Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Методи екологічних досліджень

Екологічні дослідження вимагають дотримання 4-х послідовних етапів:

1. спостереження;

2. формування на основі спостереження теорії про закономірності досліджувального явища;

3. перевірка теорії наступним спостереженням або експериментом;

4. спостереження за тим, чи передбачення, основане на цій теорії є дійсним

Науковий метод

Спостереження (дані гіпотеза оцінка гіпотези експериментом

теорія Закон

Метод дослідження систем

Хайстичний метод («хайс» - цілий)

Для вивчення цілого не обов'язково знати всі його компоненти (принцип емерджності - при об'єднанні компонентів більш функціональні одиниці, виникають нові якості; так нові властивості не можна передбачити виходячи з одного компоненту: ліс = мохи + дерева + тварини + комахи...).

Редукційний метод (аналіз частин цілого).»

Польовий метод - проводиться в природних умовах (агрохімія, землеробство...)

• еколого-географічний (порівняльної екології) спостереження, невтручання

• експериментально-екологічний метод прямого втручання (проводиться і в природі і в лабораторії), буває однофазовий і багатофазовий.

4. Перші ботаніко-географічні повідомлення екологічного характеру пов'язані з такими осередками давньої культури як Китай, Єгипет, Індія. В працях Геракліта, Гіпократа, Арістотеля ми знаходимо описання тварин і рослин , розповіді про поведінку тварин і рослин, розповіді про поведінку тварин, міграції; в староіндійській книзі розкривається роль щурів у переносі тифу.

У добу Відродження тривало нагромадження даних про рослинний і тваринний світ. Перші систематики Д. Цуалін (1519 - 1603), Д. Рей (1627 -

1705) у своїй працях подають відомості екологічного характеру, описують залежність поширення рослин від умов їх зростання.

Другий етап розвитку екологічної науки пов'язаний із великомасштабними ботаніко-географічними дослідженнями в природі.

Розвиток цього напрямку досліджень пов'язаний з іменами таких вчених К. Ліней (1707 - 1778), М. О. Северцов (1827- 1885), О. Гумбольт (1769 -1859), Ч.Дарвін (1809 -1882).

Третій етап екологічних досліджень охоплює кінець XIX- поч.. XX ст. і пов'язаний з іменами російських вчених В.В. Докучаєва (1846 - 19030, Г. Ф. Морозова (1867 - 1930), В. М. Сукочова (1880 - 1967). У середині XX ст. проблеми охорони навколишнього середовища і природних ресурсів привернули увагу світової спільноти.

(Результатами збільшення антропогенного навантаження втратили 2 млн. га продуктивних земель, перетворених в пустелі, бендленди. Сьогодні практично всі придатні землеробства землі, розорані)

Початок руху за збереження довкілля часто пов'язують із публікаціями у 60-х роках книги Рейчел Ларсон про забруднення навколишнього середовища, Мовчазна весна». Відгуком міжнародного співтовариства на появу екологічного руху стала Конференція ООН з навколишнього середовища в Стокгольмі в 1972 році. В 1989 році Комісією ООН із довкілля під керівництвом Гру Брундландта дано загальноприйняте означення збалансованого розвитку.

Збалансований розвиток - це розвиток, який дає змогу на довгостроковій основі забезпечити стабільне економічне зростання, що не призводить до де граційних змін у навколишньому середовищі; вхід на рівень стійкого розвитку, розрахований на задоволення потреб як сучасного, так і майбутнього поколінь.

1992 р. Конференція ООН з питань довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р. „Порядок денний XXI століття".

2000 р. Саміт Тисячоліття (визначити пріорітетні цілі з розвитку людства)

2002 р. у Йоганнесбурзі Всесвітній саміт зі стійкого розвитку.

2003 р. в Києві екологічний форум „Довкілля для Європи"

На сьогодні в Україні створено декілька активно діючих природоохоронних товариств, асоціацій, видаються спеціальні „екологічні" часописи і газети, Верховною Радою України прийнято ряд законів, спрямованих на вирішення екологічних проблем; у всіх навчальних закладах у свідомості молоді формуються засади екологічної культури.

Нині наука „екологія" має набути статус нової релігії. Лише такий глибокий переворот у свідомості людей допоможе вберегти цивілізацію від деградації і загибелі!

/ / спустошенням стане земля на мешканців Ті, через плід їхніх учинків.

Старий Заповіт, Книга Пророка Михея 7:13]

5. Серед розділів сучасної екології відокремлюють загальну екологію як таку, що об'єднує різні екологічні знання.

 

Екологія

Космосу Загальна

Землі

Біо гео соціо техно

Біоекологія - вивчає найзагальніші закономірності взаємодії організмів, угрупувань із зовнішнім середовищем.

Геоекологія - вивчає специфіку взаємовідносин організмів, середовища їх існування в різних географічних зонах (на суходолі, в океанах, в тундрі, горах, у пустелях...), дає екологічну характеристику різних географічних регіонів, областей, ландшафтів. Розглядає екологічні наслідки геологічних процесів, видобування корисних копалин.

Техноекологія - найбільший блок прикладних екологічних напрямів, пов'язаних із такими об'єктами людської діяльності, як енергетика, промисловість, сільське господарство, транспорт, наука. Вона визначає обсяги, механізми і наслідки впливів на довкілля та здоров'я людини, розробляє регламентації природокористування і технічні засоби охорони природи, опікується проблемами утилізації відходів виробництва.

Соціальна екологія - досліджує специфічну роль людини в довкіллі як не біологічного виду, а соціальної істоти, вивчає шляхи оптимізації взаємовідносин людського суспільства з природою, формує екологічну свідомість, формулює закони про екологічне природокористування.

 


Читайте також:

 1. V. Етичні правила психологічних досліджень
 2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 3. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 4. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 5. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 6. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 7. Адміністративні методи управління
 8. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 9. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 10. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 11. Аерометоди
 12. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень
Переглядів: 861

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Хід лекції | IBM Rational/Telelogic DOORS

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.