Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Стратегічний аналіз як завершення попереднього та початок наступного циклу.

Інформація — це предмет управлінської праці, а більшість важелів впливу суб’єкта управління на об’єкт мають інформаційний характер. Це означає, що потрібно дуже ретельно перебудувати наявну інформацій систему, щоб сформувати інформаційно-ана­літичне забезпечення стратегічного управління згідно з обраними стратегіями. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління (ІАЗ СУ) — система, яка об’єднує всі елементи організації в єдине ціле, даючи змогу сформувати процес стратегічного управління як безперервну низку управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічних цілей.

Наявні інформаційні системи надають керівникам підприємств інформацію, що зорієнтована передусім на внутрішнє середовище — технологію, організацію виробництва, фінансово-економічні ретроспективні показники тощо — і характеризує його. Інформація про зовнішнє середовище має фрагментарний, несистемний характер. Усе це призводить до домінування суб’єктивних уявлень про ситуацію на підприємстві та поза ним, що заважає складати обґрунтовані прогнози та приймати стратегічні рішення про пристосування до майбутнього та формування самого майбутнього.

Стратегічні інформаційні потреби підприємства охоплюють усе, що може вплинути на довгострокову діяльність підприємства, непередбачені випадковості, пов’язані зі змінами в середовищі (зокрема, через форс-мажорні обставини), навіть інформацію про події, що перебувають за межами безпосередньої діяльності та впливу, але можуть змінити долю підприємства. Стратегічні інформаційні потреби залежать від тих стратегічних цілей, які підприємство ставить перед собою.

Стратегічна діяльність потребує надійного інформаційно-аналітичного забезпечення (ІАЗ СУ) у вигляді баз стратегічних даних, припущень і прогнозів. Створення такого забезпечення не обмежується лише нагромадженням інформації та її обробкою. База стра­тегічних даних (БСД) — це стислий системний опис найістотніших стратегічних елементів, що належать до зовнішнього середовища підприємства; ця база використовується для оцінювання поточного становища, визначення проявів процесів у майбутньому та прийняття стратегічних рішень.

БСД є основою ІАЗ СУ, від БСД залежать обсяги та організаційна форма ІАЗ СУ. Метою інформаційно-аналітичного забезпечення СУ є збір, обробка, використання, зберігання, підт­римка в актуальному стані БСД, які гарантують своєчасне та надій­не інформаційне забезпечення організації нормативно-правовою, довідково-аналітичною, методичною, прогнозною та поточною інформацією, а також комплексом програмних засобів, необхідних для аналізу такої інформації під час формування стратегічних рішень.

Досвід підприємств, які вміють добре організовувати інформаційне обслуговування працівників апарату управління, показує, що багато проблем можна вирішити, якщо БСД формувати одночасно з розробкою та використанням інформаційно-управ­лінських систем (ІУС) різного типу. Слід розрізняти централізований та децентралізований підходи до координації діяльності підсистем обох рівнів. І рівень — підсистема стратегічної та прогнозної інформації, яка використовує текстову й кількісну інформацію, що надходить з усіх доступ­них підприємству джерел, зокрема від консультантів, експертів і фірм, що професійно здійснюють збирання, обробку та продаж спеціалізованої інформації. ІІ рівень — підсистема тактичної та оперативної інформації, що ви­користовує дані аналізу господарської діяльності під­приємства, а також інформацію, отриману під час контактів співробітників з колегами на конференціях, ярмарках, виставках.

ІАЗ СУ — цільова підсистема, у межах якої можна досягти найбільш ефективного поєднання контролю, координації, обліку та аналізу стратегічної діяльності підприємства. Стратегічний облік — це (за Б. Райаном) певне поєднання управлінського обліку із системами фінансової звітності, зорієнтоване на прийняття стратегічних рішень. Стратегічний контроль — це особливий вид управлінської діяльності на підприємстві, що полягає у спостереженні та оцінюванні перебігу процесу стратегічного управлін­ня, який забезпечує досягнення поставлених цілей та виконання обраних стратегій завдяки встановленню стійкого зворотного зв’язку. Він має починатися з «контролю передумов», базових характеристик середовища, що закладаються у «стратегічний набір» організації, далі увага концент­рується на стратегічному контролі реалізації, що супроводжується стратегічним наглядом.

Функція ІАЗ СУ у внутрішньому середовищі організації нині дедалі частіше забезпечується за допомогою контролінгу. Стратегічний контролінг — міжфункціональна діяльність, зорієнтована на коорди­націю стратегічного аналізу, цілевстановлення, планування та коригування стратегії, здійснення безперервного контролю за функціонуванням усієї системи в цілому на основі розвиненої підсистеми інформаційного забезпечення.

Стратегічний аналіз діяльності підприємства як особливої відкритої матеріально-речовинної та соціально-економічної системи має здійснюватися у процесі розробки його стратегій, охоплюючи не тільки склад та взаємозв’язки його внутрішніх елементів, а й структуру середовища, його функціонування та тенденції, що складаються у зовнішньому оточенні. Отже, об’єктивне оцінювання діяльності організації будь-якого типу можлива лише за умов визначення та аналізу взаємозв’язку всіх показників, що характеризують її діяльність у загальній інфраструктурі оточення.

Навчальні методичні матеріали: 1; 2; 4; 5 С.633 - 671; 6 С.179 - 188.

Контрольні питання:

 

1. У чому полягають особливості стратегічної інформації? Охарактеризуйте джерела та способи отримання інформації.

2. Що таке «бази стратегічних данних (БСД)» та як її
формують? Які обмеження існують на українських підприєм-
ствах під час формування БСД?

3. Яке місце належить стратегічному контролінгу в системі стратегічного управління? Порівняйте ознаки стратегіч­ного контролю та контролінгу.

4. Яких заходів можна вжити для підвищення ефективності ІАЗ СУ на ринково-орієнтованих підприємствах? Проаналізуйте зв’язок запропонованих заходів із можливостями вдосконалення інших забезпечувальних підсистем стратегічного упра­вління.Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. АВС (XYZ)-аналіз
 8. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 9. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 10. Але, головним залишається діючий початок, чим повсякденність і відрізняється від фантазії (казки, міфу).
 11. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 12. Аналіз активів банку
Переглядів: 623

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
МОТИВАТОРИ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ | Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.