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом. Подається також письмове підтвердження про юридичну адресу та інші документи, що засвідчують повноваження уповноважених власниками осіб.

При створенні господарського товариства установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників і учасників, найменування і місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок прийняття рішень керівним органом, перелік питань, при вирішенні яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів і порядок реорганізації та ліквідації товариства. Вказуються й інші відомості залежно від виду товариства.

За наявності всіх необхідних документів орган державної реєстрації зобов’язаний протягом не більше 5робочих днів з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності(автоматизованої інформаційної системи) та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи, який надається органу державної реєстрації органом державної статистики, або з ідентифікаційним номером фізичної особи – платника податків (обов’язкових платежів).

Підставою для взяття суб’єкта підприємницької діяльності на облік у органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копія установчих документів (для юридичної особи). Термін взяття на облік, за наявності цих документів, не повинен перевищувати 2 днів.

Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб’єкт підприємницької діяльності подає відповідному органу внутрішніх справ копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, документ про внесення плати за видачу цього дозволу (дозвіл видається протягом 5 робочих днів з дня одержання документів).

Свідоцтво про державну реєстрацію та копія документа про взяття суб’єкта підприємництва на облік в органі державної податкової служби є підставою для відкриттярахунків у будь-яких банках в установленому порядку.

Скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється органом державної реєстрації за заявою власника (власників) або уповноваженого ним органу, а також на підставі рішення суду (господарського суду) у разі:

1) провадження діяльності, що суперечить законодавству та установчим документам (для юридичної особи);

2) несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну свого постійного або тимчасового місця проживання, а юридичною особою – про зміну назви, організаційної форми, форми власності та місцезнаходження;

3) неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності;

4) визнання суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи банкрутом, а також визнання недійсними її установчих документів.

Розмір плати за державну реєстрацію (перереєстрацію) громадян-підприємців становить 2, а для юридичних осіб – 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 


Читайте також:

 1. II Державна дума
 2. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 3. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 6. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 7. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 8. Автоматизація метрологічної діяльності
 9. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 10. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 11. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 12. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.
Переглядів: 1258

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття, принципи, види підприємницької діяльності. | Припинення підприємницької діяльності.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.053 сек.