Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розірвання трудового договору , укладеного на невизначений строк, з ініціативі працівника.

Поворотного прийняття на роботу.

Переважне право на укладення трудового договору у разі

По п.1 ст.40 КЗпП України.

Вказівки Пленуму Верховного Суду України щодо звільнення

Розірвання трудового договору по п.1 ст.40 КЗпП України.

Невизначений строк, з ініціативі працівника.

Розірвання трудового договору , укладеного на

Лекція № 10. Тема: Трудовий договір.

Інші підстави припинення трудового договору.

Припинення трудового договору по п.7 ст.36 КЗпП

Припинення трудового договору по п. 6 ст. 36 КЗпП України.

Припинення трудового договору по п.3 та 5 ст.36 КЗпП України.

України.

5. Припинення трудового договору з працівником , направленим на за постановою суду на примусове лікування .

Література:

1. Кодекс законів про працю України.

2. В.І. Прокопенко “Трудове право”, підручник, Х.- 1998.

3. Карпенко Д.О. Трудове право України. К.,-1999р.

4. Трудове право України. Підручник за ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої.

5. Чанишева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору. /Право України.-1992.-№7.

 

План:

В разі розірвання трудового договору за цією підставою працівник повинен попередити письмово власника або уповноваженого ним органу про намір звільнитися з роботи за 2 тижня. Цей строк встановлений для того , щоб власник або уповноважений ним орган могли підшукати на робоче місце чи посаду іншого працівника. Обов’язок найти іншого працівника покладається на власника або уповноважений ним орган, а не на працівника, який звільняється. Заява про звільнення повинна бути добровільним волевиявленням працівника. При примушенні працівника подати заяву про розірвання трудового договору він має право звернутися до суду з позовною заявою.

Власник або уповноважений ним орган не має права звільнити працівника до закінчення строку попередження. Однак, це не означає що власник або уповноважений ним орган не може видати наказ про звільнення, вказавши датою звільнення наступний день після закінчення строку попередження. Працівник не має права достроково припинити роботу, це буде порушенням трудової дисципліни.

В межах двотижневого строку працівник має право відкликати свою заяву або в інший формі повідомити про зміну свого наміру розірвати трудовий договір. Власник або уповноважений ним орган в цьому разі не вправі звільнити працівника з посиланням на його ініціативу, крім випадків, коли на місце працівника запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Постанова Пленуму Верховного Суду №9 від 6.11.92 вказує. Що це може бути тоді, коли на місце працівника, який звільняється, запрошена особа в порядку переведення з іншого підприємства. Але можлива ситуація, коли на прохання працівника про припинення трудових відносин з певної дати є згода власника або уповноваженого ним органу. Пленум Верховного Суду вважає, що така ситуація не означає що трудовий договір припинено за п.1 ст.36 КЗпП України, якщо не було домовленості сторін про цю підставу припинення договору (ч.2 п.8 постанові від 6.11.92). В останньому випадку звільнення вважається проведеним з ініціативи працівника (ст.38).Інша думка у автора підручника “Трудове право” Прокопенко В.І., який вважає, що сторони самі обумовлюють в такому разі по який підставі розірвати договір.

По закінченні двотижневого строку попередження власник або уповноважений ним орган видає наказ і працівник припиняє виконання обов’язків.

Ч.2 ст. 38 КЗпП України передбачено . що трудовий договір повинен бути розірваний у строк, про який просить працівник, якщо він не може продовжувати роботу по таких причинах:

· переїзд на нове місце проживання;

· переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

· вступ до навчального закладу;

· неможливість проживання у даний місцевості , яка підтверджена медичним висновком;

· вагітність;

· догляд за дитиною до досягнення нею 14 років або дитиною –інвалідом;

· догляд за хворим членом сім”і відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи;

· вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом;

· з інших поважних причин.

Ч.3 ст.38 КЗпП України передбачає право працівника розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного договору чи трудового договору.

При звільненні за цією підставою вихідна допомога виплачується в розмірах, вказаних у колективному договорі але не менше 3 місячного середнього заробітку.

Працівник , який бажає достроково розірвати трудовий договір, не має права залишити роботу поки не буде виданий наказ. Якщо власник або уповноважений ним орган не видає наказ і не звільняє працівника, останній може звернутися в органи по розгляду трудових спорів з вимогою про розірвання договору. Сезонні та тимчасові працівники повинні попередити власника або уповноважений ним орган про звільнення за 3 дні.


Читайте також:

 1. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 2. Аналіз трудового потенціалу
 3. В залежності від того, хто може вимагати виконання договору,останні поділяються на договори, що укладаються на користь їх учасників, та договори на користь третьої особи.
 4. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу
 5. Види адміністративного договору
 6. Види договору.
 7. Види договору: - односторонні та двосторонні.
 8. Види трудового договору
 9. Види трудового договору
 10. Визнання договору неукладеним.
 11. Визначення загального трудового стажу
 12. Вирішення суперечок між суб'єктами страхування. Умови припинення дії договору.
Переглядів: 361

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інші підстави припинення трудового договору. | Розірвання трудового договору по п.1 ст.40 КЗпП України.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.