Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Найпростіша модель поведінки фірми

План

Зміст

ББК 65.01 п 50

УДК 330. 021

МІКРОЕКОНОМІКА

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра економічної теорії

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів ОКР “Бакалавр” з напрямів підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства” 6.030507 – “Маркетинг”, 6.030509 – “Облік і аудит” та 6.030508 – “Фінанси і кредит”денної форми навчання

(Частина ІІ)

 

Мелітополь, 2011


Мікроекономіка.Конспект лекцій для студентів ОКР “Бакалавр” з напрямів підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”, 6.030507 – “Маркетинг”, 6.030509 – “Облік і аудит” та 6.030508 – “Фінанси і кредит” денної форми навчання. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2011. – 135 с.

Розробник:старший викладач кафедри економічної теорії ТДАТУ Васильченко Олена Олегівна

 

Рецензенти:доктор економічних наук, професор, директор МВП ЗІЕІТ Синяєва Людмила Василівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу ТДАТУ Арестенко Тетяна Вікторівна

 

 

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри економічної теорії «» 20___ р., протокол № . Затверджено методичною комісією факультету економіки та бізнесу «» 20 р., протокол № .

 

Конспект лекцій написаний згідно з робочою програмою курсу “Мікроекономіка”, розробленою для студентів економічних спеціальностей.

Конспект лекцій призначений для самостійної роботи студентів над курсом, роботи на практичних заняттях та підготовки до захолів поточного та підсумкового контролю.

Конспект лекцій складається з 2-х частин.

Частина друга містить теми, що розкривають механізм функціонування фірми на різноманітних ринкових структурах та ринку факторів виробництва, а також роль держави в мікроекономічному середовищі

 

Лекція № 10. Тема 9. Ринок досконалої конкуренції
Лекції №№ 11-12. Тема 10. Монопольний ринок
Лекції №№ 13-14. Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція
Лекції №№ 15-16. Тема 12. Ринки факторів виробництва
Лекція № 17. Тема 13. Загальна рівновага та економіка добробуту
Лекція № 18. Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства
Рекомендована література

 

ЛЕКЦІЯ № 10 (2 години)

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

 

Мета: розкрити механізм діяльності фірми в умовах ринку досконалої конкуренції

 

1. Найпростіша модель поведінки фірми

2. Пропозиція фірми у короткостроковому періоді

3. Діяльність фірми у довгостроковому періоді

4. Досконала конкуренція та ефективність

Література:[1, с. 126-141], [2, с. 111-133], [3, с. 66-91], [4, с. 192-195; 201-207; 221-224], [5, с. 229-259], [6, с. 238-268]

 

 

 

Досконала конкуренція є найбільш виразною схемою ринкової структури, яку можна використовувати для аналізу економічних процесів.

Умови фунціонування ринку досконалої конкуренції:

1. Ринок складається з великої кількості продавців, кожний з яких продає стандартизовану продукцію великій кількості покупців.

2. Кожна фірма має дуже незначну частку у загальному випуску продукції, що поступає на ринок, і ця частка не перевищує 1% загального продажу.

3. Фірма не цікавиться рішеннями своїх конкурентів, не розглядає їх як таких, що можуть обмежити її ринкову частку продажу.

4. Інформація про ціни, технології та імовірний прибуток легко доступна, що дозволяє гнучко реагувати на зміну ринкових умов.

5. Входження в ринок не обумовлене ніякими перешкодами для продавців стандартизованої продукції, що забезпечує їм повну мобільність у використанні ресурсів.

У чистому вигляді досконала конкуренція майже не зустрічається і лише деякі ринки наближуються до неї. Досконала конкуренція є моделлю, що використовується для аналізу та порівняння реальних економічних процесів.

В умовах досконалої конкуренції жодна з фірм не може впливати на ринкову ціну товару, бо кожна з них згідно з умовами формування ринку досконалої конкуренції має дуже незначну ринкову частку продажу. Тому таку фірму можна охарактеризувати як фірму, що приймає ціну як дану величину.

Крива попиту досконало конкурентної фірми – це крива, яка відображає попит на продукцію окремої фірми, обсяг продажу якої ніяк не впливає на зміну ринкової ціни. Попит конкурентної фірми є досконало еластичним.

Те, що є вірним для групи фірм (спадна, менш еластична, ніж абсолютно еластична крива попиту), невірно для окремої (абсолютно еластична крива попиту) фірми (рис. 9.1).

