Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Ефективність функціонування роздрібної торговельної мережі

Однією із важливих передумов формування сучасної сфери торговельного обслуговування населення є оцінка стану, виявлення та визначення основних напрямів розвитку роздрібної торговельної мережі.

Для оцінки стану розвитку роздрібної торгової мережі використовують систему показників, які поділяються на три групи:

1. Показники кількісної оцінки розвитку торгової мережі.

2. Показники оцінки якісного складу роздрібної торгової мережі.

3. Показники оцінки ефективності функціонування об’єктів роздрібної торгівлі.

До кількісних показників відносяться: (табл. 1.4)

*1. Загальна кількість роздрібної торгівлі, в тому числі магазинів, ринків, дрібнороздрібних одиниць.

*2. Забезпеченість населення торговельною мережею. Розраховується як відношення добутку торгової площі магазинів на 1000 осіб до загальної чисельності населення:

*3. Забезпеченість населення торговими місцями на ринках. Розраховується як відношення добутку кількості торгових місць на ринках на 1000 осіб до загальної чисельності населення.

*4. Рівень забезпеченості населення роздрібною тор­говельною мережею (РЗ). Розраховується як відношення добутку 100% на фактичну забезпеченість насе­лення торговою площею магазинів або торгових місць на ринках до нормативного показника забезпеченості населення відповідними об’єктами.

*5. Щільність розміщення роздрібної торговель­ної мережі. Розраховується як відношення добутку кількості роздрібних об’єктів торгівлі на 1000 або 10000 осіб до загальної чисельності населення:

*6. Кількість мешканців, що припадає на один роздрібний об’єкт. Розраховується як відношення чисельності населення аналізовуваної територіальної одиниці до кількості об’єктів роздрібної торгівлі:

До якісних показників відносяться: (табл.1.5)

*1. Питома вага в загальній кількості об’єктів роздрібної торгівлі: магазинів, ринків, дрібно роздрібних об’єктів торгівлі.

*2. Питома вага магазинів різної форми спеціалізації в загальній кількості: спеціалізованих, вузькоспеціалізованих, комбінованих, неспеціалізованих, змішаних, універсальних.

*3. Середній розмір магазину різних форм спеціалізації.

*4. Питома вага магазинів з різними методами продажу товарів у загальній їх кількості: самообслуговування, з індивідуальним обслуговуванням.

Показники, що характеризують ефективність функціонування торговельних підприємств.

Соціальні показники.(табл.1.6)

*1. Коефіцієнт завершеності покупки. Розраховується як відношення кількості покупців, що здійснили покупку до загальної кількості покупців, що заходили до магазину. (> 0,70)

*2. Коефіцієнт затрат часу на придбання товарів. Розраховується як відношення фактичних затрат часу на придбання товарів у магазині до оптимальних. (=1).

*3. Коефіцієнт, що характеризує рівень надання послуг покупцям. Розраховується як відношення кількості послуг, що надаються покупцям у магазині до оптимальної їх кількості.

*4. Кількість скарг покупців, записаних у книгу відгуків та пропозицій за рік.

*5. Кількість порушень правил продажу товарів і торговельного обслуговування покупців, зафіксованих службовими особами контролюючих органів.

Економічні показники.

1. Рівень валового доходу: відношення валового доходу до обсягу товарообороту помножений на 100

2. Рівень витрат обігу: відношення витрат обігу до обсягу товарообороту, у відсотках до товарообороту.

у тому числі на:

– оплату праці: відношення витрат обігу на оплату праці до обсягу товарообороту, у відсотках до товарообороту.

