Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Визначення загального трудового стажу

Розмір допомоги

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 571 допомога при тимчасовій непрацездатності надається в розмірі:

а) 100 % середньої заробітної плати (прибутку), обчисленої відповідно до законодавства:

—працівникам, які мають загальний виробничий стаж 8 років і більше;

—працівникам, у яких тимчасова непрацездатність настала внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання;

—працівникам, які мають на своєму утриманні 3 дітей і більше віком до 16 років (учнів — до 18 років);

—ветеранам війни й особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту";

—працівникам, віднесеним до І—IV категорій згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

—одному з батьків (або особі, яка їх заміняє) хворих дітей віком до 14 років, визнаних потерпілими відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", за увесь період захворювання, включаючи санаторно-курортне лікування, якщо дитині необхідний догляд батьків відповідно до висновків лікарської консультаційної комісії медичної уста­нови, в якій дитина лікується або перебуває на диспансерному обліку;

—дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців термінової служби;

—працівникам із числа колишніх дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, за ст. 47 Закону України "Про державну допомогу сім'ям із дітьми";

б) у розмірі 80 % середньої заробітної плати (прибутку), обчисленої відповідно до законодавства:

—працівникам, які мають загальний виробничий стаж від 5 до 8 років;

в) у розмірі 60 % середньої заробітної плати (прибутку), обчисленої відповідно до законодавства:

—працівникам, які мають загальний виробничий стаж до 5 років.

 

Для нарахування загального виробничого стажу працівникам необхідно керуватися "Правилами нарахування загального виробничого стажу для призначення працівникам допомог за державним соціальним страхуванням", затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.98 № 1658.

У разі призначення допомоги при тимчасовій непрацездатності загальний виробничий стаж визначається на день її настання.

До загального виробничого стажу зараховується час роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню незалежно від характеру і тривалості роботи, а також тривалості перерв.

При цьому робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи.

Робота протягом повного сезону на сезонних роботах і на підприємствах та в організаціях сезонних галузей народного господарства, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.98 № 278 "Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей", зараховується до загального виробничого стажу за рік роботи.

Інші сезонні роботи зараховуються до загального виробничого стажу роботи за їхньою фактичною тривалістю.

До загального виробничого стажу також зараховуються:

—служба в складі Збройних Сил, Національної гвардії, в Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, у військах цивільної оборони та в інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ;

—час перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі;

—час перебування на службі в митних органах;

—період перепідготовки та навчання новим професіям, участі в оплачуваних громадських роботах і період одержання допомоги (в тому числі і матеріальної) з безробіття згідно із Законом України "Про зайнятість населення";

—час догляду одного з батьків за потерпілою дитиною внаслідок Чорнобильської катастрофи до досягнення нею 12-річного віку;

—час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, і час відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більша, ніж до досягнення дитиною 6-річного віку;

—період, протягом якого виплачувалася допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку жінкам-віськовослужбовцям, звільненим із Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони й інших військових формувань, утворених згідно із законами України, а також з органів внутрішніх справ у зв'язку з вагітністю і пологами, за умови, що вони стали до роботи або навчання по досягненні дитиною 3-річного віку;

—період, протягом якого батьки-вихователі були зайняті в дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки;

—час навчання на курсах і в школах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, якщо направленню на курси

або в школу безпосередньо передувала робота або служба в складі Збройних Сил України, Національної гвардії, в Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та в інших військових формуваннях, утворених згідно із законами України, а також в органах внутрішніх справ;

—час роботи або виробничої практики на робочих місцях і посадах, що оплачуються у вищому закладі освіти;

—час навчання в професійно-технічному закладі освіти;

—час оплаченого вимушеного прогулу при незаконному звільненні або переведенні на іншу роботу;

—час вимушеного прогулу особи, взятої під захист;

—термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв'язку з незаконним відстороненням від роботи (посади).

До загального виробничого стажу для призначення допомоги при тимчасовій непрацездатності не зараховується:

—час участі працівника в страйку, який визнано судом незаконним;

—час навчання у вищому закладі освіти (в тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі або клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання;

—час роботи засуджених у колонії-поселенні і відбування виправних робіт без позбавлення волі за місцем роботи, якщо інше не передбачено законом.

Тривалість загального трудового стажу встановлюється власником або уповноваженим ним органом підприємства, установи, організації відповідно до записів у трудовій книжці. Якщо її немає або якщо в трудовій книжці немає відповідного запису, для підтвердження загального виробничого стажу подаються: довідка, військовий квиток, витяги з наказів, особові рахунки і відомості про видачу заробітної плати, документи з даними про місце і час роботи, служби, навчання тощо згідно з актом, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 № 637 "Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії, якщо немає трудової книжки або відповідних записів у ній" у частині, що стосується випадків нарахування загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги при тимчасовій непрацездатності.Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 6. Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію устаткуван­ня, цехові, загальногосподарські, поза виробничі витрати.
 7. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 8. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 9. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Аналіз трудового потенціалу
 12. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі.
Переглядів: 1018

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Допомога при тимчасовій непрацездатності | Контрактна форма трудового договору

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.