 

P P D S

 

D

P1 P1

Q Q1 Q

(а) (б)

Рис. 9.1. Попит на продукцію окремої фірми (а) та ринковий попит (б) в умовах досконалої конкуренції

 

Валова виручка продавця в умовах чистої конкуренції є прямо пропорційною кількості проданого товару (рис. 9.2).

 

 

TR TR

 

 

 
 


Q

Рис. 9.2. Валова виручка виробника в умовах досконалої конкуренції

 

Середня виручка продавця в умовах досконалої конкуренції є ціна товару (рис. 9.3):

AR = P (9.1)

 

Гранична виручка в умовах чистої конкуренції є ціна товару (рис. 9.3):

 

MR = P (9.2)

 

P

 

 

P D = AR = MR = P

 

 

 
 


Q

Рис. 9.3. Середня та гранична виручка виробника в умовах чистої конкуренції

 

Для аналізу витрат в ситуації досконалої конкуренції вводяться три специфічних припущення.

1. Всі фірми, що приймають участь в ринкових відносинах, мають доступ до однієї й тієї ж технології і знають, де їм слід купувати необхідні види ресурсів по однаковим цінам. Ці умови пов’язані з однорідністю продукції, що виробляється, і рівним доступом до інформації, якою користуються всі фірми. Внаслідок цього криві довгострокових і короткострокових витрат є ідентичними у всіх фірм.

2. Резерви економії, що обумовлюються збільшенням масштабів виробництва, вичерпуються при достатньо малих обсягах випуску продукції порівняно з тим самим обсягом попиту, який пред’являється ринком при переважному рівні ціни. Тому ринок створює достатній простір для множини фірм, що здійснюють виробництво з мінімальними довгостроковими витратами.

Без такого припущення неможливе ринкове співіснування великої кількості дрібних фірм, кожна з яких є невеликою порівняно з розмірами цілого ринку.

3. Необернених витрат не існує взагалі. Фірми, що кидають ринок, можуть без перепон покрити всі свої постійні витрати шляхом продажу власних підприємств і обладнання іншим фірмам. Це припущення – частина вимоги, що забезпечує свободу входу на і виходу з ринку.

Мета фірми – максимізація прибутку.

Максимізація прибутку – це максимізація різниці між валовим доходом і валовими витратами: TR-TC.

Оскільки окрема фірма в умовах досконалої конкуренції не в змозі впливати на ціну, вона може вплинути на величину валового доходу тільки змінюючи обсяг продажу.

Фірма враховує зміни величини витрат у процесі випуску продукції і вибирає його обсяг, який дасть максимум прибутку, що і буде відповідати максимальній різниці (TR-TC).

Основні підходи до визначення обсягу виробництва продукції:

а) Сукупний аналіз базується на порівнянні сукупних витрат та сукупного доходу фірми;

б) Граничний аналіз базується на порівнянні граничних витрат та граничного доходу.

Фірма досягає максимуму прибутку при такому обсязі виробництва, при якому гранична виручка дорівнює граничним витратам:

 

MC = MR (9.3)

 

Так як в умовах чистої конкуренції гранична виручка дорівнює ціні товару, то фірма досягає максимуму прибутку, коли граничні витрати стають рівними ціні.

Так як MR = P та MR = MC, то MC = P в точці максимуму прибутку.

Закон і наслідок з нього можуть бути проілюстровані графічно (рис. 9.4). На верхньому графіку необхідно знайти таку точку на вісі обсягу виробництва, якій відповідала б найбільша відстань між графіками валових витрат і виручки (рис. 9.4-а). Цій же точці відповідає перетин графіку граничної виручки і графіку граничних витрат (рис. 9.4-б).

До досягнення фірмою максимуму прибутку гранична виручка є більшою за граничні витрати. Після проходження точки максимуму прибутку гранична виручка є меншою за граничні витрати.

Максимізація прибутку досягається, коли відстань між TR і ТС найбільша.

Коли підприємство бере кредит у банку, то його цікавить і обсяг продукції, при якому всі витрати воно зможе повернути, тобто точка беззбитковості. Точки С і D – точки критичного обсягу випуску продукції (точки беззбитковості), коли TC = TR, тоді фірма отримує тільки нормальний прибуток. Обсяг продукції точки беззбитковості визначається рівнянням:

Q = TFC / (P – AVC) (9.4)

Прибуток фірми у будь-якій економічній структурі буде максимальним при такому обсязі виробництва, при якому граничні витрати дорівнюють граничній виручці від реалізації продукції.