– рекламу: відношення витрат обігу на рекламу до обсягу товарообороту, у відсотках до товарообороту:

3. Рентабельність товарообороту. Розраховуєть­ся як відношення прибутку від реалізації товарів до об­сягу товарообороту, у відсотках до товарообо­роту. (Оптимальна велична показника 8%):

4. Питома вага торгово-оперативного персоналу в загальній чисельності працівників. (Оптимальна велична показника 75%):

5. Час обігу товарів у днях товарообороту. Част­ка від ділення добутку середніх товарних запасів і кількості днів у періоді на обсяг товарообороту (Оптимальна велична показника 25 днів):

6. Частка доходу, одержаного від надання платних послуг у загальній сумі доходу. Відношення доходу, одержаного від надання послуг покупцям до обсягу валового доходу, у відсотках:

7. Рівень втрат товарів, пов’язаних із самообслуговуванням. Відношення суми втрат товарів у секціях самообслуговування до обсягу товарообороту цих секцій, у відсотках.

Техніко-технологічні показники

1. Частка площі торгового залу в загальній площі магазину. Відношення площі торговельного залу магазину до загальної, у відсотках. (Оптимальна велична показника 70-80%):

2. Частка товарних запасів, що розміщуються у торговельному залі. Відношення абсолютної величини товарних запасів, що розміщуються у торговельному залі, до загальної їх суми. (Оптимальна велична показника 70-75%):

3. Торгова площа, що припадає на одного торго­во-оперативного працівника. Частка від ділення площі торговельного залу на чисельність торгово-оперативних працівників.

*4. Коефіцієнт установчої площі. Відношення установчої площі до площі торговельного залу (Для універмагів Ку=0,27, для будинків торгівлі Ку=0,29):

*5. Коефіцієнт експозиційної площі. Відношення експозиційної площі до площі торговельного залу (Для універмагів Ку=0,70, для будинків торгівлі Ку=0,29):

6. Частка реалізації товарів у секціях самообслу­го­ву­вання в загальному обсягу товарообороту магазину. (Оптимальна велична показника 75-80%):

*7. Число асортиментних позицій, що реалізує магазин.

Число асортиментних позицій в розрахунку на 1м2 торгової площі. Частка від ділення числа асортиментних позицій, що реалізує магазин, на площу торговельного залу:

Серед соціальних показників найважливі­ши­ми є коефіцієнт завершеності покупок та коефіцієнт затрат часу покупців на придбання товарів, вони відображають, наскільки повно, в яких умовах і за який час покупці можуть задовольняти свої потреби, отже характеризують стан розвитку роздрібної торговельної мережі, виконання торгівлею своїх соціальних завдань.

На величину соціальних показників впливають багато різних факторів макро- та мікрорівнів.

До факторів макрорівня належать:

- соціально-економічне становище в країні, стан розвитку вітчизняного виробництва, рівень доходів населення та інфляції;

- ступінь оптимальності податкової та кредитної систем;

- рівень конкуренції на споживчому ринку.

Серед факторів мікрорівня, тобто тих, що залежать від торговельного підприємства, основними є:

- стан товарної пропозиції та надання послуг покупцям;

- організація торгово-технологічного процесу;

- стан управління персоналом;

- зацікавленість торгово-оперативного персоналу в обслуговуванні покупців;

- фінансовий стан підприємства торгівлі.

Вирішення соціальних завдань значною мірою за­ле­жить від економічної ефективності функціону­ван­ня об’єктів торгівлі, використання їх основних фондів, особливо торгової площі магазинів.

 


Читайте також:

 1. Абонентський стик ISDN мережі
 2. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 3. Аналіз вузьких місць у мережі
 4. Багатокрокове прогнозування з перенавчанням нейромережі на кожному кроці прогнозу
 5. Базові топології мережі
 6. Бальна оцінка стану контактної мережі
 7. Бездротові мережі
 8. Бюджетні установи отримують кошти на своє функціонування з бюджету виключно на основі фінансових документів, які називаються кошторисами.
 9. Валютний ринок, основи його функціонування. Основні види валютних операцій
 10. Взаємодія контактної мережі і струмоприймача
 11. Вибір кількості та розміщення складської мережі
 12. Вибір раціональної напруги розподільчої мережі підприємства.
Переглядів: 4160

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основи визначення економічної доцільності створення роздрібного торговельного підприємства | Сутність туристичного підприємства.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.