Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Таблиця

Завдання до заняття

Мета заняття.

ПЛАН

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема. Педагогічне краєзнавство як галузь педагогічної науки

І. Теоретичні положення теми заняття

1. Педагогічне краєзнавство як галузь педагогічної науки.

2. З історії питання про педагогічне краєзнавство.

3. Мета, об’єкт, предмет і завдання педагогічного краєзнавства.

4. Функції педагогічного краєзнавства.

5. Принципи педагогічного краєзнавства.

Навчальна забезпечити засвоєння студентами сутності понять «краєзнавство», «педагогічне краєзнавство», «об’єкт педагогічного краєзнавства», «предмет педагогічного краєзнавства», «функції педагогічного краєзнавства»; розуміння студентами реалізації принципів педагогічного краєзнавства у навчально-виховному процесі ЗНЗ.

Розвивальна розвивати аналітичні здібності студентів щодо визначення характерних особливостей краєзнавства та педагогічного краєзнавства.

Виховна сприяти вихованню національної свідомості майбутніх учителів.

Студент повинен знати:сутність поняття«педагогічне краєзнавство».

Студент повинен уміти:знаходити категоріальні відмінності між краєзнавством та педагогічним краєзнавством.

Основні поняття теми:

Об’єкт педагогічного краєзнавства, педагогічне краєзнавство, предмет педагогічного краєзнавства, принципи педагогічного краєзнавства, функції педагогічного краєзнавства

 

· Підготовка до заняття за матеріалами лекції та рекомендованими джерелами.

· Відповідь на питання 2 («З історії питання про педагогічне краєзнавство») виконати у вигляді таблиці. Наприклад: оформлення таблиці Ідеї педагогів з краєзнавчої роботи з учнями

Ідеї педагогів з краєзнавчої роботи з учнями

Головна ідея педагога Цитата Форми і методи роботи педагога
Г.С. Сковорода Значення навколишнього оточення у навчанні та вихованні. Ідеї «сродності». Зміст і методика навчання, мають базуватися на спостереженні за особливостями оточуючого середовища і власному пізнанні «Якщо математик, медик чи архітектор щасливий, то щастя це залежить від природи, що народила його для того» [1; 227]   Екскурсія, спостереження, бесіди на природі  
О. Духнович Принцип народолюбія: викладання предметів рідною мовою на матеріалах вивчення рідної історії, а також використанні народної творчості, народних звичаїв у процесі виховання «На совість учителеві хай буде покладено і те, щоб в дітях збудив народолюбство і в серцях їх засвітив любов до своєї народності… Ідучи за цими правилами, хай учитель наведе на все приклади, чи з старовинних історій, чи з мистецтва, а найбільш з випадків і самим дітям відомих» [2; 91] Розповідь вчителя, робота з підручником
Б.Д. Грінченко Професійна підготова вчителів, пов’язана із знаннями про довкілля та любов’ю до рідного краю До освітян «вони мусять добре познайомитися з історією рідного народу, з історією просвіти на Вкраїні попереду; їм треба знати і сьогочасне становище українського народу – його життя, побут, потреби і змагання не тільки в справах просвітніх, але й у всіх інших. Вони повинні перестати бути чужинцями серед свого народу, а зробитися членами його; вони повинні своїм життям, своїм повелінням, своїми знаннями заробити в народу віру й повагу до себе» [2; 145] Методи навчання: словесні (розповідь, художня розповідь, розповідь-опис, пояснення, вступна бесіда, пояснювальне читання, повторювальна бесіда, робота з книгою), наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація) та практичні (письмові, усні, тренувальні та контрольні вправи); форми навчання: урок, додаткові заняття, домашня робота, предметні гуртки, наукові товариства, групова та індивідуальна робота.

Використані джерела:

1. Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. – К.: Наукова думка. – 1983. – 543 с.

2. Хрестоматія з історії педагогіки. Частина І. Вітчизняна школа і педагогіка / Наук. Редактор А.А. Сбруєва. – Суми: СДПУ ім. А. Макаренка, 2003. – 299 с.

 

· Підготувати повідомлення про краєзнавчі принципи навчання і виховання у працях К.Д. Ушинського або М.С. Грушевського. Доцільно використовувати: Ушинський К.Д. Избранные педагогические сочинения. – Т. 1. – М. : Педагогика, 1974. – 584 с.; Ушинський К.Д. Избранные педагогические сочинения. – Т. 2. – М. : Педагогика, 1974. – 440 с.; Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – Т. 1. – К. : Наукова Думка, 1991. – 736 с.

 

ІІ. Індивідуальна робота студента

1. Скласти схему «Педагогічні погляди педагога та їх оцінка» (позитивна або негативна, зв’язок із сучасністю, причини успішності); або «Цікаві ідеї педагога з питань реалізації краєзнавчого принципу у навчанні та вихованні учнів».

 

Рекомендації до складання схем:

Схема – це схематично фіксоване відображення певної частини змісту теми, що об’єднано ключовим поняттям, проблемою, подією та ін.

Задача студентів, при вивченні тексту (глави книги) за заданою темою – скласти схему (схематичне зображення). Доцільно виконати схему на великих аркушах паперу (наприклад формат А1 або А2). Далі студенти презентують схему перед аудиторією і відповідають на запитання, що виникають.

У схемі доцільно відобразити такі моменти:

1. Педагогічні погляди педагога та їх оцінка (позитивна та негативна, зв’язок із сучасністю, причини успішності);

2. Цікаві ідеї педагога (особисто для студента).

Питання для самоконтролю

1. Роль педагогічного краєзнавства у професійному становленні майбутнього вчителя.

2. Схарактеризуйте мету та завдання педагогічного краєзнавства.

3. Дайте визначення об’єкту і предмету педагогічного краєзнавства.

4. Охарактеризуйте функції і принципи педагогічного краєзнавства.

5. Які Ви знаєте джерела краєзнавства?

Рекомендована література

1. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності / І.Д. Бех. – Наук. видання. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.

2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник [Текст] / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

3. Иванов П.В. Педагогические основы школьного краеведения. –Петрозаводск, 1966. – 106 с.

4. Історія України. Всесвітня історія. 5–12 класи: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Перун, 2005. – 142 с.

5. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1–4 класи. – К. : «Початкова школа». – 2006. – 432с.

6. Трефяк Я. Методика краєзнавчої роботи в школі // Історія в школах України. – 2002. - №1. – С. 33–37

 

 

Тема. Підготовка майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи

 

І. Теоретичні положення теми заняття


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Алергія та анафілаксія, їх практичне значення .
 5. Бактеріофаг, його природа і практичне застосування. Вплив бактеріофага на мінливість мікроорганізмів.
 6. Вид заняття: лекція
 7. Вид заняття: лекція
 8. Вид заняття: лекція
 9. Вид заняття: лекція
 10. Вид заняття: лекція
 11. Відповідь на практичне завдання.
 12. Вступне заняття
Переглядів: 699

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ДОДАТКОВА | Завдання до заняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.