Чим більша ступінь контролю виробника над ціною, тим більша остання відхиляється в точці максимуму прибутку від величини, що дорівнює граничному доходу чи граничним витратам.

Фірма отримує прибуток до тих пір, поки ціна більша за середні валові витрати: якщо Р > АТС, то Pr > 0 .

TR TC -Pr

TC D TR

Pr

 

+Pr

С

-Pr

 

+ +

- Q1 Qc Q2 Pr Q

(а)

MR,

MC, MC

P ATC

maxPr

Pc MR = P

Cc

 

 

Q1 Qс Q2 Q

(б)

Рис. 9.4. Максимізація фірмою прибутку: (а) валовий підхід; (б) граничний підхід

 

Фірма намагається максимізувати свій прибуток, якщо ціна більша за мінімум середніх валових витрат в точці рівності граничних витрат, граничного доходу і ціни: якщо в точці MC = MR = P P > min ATC, то Pr – максимальний.

Фірма отримує нульовий прибуток в точці рівноваги: якщо MC = MR = P = min ATC, то Pr = 0 (рис. 9.5).

 

MR,MC,ATC MC

ATC

P1 A1 B1 MR1=P1

P2 A2 B2 MR2=P2

D1

P3 C1 MR3=P3

D2 C2

 

Q3 Q2 Q1 Q

A1B1C1D1 – прибуток за ціною Р1; A2B2C2D2 – прибуток за ціною Р2

Рис. 9.5. Зниження прибутку до нульового внаслідок падіння ціни

 

Коли фірма, що працює із збитками, має можливість компенсувати змінні витрати і частину постійних , то є сенс у продовженні її діяльності:

 

TVC < TR < TC (9.5)

 

Фірма мінімізує свої збитки, коли граничні витрати дорівнюють граничному доходу (рис. 9.6).

Мінімізуючи збитки, фірма коригує обсяг випуску продукції таким чином, щоб він був встановлений відповідно до точки, де Р = МС, що забезпечить їй покриття змінних витрат і частково постійних витрат.

Фірма отримує збитки, коли ціна менша за середні валові витрати: якщо Р < АТС, то Pr < 0.

Фірма намагається мінімізувати свої збитки, але не зачиняється, якщо ціна менша за мінімум середніх валових витрат, але більша за мінімум середніх змінних витрат в точці рівності граничних витрат, граничного доходу і ціни (рис. 9.7): якщо в точці МС = MR = P, min AVC < P < min ATC, то збитки мінімальні, фірма продовжує роботу.

TR, TC, Pr

TC

- TR

 

TVC

-

 

 
 

 


- Qc - Q

Pr

MR, MC, P МС

 

 

Pc MR=P

 

Qc Q

Рис. 9.6. Ситуація мінімізації збитку фірмою в умовах досконалої конкуренції (валовий підхід)

P MC

ATC

 

Cc

АVC

Pс
minPr (-) Р = MR

 

 

Qс Q

 

Рис. 9.7. Ситуація мінімізації збитків конкурентної фірми (граничний підхід)

Фірма повинна закритися, якщо валова виручка не покриває змінних витрат (рис. 9.8):

ТR ≤ TVC (9.6)

 

Фірма намагається мінімізувати свої збитки шляхом закриття, якщо ціна менша за мінімум середніх змінних витрат (рис. 9.9): якщо P < min AVC, то збитки мінімальні при Q = 0.

 

TR,

TC TC

 

 

TVC

ТR

 

 

Q

Рис. 9.8. Ситуація закриття фірми в умовах досконалої конкуренції (валовий підхід)

 
 


P, C MC

ATC

Cс

AVC

A B

Pc D MR=P

 

Qc Q

PcABD – додатковий збиток, який буде нести фірма, якщо буде продовжувати виробництво

Рис. 9.9. Випадок закриття фірми (граничний підхід)


Читайте також:

 1. G2G-модель електронного уряду
 2. OSI - Базова Еталонна модель взаємодії відкритих систем
 3. Абстрактна модель
 4. Абстрактна модель
 5. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 6. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 7. Американська модель соціальної відповідальності
 8. Аналіз методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності фірми
 9. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА
 10. Англійський економіст У. Бріджез пропонує модель організаційних змін за такими напрямками.
 11. Англо-американська модель
 12. Англо-американська модель
Переглядів: 861

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Пропозиція фірми у короткостроковому періоді

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.