Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття та його характерні риси, модель.

4)____________________________________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________________________________

4)___________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)_____________________________________________

2)_____________________________________________

1)____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Різновиди монополій

Закрита монополія — це монополія, що захищена від конкуренції через юридичні обмеження.

Відкрита монополія — це монополія, коли одна фірма на деякий час стає єдиним виробником продукції не маючи спеціального захисту.

Природна монополія — це монополія, яка існує в галузях, де економія, зумовлена зростанням масштабу виробництва, особливо значна.

2. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК У КОРОТКОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ

 

Мета діяльності монопольної фірми в короткостроково­му періоді - максимізація прибутку.

 

Рис.9.1. Максимізація прибутку монопольної фірми.

Пояснення до графіка:

-

-

-

Ціна, яку монопольна фірма встановлює на свою продукцію, визначається висотою кривої попиту в то­чці випуску, що дає максимум прибутку.

Монопольна фірма максимізує прибуток, виробля­ючи такий обсяг випуску продукції, при якому грани­чні витрати дорівнюють граничному доходу.

MR = MC .

 

 

3. РІВНОВАГА ФІРМИ-МОНОПОЛІСТА У ДОВГОСТРОКОВОМУПЕРІОДІ.

Монополія, яка максимізує прибуток у довгостроковому періоді, збільшує обсяг виробництва до тих пір, доки не бу­де випускати таку кількість товару, при якій би досягалась рівність граничного доходу і довгострокових граничних ви трат.

 

 
 

 

 


Рис.9.2.Довгострокова монопольна рівновага

Пояснення до графіка:

-

-

-

-

Умови утримання монопольної влади

Утримання монопольної позиції фірмою протягом три­валого періоду можливе тому, що

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Попит має більшу еластичність у довгостроковому періо­ді, ніж у короткостроковому. Тому ціна, яка забезпечує мак­симізацію прибутку на довгостроковому інтервалі, може бу­ти нижчою, ніж та, що максимізує прибуток на короткост­роковому інтервалі. Якщо монополія уже працює в галузі, вона може реалізувати свою перевагу перед потенційними конкурентами через „лімітуюче ціноутворення”.

Лімітуючи ціноутворення - ________________

___________________________________________________________________________________

 

Мета лімітуючого ціноутворення — зменшити ймовір­ність появи можливих конкурентів на ринку.

4. ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА СОЦІАЛЬНА ЦІНА МОНОПОЛІЇ.

Монопольна влада підвищує добробут виробників і знижує його у споживачів.

Соціальна ціна монополії __________________

______________________________________________________________________________________________

 

Соціальні втрати від існування монополій можливо простежити за допомогою порівняння встановлення ціни на досконало-конкурентному та монопольному ринках.

 

 

 

 


Рис.9.3. Надлишок споживача в умовах досконало-конкурентного та монопольного ринку

 

Питання для самоперевірки:

1. У чому полягають особливості монопольного ринку? Які його основні ознаки?

2. Дати характеристику вхідним бар’єрам на монополізованому ринку? Яким чином кожен з них може привести до створення монополії?

3. Чим відрізняються криві попиту в умовах монополії та досконалої конкуренції? Чому? Яке значення цих відмінностей? Чому крива попиту для монополіста не буває абсолютно еластичною?

4. Яким чином цінова еластичність попиту впливає на поведінку монополіста?

5. Які зміни у виробничих витратах та доходах дозволяють монополісту прийняти рішення відносно зміни обсягів виробництва?

6. .У чому полягають особливості поведінки монополіста у довгостроковому періоді?Чи може монополіст отримувати прибуток у довгостроковому періоді?

7. У чому полягають економічні наслідки існування монополій?


Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції

План

 

1. Модель монополістичної конкуренції.

2. Нецінова конкуренція: диференціація продукту та реклама.

3. Суспільна ціна монополістичної конкуренції:

 

Рекомендована література

Основна: 1, 13, 14, 17, 22, 24

Додаткова: 27, 29, 36, 38,42, 43, 45, 47

Міні - лексикон:

Монополістична конкуренція, диференціація товару, витрати монополістичної конкуренції, ціна за монополістичної конкуренції, нецінові чинники продажу товару, реклама, суспільна ціна монополістичної конкуренції,

 

 


1. МОДЕЛЬ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 

Монополістична конкуренція має риси двох моделей ринку - досконалої конкуренції і чистої монополії.

 

Характеристика ринку монополістичної конкуренції:

1)__________________________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________________________________

Крива попиту окремої фірми на ринку монополістичної конкуренції має спадний характер.

У короткостроковому періодіспадний характер кривої попиту дає можливість фірмі одержувати економічний прибуток

 
 

 

 


Рис 10.1. Короткострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції.

