Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Завдання до заняття

Мета заняття.

ПЛАН

1. Наукові підходи у педагогічному краєзнавстві.

2. Джерела педагогічного краєзнавства.

3. Методи емпіричного пізнання у педагогічному краєзнавстві.

4. Методи теоретичного пізнання у педагогічному краєзнавстві.

Навчальнаознайомити студентів з методами дослідження у педагогічному краєзнавстві, сприяти формуванню в них уміння користуватися цими методами у теоретичній і практичній діяльності.

Розвивальна розвивати педагогічне мислення, спостережливість студентів.

Виховна виховувати любов до учнів, до майбутньої професії вчителя,гуманістично-педагогічну спрямованість студентів.

Студент повинен знати: характеристику основних методів дослідження у педагогічному краєзнавстві.

Студент повинен уміти:обирати оптимальні методи педагогічного дослідження.

Опорні поняття теми:

Акмеологічний підхід, аксіологічний підхід, антропоцентричний підхід,

діяльнісний підхід, етнопедагогічний підхід, культурологічний підхід,

методи дослідження у педагогічному краєзнавстві, методи емпіричного

пізнання у педагогічному краєзнавстві, методи теоретичного пізнання

у педагогічному краєзнавстві, особистісний підхід, рефлексивний підхід

системний підхід

 

· Підготуватися до заняття за матеріалами лекції та рекомендованими джерелами.

· Скласти опис бібліографічних джерел за краєзнавчими матеріалами у фондах бібліотеки БДПУ (приклад див. у додатку А).

 

ІІ. Індивідуальна робота студента

1. Складання портфоліо студента-дослідника.

 

Методичні рекомендації до оформлення портфоліо

 

«Портфоліо» (в широкому розумінні) – це спосіб фіксації, накопичення і оцінки індивідуальних досягнень студентів у певний період навчання.

«Портфоліо» («портфель») – виконує роль індивідуальних навчальних досягнень студента з курсу «Педагогічне краєзнавство».

У портфоліо розміщено інформацію про індивідуальну навчальну активність студента та його досягнення.

Сутність портфоліо полягає в організації накопичення, відбору, аналізу, краєзнавчих матеріалів, а також відповідних інформаційних матеріалів із зовнішніх джерел (література, Інтернет, ЗМІ, лекції тощо).

Метою заповнення портфоліо є розвиток умінь працювати з різними інформаційними джерелами, відбір та їх аналіз; формування умінь планувати навчально-пізнавальну діяльність; розвиток умінь рефлексивної діяльності; розвиток здатності студентів до ціннісно-смислового самовизначення стосовно до проблем історико-педагогічного знання.

Запропонований вид портфоліо належить до тематичного портфоліо (залежно від змісту) або портфоліо-звіту (залежно від цільового призначення).

Портфоліо заповнюється студентом САМОСТІЙНО і формується в окремій папці.

Бердянський державний педагогічний універсиет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Кафедра педагогіки вищої школи та управління освітніми закладами

Портфоліо курсу:

«Педагогічне краєзнавство»

 

 

Виконав: студент(ка) факультету____

ІІ-III-ІV курсу

групи_______

П.І.П.____________________________

«__»______________2011 р.

 

Бердянськ

 

Представити портфоліо на перевірку необхідно в комп’ютерному варіанті (шрифт: Times New Roman; кегель: 14; інтервал: 1,5; поля: верхнє – 20, нижнє – 20, праве – 10, ліве – 30 мм; форматування по ширині).

Портфоліо складається з 2 розділів.

Структури (рубрик) портфоліо

Розділів (рубрик) портфоліо:

1. «Портрет автора портфоліо» (автор портфоліо має можливість представити себе будь-яким доступним для цього способом – есе, твір, фотографії, малюнки та ін.); загальний обсяг розділу 1–2 сторінки.

2. «Портрет відомого педагога Північно-Приазовського регіону» (у розділі представлені матеріали про педагогічні погляди одного з педагогів краю – за вибором студента): М.О. Корф, Я.П. Новицький, Т.А. Зіньківського, К.М. Зіньківського та інші. При цьому використовуються різні джерела (статті, монографії, підручники, навчальні посібники, Інтернет-ресурси тощо). Аналізуючи педагогічні концепції педагогів, необхідно формулювати власні оціночні судження, погляди. Загальний обсяг розділу може складати від 10 до 15 сторінок.

У розділі слід відобразити:

· коротку характеристику періоду, який представляє педагог;

· біографію педагога;

педагогічні погляди: відомі праці педагога; цілі навчання і виховання; зміст, методи, засоби, форми навчання і виховання; принципи, правила, логіку навчання і виховання; вимоги до вчителя і учня і т.п.;

структурований аналіз однієї педагогічної праці педагога (на вибір): основні положення (ідеї) роботи; особисте ставлення, відносно кожної, виділеної ідеї;

· причини успішності поглядів педагога.

У тексті розділу обов’язкові посилання на джерела інформації. Наприклад, [5, С. 22–40].

3. «Письмова робота» (у розділі представлені всі письмові роботи тести, кросворди, твори, педагогічні есе, проспекти мікродослідження тощо), виконані студентом з курсу;

4. «Список використаної літератури».

 

Питання для самоконтролю

1. Поясніть реалізацію наукових підходів у педагогічному краєзнавстві.

2. Охарактеризуйте методи емпіричного пізнання.

3. Охарактеризуйте методи теоретичного пізнання.

4. Як використовує вчитель метод наукового дослідження – спостереження? Визначте вимоги до нього.

5. Назвіть вимоги до експерименту як методу наукового дослідження у педагогічному краєзнавстві.

