Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Лекція №10

Таблиця організації та проведення внутрішнього аудиту

Таблиця 3.1.

Рис.3.1. Організаційна структура внутрішнього аудиту

 

Загальне керівництво службою внутрішнього аудиту здійснює головний аудитор (начальник служби), який підпорядковується Спостережній Раді.

На замітку. Студенту треба пам'ятати, що внутрішні аудитори можуть бути досить широкі повноваження передбачені внутрішніми нормативними актами. Вони можуть виконувати усі завдання як спостережної Ради так і генеральної дирекції, але ніколи аудитори не входять в склад бухгалтерії, не підпорядковуються як головному бухгалтеру, так і генеральному директору (керівнику) підприємств. Порушення цієї основної вимоги призводить до знищення принципів незалежності і об'єктивності дій внутрішніх аудиторів.

На внутрішніх аудиторів та інших спеціалістів, залучених до аудиту, покладаються обов'язки:

- знати зміст усього пакету законодавчих і нормативних актів, інструктивних документів органів державного управління;

- на науковій основі використовувати способи та прийоми аудиту;

- професійно, належним чином оцінювати стан бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, підтверджувати вірність та об'єктивність інформації, яка відображена в фінансовій звітності, аналізувати фінансовий стан підприємства і прогнозувати розвиток бізнесу;

- повідомляти членів Спостережної Ради, Ревізійної комісії (Аудиторського комітету), керівництва про всі факти, які виявлено під час аудиту та вносити пропозиції щодо їх усунення тощо.

За неналежне виконання своїх обов'язків аудитор та інші спеціалісти, які залучені до внутрішнього аудиту, несуть майнову та іншу відповідальність, визначену чинним законодавством, контрактом та умовами договору, за яким вони працюють.

Персонал служби внутрішнього аудиту повинні мати вищу освіту, що відповідає сутності їх діяльності. В складі служби внутрішнього аудиту бажано передбачити наявність аудитора, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат, оскільки саме такий фахівець володіє специфічними процедурами аудиту.

Право на здійснення діяльності по внутрішньому аудиту - це надана діючим законодавством (Закон України „Про аудиторську діяльність") можливість бути суб'єктами такої діяльності при наяві юридичне визначених регламентів.

До таких регламентів мають відношення Положення про внутрішній аудит і Посадові інструкції виконавців.

В Положенні про внутрішній аудит відображаються питання сутнісного характеру стосовно внутрішнього аудиту, а також висвітлюються основні принципи організації та етики поведінки аудиторів. Окремий розділ присвячено питанням організації і забезпечення функціонування відділу внутрішнього аудиту. Акцентовано увагу на питаннях координації і взаємодії в здійсненні аудиторських процедур.

Питання сутнісного характеру висвітлено в розділах:

1. Сутність, цілі і завдання

2. Суб'єкти

3. Основні об'єкти

4. Основні принципи організації і етики поведінки аудиторів.

Розділ 5 „Організація і забезпечення функціонування підрозділу внутрішнього аудиту” включає таку інформацію:

- Для незалежного функціонування внутрішнього аудиту головний аудитор повинен: на основі Положення про внутрішній аудит забезпечити розробку посадових інструкцій для кожного фахівця відділу внутрішнього аудиту; забезпечити планування роботи відділу внутрішнього аудиту з урахуванням замовлень і завдань власників і керівників на проведення робот і надання експертних і консультаційних послуг; здійснювати контроль за ходом виконання робот з внутрішнього аудиту та аналіз його результатів з метою попередження негативних явищ і розробки рекомендацій з оптимізації діяльності фірми; організувати інформаційне, методичне і технічне забезпечення процесу внутрішнього аудиту.

- На основі Плану роботи відділу внутрішнього аудиту кожний аудитор розробляє індивідуальний план з урахуванням своєї спеціалізації і характеру аудиторських і експертних процедур, який затверджується головним аудитором відділу.

- Здійснюючи аудит фінансово-господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів, внутрішні аудитори самостійно приймають рішення стосовно способів і прийомів виконання робот, підпорядковуючи їх вибір визначеній цілі.

- У процесі прийняття рішень за результатами аудиту внутрішні аудитори повинні керуватися принципами ведення бухгалтерського обліку і звітності, стандартами і нормами обліку і аудиту.

-Результатами проведення робот (обстежень, експертиз) оформляються Актом, який разом з висновками і пропозиціями (рекомендаціями) за результатами аудиту, які відображені в Аудиторському висновку, які надаються замовнику (Спостережній Раді, Раді директорів, генеральному директору, менеджерам різних підрозділів).

-За підсумками роботи за звітний рік підрозділ внутрішнього аудиту надає Загальним зборам акціонерів Звіт про свою діяльність з відокремленням спеціального розділу, який відображає ступінь вірогідність результатів діяльності фірми і фінансовій звітності і ступінь фінансовій стабільності; напрямки стратегії розвитку фірми на перспективу.

Загальна схема організації та проведення внутрішнього аудиту надана в таблиці 5.1.

Ефективність функціонування підрозділу внутрішнього аудиту забезпечується професійними внутрішньо фірмовими стандартами.

 

Етапи робіт Зміст робіт Джерела інформації Робочі документи
2
Підготовка до проведення перевірки Встановлення основних параметрів фактичного стану і діяльності об'єкта перевірки; Якісна оцінка діючої системи внутрішнього контролю Інформація керівника та спеціалістів про стан основних виробництв та ділянок (забезпечення збереженості активів тощо) Документи з організації аудиту. Інформація про підприємство і його діяльність
Інформаційне забезпечення перевірки Визначення переліку документів правового, економічного, організаційно-технологічного та організаційного забезпечення Законодавчі і нормативні акти, рекомендації, внутрішні положення, стандарти тощо Перелік робочої документації аудитора
Складення плану перевірки Отримання необхідної інформації по завданнях з перевірки. Складення календарного графіку робіт і розподілу обов'язків Документи, звітність, Наказ про облікову політику, інформація про організацію бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю Загальний план аудиту і його програма
Процес перевірки Визначення способів виконання роботи по кожному завданню. Отримання необхідної інформації та її систематизація Первинна документація, облікові регістри, головна книга, фінансова звітність Копія фінансової звітності, витяги з регістрів обліку, іншої документації
Обговорення попередніх висновків і пропозицій аудитора з керівництвом структурної одиниці, що перевіряється Надання попередніх висновків і пропозицій. Отримання додаткової інформації, якщо виникла потреба в нових даних для обґрунтування висновків Інформація отримана в ході перевірки. Робочі записи аудитора Таблиці, розрахунки, відомості та інші робочі записи аудитора
Підготовка звіту (висновку) та пропозицій аудитора Систематизація аудиторських записів за завданнями, формулювання узагальнюючих висновків. Виділення основних позицій достовірності (обґрунтованості) загального та окремих висновків Аудиторські записи, протокол обговорення попередніх висновків Робочі записи аудитора
Впровадження рішень, пропозицій за результатами перевірки Підготовка проекту наказу та розпоряджень, щодо усунення порушень та відхилень, виявлених перевіркою Звіт (висновок) аудитора про результати перевірки Аудиторський звіт Накази та розпорядження керівництва, прийняті за результатами перевірки

 

 


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
Переглядів: 232

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організаційна структура, правове і регламентне забезпечення функціонування служби (сектору) внутрішнього аудиту. | Поняття ризику і правила його оцінювання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.021 сек.