Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Семінар № 4. Рецензія

Додаткова

Основна

1. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 236 с.

2. Вартанов Г.І. Система жанрів журналістики: Посібник для студентів. – К.: МІЛП, 1997. – 55 с.

3. Кривошея Г.П. Довідник журналіста: Навчальний посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2006. – 74 с.

4. Кривошея Г.П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці: Для студентів факультетів та відділень журналістики університетів / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2003. – 302 с.

5. Кривошея Г.П. Журналістика: поняття, терміни / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2004. – 202 с

6. Кривошея Г.П. Соціологія журналістики. Навчальний посібник. – К.: МІЛП, 2000. – 94 с.

7. Кривошея Г.П. Теорія і практика журналістики: Навч. посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2007. – 218 с.

8. Стилистика газетных жанров. Под ред. Д.Э. Розенталя. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 230 с.

9. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 312 с.

1. Ворошилов В.В. Журналистика: Базовый курс: Учебник. – Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 640 с. – (Библиотека профессионального журналиста)

2. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: Учеб. пособие. – М.: РИП-холдинг, 2005. – 274 с. – (Практическая журналистика)

3. Жанры международной журналистики. – М.: МГИМО, 1995. – 108 с.

4. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Л.: Паіс, 2000. – 180 с.

5. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб.: изд-во Михайлова В.А., 2001. – 320 с.

6. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов. – М: Аспект-Пресс, 2001. – 240 с.

В години самостійної роботи студенти визначають літературно–художній твір (книгу, спектакль, концертну програму, фільм, виставку картин тощо), на який передбачається написання рецензії.

На заняттях студенти систематизують, аналізують фактологічний матеріал, визначають композицію рецензії, готують текст, здійснюють його правку.

Проводиться ділова гра – редакційна літучка. Студенти оцінюють якість підготовленого матеріалу в жанрі рецензії (відбувається взаємне оцінювання робіт, обговорення недоліків і позитивних рис авторських текстів, пропозицій щодо вдосконалення розглянутих матеріалів, посилення їхньої актуальності та ефективності).

 

Ключові поняття, терміни, словосполучення:оціночно-мистецька аналітика, тлумачення й оцінювання художнього твору, коментування мистецьких подій і фактів, аналітичний аспект, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, рецензія, рецензент, рецензування, об’єктивність, обґрунтованість, критичність, кваліфікаційність аналізу, популярність викладу думки, образність, науковість доказів, концепція, проблематика, масштабність, суспільно заангажований суб’єктивізм, прихований і відкритий полемізм, апелювання до певних осіб або інстанцій, архітектоніка матеріалу, тема, фактологічна база, типовий факт, процес переходу подій у явище, анатомія явища, індивідуальна інтерпретація, виведення тенденції, дедуктивний метод відтворення думки, експозиція, постановка проблеми, аргументація, рекомендація, узагальнена оцінка, літературне опрацювання тексту, архівація, досьє, заголовочний комплекс, рубрикація, мовностилістичні засоби.


Читайте також:

 1. Види, завдання та вимоги до проведення практичних(семінарських) занять
 2. Види, завдання та вимоги до проведення практичних(семінарських) занять
 3. Завдання для семінарських занять
 4. Запитання до семінару
 5. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 6. І. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять
 7. ІІ. АНАЛІТИЧНІ ЖАНРИ: кореспонденція, стаття, коментар, огляд, рецензія, відкритий лист
 8. ІІ. ПІДГОТОВКА ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 10. Лекційно-семінарська система навчання
 11. Лекційно-семінарська система навчання
 12. Лекційно-семінарська система навчання за М.П. Гузиком, М.П. Пучковим.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додаткова | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.