Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розірвання трудового договору по п.1 ст.40 КЗпП України.

П.1 ст. 40 КЗпП України – розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи ,організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Про звільнення з роботи за цією підставою працівник персонально попереджається не пізніше ніж за 2 місяця. Таке попередження власник або уповноважений ним орган можуть зробити лише тоді, коли на підприємстві в дійсності є зміні в організації виробництва і праці, підприємство ліквідується , реорганізується або перепрофілюється, скорочується чисельність працівників. Не припиняє дії договору зміна підпорядкованості підприємства. Одночасно с попередженням про звільнення працівнику пропонується інша робота на даному підприємстві, у разі ії відсутності роботи за відповідною спеціальністю чи професією, а також відмови працівника від переведення на іншу роботу на том же підприємстві, він звільняється з роботи і самостійно звертається за допомогою в органи працевлаштування.

Власник або уповноважений ним орган повідомляє державну службу зайнятості про наступне вивільнення працівників в письмовий формі , вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікацію, розмір оплати праці.

Звільнення внаслідок скорочення чисельності штату працівників можливе як при фактичному скороченні обсягу робіт, що дозволяє зменшити кількість працюючих, так і при проведенні різних технічних і організаційних заходів, наприклад:

- механізація і автоматизація робіт;

- запровадження більш прогресивних норм праці;

- розвиток багатоверстатного обслуговування;

- суміщення професій і посад; проведення атестації робочих місць тощо.

Скорочення чисельності або штату працівників повинно проводитись з метою якісного поліпшення складу кадрів, тому при вивільненні працівників в першу чергу враховується їх ділова кваліфікація. Ст. 42 КЗпП України зазначає, що при скороченні чисельності або штату працівників переважне право на залишенні на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних умовах перевага надається:

- сімейним, при наявності 2 і більш утриманців;

- особам , в сім”і яких немає інших працівників з самостійним заробітком; працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві;

- працівникам , які навчаються без відриву від виробництва;

- учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;

- винахідникам і раціоналізаторам;

- працівникам, які дістали на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання;

- працівникам з числа осіб, депортованих з України на протязі 5 років з часу повернення на постійне місце проживання до України;

- працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходять альтернативну ( невійськову службу) протягом 2 років з дня звільнення зі служби.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися і іншим категоріям працівників. При звільненні по п.1 ст.40 КЗпП України працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середньомісячного заробітку.

Для звільнення працівників по п.1 ст.40 КЗпП України ( крім випадків повної ліквідації підприємства ) необхідна згода профспілкового комітету, якщо працівники є членами профспілки.

3.Вказівки Пленуму Верховного Суду України щодо звільнення по п.1 ст.40 КЗпП України.

Пленум Верховного Суду України від 6.11.92р. №9 (із змінами та доповненнями) дав слідуючи рекомендації судам при розгляді спорів про звільнення по п.1 ст.40 КЗпП України.

Суди повинні з’ясувати , чи дійсно мали місце на підприємстві зміни в організації виробництва і праці. зокрема ліквідація , реорганізація, перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, чи додержано власником або уповноваженим ним органом норми законодавства, що регулюють волевиявлення працівника.

У випадках реорганізації підприємства, установи , організації або перепрофілювання. Звільнення по п.1 ст.40 КЗпП України може мати місце, якщо це супроводжується скороченням чисельності або штату працівників за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професіями.

При ліквідації підприємства, установи , організації правила п.1ст.40 КЗпП України можуть застосовуватися і в тих випадках. Коли після припинення його діяльності одночасно утворюється нове підприємство.

При проведенні вивільнення власник або уповноважений ним орган може провести перестановку працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, з його згоди, на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого працівника.

Стосовно правил п.1 ст.40 КЗпП України може бути розірваний договір при відмові працівника укласти договір про повну матеріальну відповідальність з поважних причин ( або коли раніше виконання обов’язків за трудовим договором не вимагало укладення договору про повну матеріальну відповідальність), а також з особою, що приймалася для заміщення відсутнього працівника , за яким зберігалося місце роботи на невизначений строк або тимчасово, але вона пропрацювала більш 4 місяців, при поверненні цього працівника на роботу , якщо відсутня можливість переведення за його згодою на іншу роботу.

4.Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу.

Якщо з працівником трудовий договір розірвано по п.1 ст.40 КЗпП України ) крім випадків ліквідації підприємства, установи , організації) на протязі одного року після звільнення він має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу , якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Таке право надається і особам, які зазначені в ст. 42 КЗпП України та в інших випадках, передбачених колективним договором.

Умови відновлення соціально – побутових пільг, які працівники мали до вивільнення, визначаються колективним договором.

Контрольні запитання:

1. Розірвання трудового договору , укладеного на невизначений строк, з ініціативі працівника.

2. Розірвання трудового договору по п.1 ст.40 КЗпП України.

3. Вказівки Пленуму Верховного Суду України щодо звільнення по п.1 ст.40 КЗпП України.

4. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу.

Література:

6. Кодекс законів про працю України.

7. В.І. Прокопенко “Трудове право”, підручник, Х.- 1998.

8. Карпенко Д.О. Трудове право України. К.,-1999р.

9. Трудове право України. Підручник за ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої.

10. Чанишева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору. /Право України.-1992.-№7.

 


Читайте також:

 1. А/. Верховна Рада України.
 2. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
 3. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 4. Аналіз трудового потенціалу
 5. Архаїчні культури на території України. Трипільська культура та її здобутки.
 6. Б/. Президент України.
 7. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України
 8. Боротьба українських козаків проти турецько-татарської агресії. П.Сагайдачний - видатний військовий та політичний діяч України.
 9. Бюджетна система України.
 10. Бюджетне повноваження Державного казначейства України.
 11. Бюджетне право і бюджетна система України.
 12. В залежності від того, хто може вимагати виконання договору,останні поділяються на договори, що укладаються на користь їх учасників, та договори на користь третьої особи.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розірвання трудового договору , укладеного на невизначений строк, з ініціативі працівника. | Розірвання трудового договору по п.5 ст.40 КЗпП України.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.