Пояснення до графіка:

-

-

Для визначення обсягу виробництва, що забезпечує максимізацію прибутку фірми за умов монополістичної конкуренції, використовують правило:

MR = MC

У довгостроковому періоді фірма в умовах

мо­нополістичної конкуренції не отримує

економічного прибутку.

 
 

 


Рис. 10.3. Довгострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції

 

Пояснення до графіка:

-

-

-

-

2. НЕЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ :

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОДУКТУ ТА РЕКЛАМА.

 

Диференціація продукції __________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдяки диференціації споживачі здатні розрізнити на ринку продукцію різних фірм, отже, попит на продукцію окремої фірми вже не є абсолютно еластичним, хоча й залишається високо-еластичним. Це означає, що фірми мають певну ринкову владу і можуть варіювати ціни без ризику втратити всіх покупців.

Якщо диференціація товарів і послуг пристосовує продукт до особливостей споживчого попиту, то реклама дає мож­ливість пристосовувати споживчий попит до продукту.

 

Реклама _________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

 

 


Рис. 10.2. Витрати фірми монополістичного конкурента до і після проведення реклами

Пояснення до графіка:

-

-

-

-

 

 

СУСПІЛЬНА ЦІНА МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.

Праблема ефективністі монополістичної конкуренції :__________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Питання для самоперевірки:

1. У чому полягають особливості ринку монопольної конкуренції?

2. Який вигляд має крива попиту монополістичного конкурента?

3. Чим керується монополістичний конкурент, визначаючи оптимальну ціну й обсяг виробництва?

4. У чому полягають особливості поведінки фірми монополістичного конкурента у довгостроковому періоді?

5. Чи отримує прибуток монополістичний конкурент у довгостроковому періоді?

6. Охарактеризуйте нецінову конкуренція. Назвіть методи нецінової конкуренції.

7. Що таке диференціація продукту?

8. В чому полягає економічна доцільність реклами на ринку монополістичної конкуренції?

9. Що таке суспільна ціна монополістичної конкуренції?

 


Тема 11. Олігополістична структура ринку

 

План

 

1. Сутність та основні ознаки олігополії.

2. Моделі олігополістичного ціноутворення.

3. Олігополія та економічна ефективність.

 

Рекомендована література

Основна: 1, 13, 14, 17, 22, 24

Додаткова: 27, 29, 36, 38, 42, 44, 45

Міні - лексикон:

Олігополія, олігополістична структура ринку, моделі олігополістичного ціноутворення, картель, цінова модель ламаної кривої попиту, цінова модель лідерства у цінах, цінова війна, ціновіа модель „витрати плюс...”, економічна ефективність

 

 


1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ОЛІГОПОЛІЇ

 

Олігополія ________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Характеристика олігопольного ринку:

1)____________________________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________________________

3)___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Найважливіша риса, притаманна олігополії, - це стратегічна поведінка продавців: фірма-олігополіст мусить розробляти стратегію своїх дій на ринку з урахуванням потенційних зустрічних дій своїх конкурентів.

Причини виникнення олігополістичних структур:

Ефект масштабу___________________________

______________________________________________________________________________________________

Переваги злиття___________________________

_____________________________________________________________________________________________

Бар'єри для вступу до галузі:

1)___________________________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________________________

3)___________________________________________________________________________________________

 

Стратегічна поведінка в умовах олігополії може розроблятись на основі суперництва або змови учасників ринку. Суперництво в цінах призводить до цінових війн.

Цінова війна _____________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Наслідки олігополістичної цінової війни:

1)__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)___________________________________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________________________________

 

Фактори, що сприяють змові олігополістів:

Ø ____________________________________________________________________________________

Ø ____________________________________________________________________________________

Ø ____________________________________________________________________________________

Ø ____________________________________________________________________________________

2. МОДЕЛІ ОЛІГОПОЛІСТИЧНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

 

Олігополісти з метою збільшення і гарантії отримання прибутків ідуть на утворення картелю- змови фірм щодо майбутніх обсягів випуску і цін.

 

Умови створення картелю :

1) ____________________________________________

_______________________________________________

2) _____________________________________________

_______________________________________________

3) _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

 

Модель “ламаної” кривої попиту,абомодель Свізі,пояснює необхідність дотримання тактики стабільності цін фірмами-олігополістами.

 
 

 


Рис.11.2. “Ламана “крива попиту

 

Пояснення до графіка:

-

-

-

 

Наслідки:

1) ____________________________________________

_______________________________________________

2) ____________________________________________

_______________________________________________

3) ____________________________________________

_______________________________________________

 

Модель„лідерство в цінах” має назву часткової мо­нополії, тому що лідер встановлює монопольну ціну, ба­зуючись на власному граничному доході та граничних ви­тратах. Решта фірм приймає цю ціну як дану.

