Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


АРХІТЕКТУРА

Тема 3. Художня культура Київської Русі.

Змістовий модуль І. Витоки української художньої культури

Для СО

Для ТО-2

Для ТО-1

Для ПР

Розв'язання.

1. Дорожні умови експлуатації належать до III категорії (див. табл. 2.4).

2. Норма пробігу до КР L КР визначається виходячи з норми пробігу базового автомо-ЗИЛ-130 (див. табл. 2.2) з урахуванням результуючого коефіцієнта К:

 

К=К1К2К3

К1 = 0,8 (див. табл. 2.6);

К2=0,85 (див. табл. 2.7);

К3 = 1 (див. табл. 2.8);

 

К2=1,15 ( див табл2.7)

К5=1,05 ( див табл2.10)

К=К2К5 = 1,15 ×1,05=1,2

 

К=К1К2 К3К4К5

 

К1=1,2 (див. табл. 2.6);

К2=1,15 (див. табл. 2.7);

К3=1,0 (див. табл. 2.8);

К4=1,2 (див. табл. 2.9);

співвідношення фактичного й нор­мативного пробігів до першого КР становить

150/204—200/204 = 0,73—0,98;

 

К5=1,05 (див. табл. 2.10);

К=1,5 ×1,0 ×1,2 ×1,05

 

 

Тоді трудомісткість: для ЩО

 

0,45 × 1,20 = 0,54 люд.-год;

2,5 × 1,20 = 3,0 люд.-год;

10,6 × 1,20 = 12,7 люд.-год;

0,20 - трудомісткоісті ТО-2,

1,27× 0,20 = 2,54 люд.-год;

для ПР 4,0 × 1,72 = 6,9 люд.-год;

Мистецтво Київської Русі – одне з найвизначніших і найсамобутніших явищ світової культури. Художні до­сягнення цієї доби – те підґрунтя, що визначило подальший розвиток укра­їнської культури.

У 988 р. в історії нашого народу сталася надзвичайна подія, що зміни­ла подальший перебіг його духовного й культурного розвитку – було прий­нято християнство1. Разом із новою релігією з Візантії на Русь прийшло й нове мистецтво: будівництво христи­янських храмів, монументальний живопис – фрески та мозаїки, станковий живопис у вигляді ікон, книжкова мі­ніатюра. Місцеві майстри за корот­кий час не лише оволоділи цими вида­ми творчості, а й розвинули їх, ство­ривши самобутнє обличчя мистецтва Київської Русі.

З прийняттям християнства почало­ся небувале піднесення архітектури. Поширилося муроване будівництво, яке до того на Русі було рідкістю. Го­ловним його видом стали так звані культові споруди – церкви й собори. Більшість архітектурних пам'яток цьо­го періоду збереглися в Києві та Чер­нігові.

Візантійські зодчі розробили особ­ливу систему будування культових споруд, що поширилася і в наших зем­лях. Вона дістала назву хрестовобанної. Згідно з нею головний об'єм спо­руди в плані утворює хрест. Централь­на його частина увінчується банею (ку­полом). Довкола головної бані можуть розташовуватися інші, менші за розмі­рами. Головна частина православного храму завжди орієнтована на схід. Зазвичай вона утворює три напівкруг­лі виступи – апсиди. У центральній апсиді розташований вівтар – місце, де відбувається богослужіння, у біч­них – підсобні приміщення (жертов­ник у лівій та дияконник у правій). Приміщення великих храмів рядами стовпів ділиться на поздовжні галереї – нави (нефи). У західній частині знаходиться вхідне приміщення – нартекс (притвор, бабинець). Така побудова чудово пристосована до потреб Бого­служіння, тому за багато століть вона майже не змінилася.

Християнський храм був не лише архітектурною спорудою певного при­значення. Він мав глибокий символіч­ний зміст, уособлював своєрідну мо­дель Всесвіту, де панують лад і гармо­нія, де чітка ієрархія духовних сил зо­середжена довкола головної – Творця всього сущого.

Найдавніша пам'ятка архітектури цієї доби, що збереглася до наших днів, – Спаський собор у Чернігові, збудований князем Мстиславом у 1036 р. Це типова давньоруська хрестовобанна споруда, увінчана п'ятьма банями1. Усередині собор прикраша­ють настінний живопис, декоративне різьблення та мозаїчна підлога.

Найвищого розквіту мистецтво Ки­ївської Русі досягло за княжіння Ярослава Мудрого. Справжнім сим­волом доби став славнозвісний Софій­ський собор у Києві, закладений вели­ким князем у 1037 р. на місці розгро­му печенігів. Функції Софійського со­бору не обмежувалися суто церковним призначенням. У ньому відбува­лись урочисті державні церемонії, розміщувалися бібліотека та центр книгописання.

Сучасного зовнішнього вигляду Со­фійський собор набув у ХУІІ-ХУПІ ст., а от внутрішні приміщення – інтер'єри – добре зберегли свій первісний вигляд. Цей величний храм має складну пірамідальну будову. Увінчу­ють його тринадцять бань. Основний об'єм собору з трьох боків оточують два ряди галерей. Із заходу між зов­нішніми галереями споруджено дві круглі вежі, в яких знаходилися схо­ди, що вели на хори. Інтер'єр Софії Київської - це гармонійний мистецький ансамбль, в якому злилися воєди­но архітектура, живопис та декора­тивне мистецтво. Таке явище, коли різні види мистецтва нерозривно пов'язані між собою як формою, так і змістом, дістало назву синтезу мис­тецтв.


Читайте також:

 1. АРХІТЕКТУРА
 2. АРХІТЕКТУРА
 3. Архітектура Linux
 4. Архітектура SWIFT
 5. Архітектура АСКД
 6. Архітектура баз даних
 7. Архітектура в стилі рококо
 8. Архітектура в стилі рококо
 9. Архітектура Грецького театру
 10. Архітектура і мистецтво. Українське бароко.
 11. Архітектура і образотворче мистецтво Русі.
Переглядів: 1280

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нормативи технічного обслуговування і ремонту автомобілів | МОНУМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.055 сек.