6. На які етапи поділяється педагогічний експеримент?

Рекомендована література

Основна:

1. Житник Б.О., Павлютенков Є.М., Маслікова І.В. Методологічні проблеми дослідницької діяльності вчителя / Б.О. Житник. Організація дослідницько-експериментальної роботи в сучасній школі / Є.М. Павлютенков. Дослідницька діяльність як продуктивна освітня послуга методичного менеджменту / І.В. Маслікова. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 160 с.

2. Практикум з педагогіки : Навч. посібник / За заг. ред. О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченка. – К. : ІСДО, 1996. – 432 с.

3. Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с.

4. Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932–1953 роки) / Упорядники В.М. Константинова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІV. – К. : «Освіта України», 2009. – 782 с.

5. Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920 – 1935 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константинова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ. – К. : «Освіта України», 2008. – 569 с.

6. «Бердянський літописець» Василь Крижанівський // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константинова. – Бердянськ – Київ – Едмонтон : РА «Тандем – У», 2007. – 300 с.

7. «Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861–1875 рр.) // упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константинова. – Бердянськ – Таганрог : РА «Тандем - У», 2007. – 402 с.

8. «Юне місто». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського вісника» (1827–1860 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, А.М. Піменов. – Бердянськ – Ростов-на-Дону : РА «Тандем – У», 2007. – 358 с.

9. «Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876–1893 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константинова. – Бердянськ – Невинномиськ : РА «Тандем – У», 2007. – 378 с.

10. Народи Північного Приазов’я (етнічний склад та особливості побутової культури) / Ред. колегія І.П. Аносов та ін. – Запоріжжя вид-во Просвіта. – 1997. – 176 с.

 

Додаткова література

1. Бердянск. Взгляд через столетия. Фотоальбом / Автор-составитель Виктор Михайличенко. – Бердянск «Південна зоря», 2007. – 240 с.

2. Кушніренок І.К., Жилінський В.І. Гоп, куме, не журись… - Запоріддя: Дніпровський металург, 2008. – 92 с.

3. Кушніренко І., Жилінський В. Гуляй-Поле. – Запоріжжя: Дніпровський металург. 2007. – 410 с.

4. Кушніренко І.К., Жилінський В.І., І вічно тополі шумлять… – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2008. – 260 с.

5. Кушніренко І.К., Жилінський В.І. Нестор Махно і повстанці. - Запоріжжя: Дніпровський металург, 2009. – 356 с.

6. Кушніренко І.К. У степовій глибинці. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2008. – 212 с.

7. Михайличенко В., Денисов Є., Тишаков М. Бердянськ. Погляд через століття. Історичний довідник. – Запоріжжя: ТОВ «ВПО «Запоріжжя», «Південна зоря», 2007. – 432 с.

8. Огульчанський О. Скарб солоного лиману. Повісті. Для середнього шкільного віку / Олексій Огульчанський. – Київ «Веселка», 1986. – 198 с.

9. Сушко К. Дев’ять молитов у серпні. – Запоріжжя : Поліграф, 2006. – 156 с.

 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

Тема 1.3. Підготовка майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи

ПЛАН

 1. Педагогічне краєзнавство у підготовці майбутніх учителів історії

2. Педагогічне краєзнавство у підготовці майбутніх учителів початкових класів

 1. Напрямки краєзнавчої підготовки майбутнього вчителя

4. Методи підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи

з учнями

5. Форми організації навчальної роботи за краєзнавчими матеріалами

Рекомендована література:

1. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності / І.Д. Бех Навч.видання. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.

2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка. Теорія та історія : Навч. посібник. – К., 1995. – 237 с.

3. Грушевський М.С.Ілюстрована історія України / М.С. Грушевський. – К. : Наук. Думка, 1992. – 543 с.

4. Демідієнко О.Я., Іонова О.М., Кузнєцова В.І. Основи краєзнавства. Навч. посібник. – Харків : Світ дитинства, 1999. – 92 с.

5. Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Перун, 2005. – 142 с.

6. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристська робота. – К. : Вищ шк., 1995. – 221 с.

7. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм / М.П. Крачило. – К. : Вищ. шк., 1994. – 190 с.

8. Обозний В.В. Краєзнавча підготовка вчителів. (Теоретичні і організаційно-практичні аспекти) / Василь Васильович Обозний. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 254 с.

9. Ожегов С.И.Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М. : Сов.

энциклопедия, 1964. – С. 429.

10. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1–4 класи. К. : «Початкова школа». –2007. – 432с.

11. Савченко О.Я. Стан краєзнавчої роботи в школах України та шляхи підвищення її ефективності / Олександра Яківна Савченко // Історія України: Маловідомі імена. Події. Факти. (збірник статей). – К., 1999. – Вип. 9. – С. 15–17.

12. Стельмахович М.Г.Українська родинна педагогіка / М.Г. Стельмахович. – К. : ІСДО, 1996. – 288 с.

13. Трефяк Я. Методика краєзнавчої роботи в школі // Історія в школах України. – 2002. – №1. – С. 33–37.

14. Харченко С.Я., Бєлецька І.В., Гаміна Т.С. Організація вільного часу школярів : Навчально-методичний посібник. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 304 с.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ

У КРАЄЗНАВЧІЙ РОБОТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Тема 2.1. Особливості краєзнавчої підготовки майбутнього вчителя до емоційної взаємодії з учнями

 


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. V. Завдання.
 4. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 5. VІ. План та організаційна структура заняття
 6. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 7. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 8. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 9. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 10. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 11. Аудит, його мета та завдання
 12. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
Переглядів: 598

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.