Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Продуктивність праці в будівельній організації, показники її рівня і методи виміру

Ефективність використання трудових ресурсів у будівельній організації ви­ражається зміною продуктивності праці, що є результативним показником ро­боти будівельної організації, в якому відображаються позитивні сторони робо­ти, а також і всі її недоліки.

Продуктивність праці, яка характеризує ефективність витрат праці в матері­альному виробництві, визначається кількістю продукції, що виробляється за оди-ницю робочого часу, або витратами праці на одиницю продукції.

Продуктивність праці є головним джерелом збільшення випуску продукції і підвищення добробуту народу.

Якщо продуктивність праці визначається як ефективність витрат тільки жи­вої праці, загальна формула цього показника може бути такою:

Р = Q/Тж або Р = Тж /Q

У першому випадку продуктивність праці характеризуватиме виробіток про­дукції (робіт) за одиницю робочого часу, у другому - трудомісткість одиниці продукції (робіт).

Виробіток продукції - найбільш розповсюджений і універсальний показник продуктивності праці. У будівництві залежно від того, у яких одиницях вимірю­ється обсяг продукції (робіт), застосовуються три методи визначення виробітку:

вартісний, натуральний і нормативний.

Вартісний метод полягає у визначенні виробітку валового обсягу будівельно-монтажних робіт по кошторисній вартості за одиницю часу на одного працівни­ка, зайнятого на будівельно-монтажних роботах і в підсобних виробництвах, які знаходяться на будівельному балансі.

Цей метод широко використовується в плануванні, обліку й аналізі рівня продуктивності праці в будівельних організаціях на всіх рівнях управління. Виробіток, обчислений вартісним методом, нині є основним показником продуктивності праці в будівництві. Однак цей показник має багато недолі­ків і за його допомогою не завжди можна об'єктивно оцінити результати діяльності буді-вельної організації, дільниці й особливо бригади, бо на нього впливають мате-ріаломісткість і рівень вартісних цін на будівельно-монтажні роботи. Наприклад, витрати праці на виконання земляних робіт і монтаж збірних за­лізобетонних кон-трукцій (у розрахунку на 1 м3) майже однакові, але кошторисна вартість у друго-у випадку в 25 разів більша, ніж у першому. Отже і виробі­ток у грошовому виразі при монтажі збірного залізобетону буде в 20 - 25 разів більший, ніж на земляних роботах.

Для виключення впливу матеріаломісткості будівельно-монтажних робіт на показник продуктивності праці в оперативному плануванні застосовується на­туральний метод.

Натуральний метод виміру продуктивності праці полягає у визначенні виро­бітку (кількості продукції або робіт) у натуральній формі за одиницю часу або кількості витрат робочого часу, який припадає на одиницю продукції чи робіт (1м2 житла, 1 м3 цегляної кладки, 1 км трубопроводу й ін.).

Виробіток одного робітника на рік (Вр ) розраховується за формулою

Вр =ТКtК1/tн

де Т - кількість робочих днів на рік;

К - коефіцієнт використання річного балансу робочого часу (або коефіцієнт виробничих витрат);

t - середньорічна тривалість робочого дня, год.;

К1- коефіцієнт, який відображає середній процент виконання норм виробітку;

tн - нормативний час на виконання кінцевої умовної одиниці робіт (1 кв. м, 1 куб. м тощо), год.

Натуральний виробіток, тобто кількість продукції, яка виробляється за оди­ницю робочого часу, є найбільш об'єктивним і достовірним показником продук­тивності праці. Показники виробітку в натуральних вимірах дають пряме порів­няння обсягу виконаних робіт і витраченого на нього робочого часу, дозволяють аналізувати витрати праці на одиницю продукції по видах будівельно-монтаж­них робіт.

Для оцінки продуктивності праці у натуральних показниках установлюються:

• нормативний виробіток одного робітника за зміну -13м;

• фактичний виробіток одного робітника за зміну - 13 грн.

Нормативний метод застосовується при визначенні ступеня ефективності вико-ристання робочого часу бригадами, ланками або окремими робітниками порівня-но з нормами. При цьому використовується показник виконання вста­новлених норм у процентах, який відображає відношення нормативних витрат робочого часу на виробництво будівельно-монтажних робіт до фактичних трудовитрат

Трудомісткість будівельно-монтажних робіт - величина, зворотна виробіт­ку. За допомогою зворотного методу вимірюється трудомісткість, тобто кіль­кість витрат часу на виробництво одиниці продукції або робіт. Показник трудо­місткості вимірюється в людино-днях, витрачених на одиницю робіт (на 1 м3 цегляної кладки, 1 млн грн. кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт) або на одиницю закінченої будівельної продукції (1м2 загальної житлової площі). Залежно від способу обчислення розрізняють нормативну, планову і фактичну трудомісткість.

Нормативна трудомісткість - це нормативні витрати праці на випуск про­дукції (робіт). Вони розраховуються на основі діючих виробничих норм часу (ЄНІР), кошторисних норм України (КНУ-93) та калькуляцій витрат праці, складених за виробничими нормами на увесь комплекс будівельних процесів, необхідних для виробництва відповідної продукції.

Планова трудомісткість - це витрати праці, розраховані па основі планових нормативів у місячних, квартальних, річних планах робіт будівельних організа­цій. Планова трудомісткість робіт нижча нормативної трудомісткості. Ця різни­ця утворюється при розробці плану технічного розвитку та впровадження до­сягнень науки й техніки.

Фактична трудомісткість - це фактичні витрати праці па одиницю робіт або одиницю готової продукції. Вони визначаються відношенням фактичних витрат робочого часу до виконаного обсягу робіт або продукції.

Показники трудомісткості потрібні для розрахунку рівнів продуктивності праці, оцінки ефективності застосування нових конструкцій, матеріалів і техно­логічних процесів, а також ефективності механізації будівельно-монтажних ро­біт, при обчисленні трудових витрат на одиницю або увесь комплекс робіт, які виконуються механізмами. Застосовують їх і для розрахунку потреби трудових ресурсів на будівництво об'єктів.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 3. IV група- показники надійності підприємства
 4. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 5. V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. Абсолютні показники фінансової стійкості
 9. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 10. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 11. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 12. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
Переглядів: 2615

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Облік, планування потреби й підбір кадрів | Організація праці в будівельних організаціях

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.