 

 


Рис.11.3. Лідерство у цінах

Пояснення до графіка:

-

-

-

-

 

За умови моделі ціноутворенні за принципом „витрати плюс” спочатку розраховується середній рівень витрат, виходячи з неповної завантаженості виробничих потужностей, щоб мати можливість невілювати кон'юнктурні зрушення.

 

Формування ціни за принципом

„витрати плюс”

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. ОЛІГОПОЛІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Порівняльний аннліз ефективністі олігополії та досконалої конкуренції __________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порівняльний аннліз ефективністі олігополії та монополії_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте олігополістичну взаємозалежність.

2. У якому випадку на олігополістичному ринку можлива цінова війна?

3. Розкрийте умови існування картелю. Які причини нестабільності картелю?

4. Дайте загальну характеристику ціноутворення в умовах олігополістичного ринку.

5. Поясніть механізм цінового лідерства на олігополістичному ринку?

Перехід до нового механізму господарювання значно підвищив актуальність дослідження тих ринкових ознак потенціалу, котрі як найповніше виражають, на нашу думку, поняття «потенціал підприємства».

Потенціал, що об'єднує в собі як просторові, так і тимчасові характеристики, концентрує одночасно три рівні зв'язків і відносин:

По-перше, він відображає минуле, тобто сукупність властивостей, нагромаджених системою в процесі її становлення і таких, що зумовлюють можливість до її функціонування та розвитку. У цьому плані поняття «потенціал» фактично набуває значення поняття «ресурс».

По-друге, він характеризує рівень практичного застосування і використання наявних можливостей. Це забезпечує розмежування реалізованих і нереалізованих можливостей. У цій своїй функції поняття «потенціал» частково збігається з поняттям «резерв».

По-третє, він орієнтується на розвиток (на майбутнє). Будучи єдністю стійкого і мінливого станів, потенціал містить елементи майбутнього розвитку.

Рівень потенціалу, характеризуючи наявний стан системи, обумовлений тісною взаємодією всіх трьох перелічених станів, що і відрізняє його від таких, на перший погляд близьких, понять, як «ресурс» і «резерв».

Основний зміст поняття «потенціал підприємства» полягає в оцінці поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні інтереси.

Потенціал підприємства – це складна, динамічна, полі структурна система. Ця агломерація має певні закономірності розвитку, від уміння використати які вирішальною мірою залежить ефективність економіки, темпи та якості її зростання. Отже, потенціал підприємства характеризується чотирма основними рисами.

Перши риса. Потенціал підприємства визначається його реальними можливостями в тій чи іншій сфері соціально-економічної діяльності, причому не тільки реалізованими, а й нереалізованими з будь-яких причин.

Друга риса. Можливості будь-якого підприємства здебільшого залежать від наявності ресурсів і резервів (економічних, соціальних), не залучених у виробництво.

Третя риса полягає в тому, що потенціал підприємства визначається не тільки і не стільки наявними можливостями, але ще й навичками різних категорій персоналу до його використання з метою виробництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку виробничо-комерційної системи.

Четверта риса. Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства (обсяги виробленої продукції або отриманого доходу (прибутку) визначаються також формою підприємництва та адекватною їй організаційною структурою.

Спираючись на основні характеристики потенціалу підприємства, можна стверджувати, що його модель визначається:

- обсягом та якістю наявних у нього ресурсів (кількістю зайнятих працівників, основними виробничими і невиробничими фондами або матеріальними запасами, фінансовими та нематеріальними ресурсами – патентами, ліцензіями, інформацією, технологією);

- можливостями керівників та інших категорій персоналу створювати певні види продукції, інакше кажучи, їхнім освітнім, кваліфікаційним, психофізіологічним та мотиваційним потенціалом;

- можливостями менеджменту оптимально використовувати наявні ресурси підприємства;

- інформаційними можливостями;

- інноваційними можливостями підприємства щодо оновлення техніко-технологічної бази виробництва, переходу на випуск пової конкурентоспроможної продукції;

- фінансовими можливостями залучення коштів, що їх бракує;

- іншими можливостями.

Разом усі ці можливості створюють сукупний (економічний та соціальний) потенціал підприємства, який стосовно аналогічного потенціалу, будь-якого іншого підприємства відображає рівень його конкурентоспроможності.


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. II. Поняття соціального процесу.
 5. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 6. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 7. А/. Поняття про судовий процес.
 8. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 9. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 10. Автокореляційна характеристика системи
 11. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 12. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
Переглядів: 842

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 9. Монопольний ринок | Об’єктні складові потенціалу підприємства.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.046 сек.