Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


В обох випадках основним розрахунковим рівнянням є рівняння теплопередачі і теплового балансу

Основні положення складання та розрахунку теплового балансу для всіх теплообмінних апаратів однакові. Розрахунки поділяються на конструктивні і перевірні.

 
 


Рівняння Символи і пояснення
Теплопередачі Q - кількість теплоти, переданої поверхнею нагріву, Дж; k - коефіцієнт теплопередачі,Вт/м2×с; F - площа нагрівання, м2; ∆t - температурний напір, 0С τ - час, за який відбувається процес, с
Теплового балансу Qзаг. - загальна кількість витраченого тепла, Дж; Qкор - корисно витрачене тепло, Дж; Qвит. - сума витрат тепла, Дж
 

 

 

Ø Складові теплового балансу, залежно від енергоносія

 

Вид енерго­носія в тепловому апараті Корисно викорис-тане тепло Витрати тепла
з продук-тами згорання від хімічної неповноти згорання від меха-нічної неповноти згорання від зов-нішньої огорожі апарата на розігрів конструкції  
Тверде паливо Газ Пара Електрична енергія Q1   Q1 Q1   Q1 Q2   Q2 -   - Q3   - -   - Q4   - -   - Q5   Q5 Q5   Q5 Q6   Q6 Q6   Q6

Ø Визначення кількості теплоти, яка вноситься в апарат залежно від енергоносія

Вид енергоносія Розрахункове рівняння Символи і пояснення
Газове паливо     Пара     Електрична енергія         B – витрати палива, кг/с, м3/с; – низька теплота згорання, Дж/кг, Дж/м3; D – витрати пари, кг/с; – тепло, яке має пара та конденсат, відповідно; A – витрати електроенергії, Вт×с; t – тривалість процесу, с

Ø Тепловий баланс для нестаціонарного режиму, залежно від енергоносія

Розрахункове рівняння Символи і пояснення
Газові   Qвитр.= Q1 + Q2 + Q5 + Q6   Електричні, парові   Qвитр.= Q1 + Q5 + Q6     Іу - ентальпія продукту згорання, що потрапляє до навколишнього середовища Дж/кг, Дж/м3; Іп - ентальпія повітря, яке надходить у камеру згоряння, Дж/кг, Дж/м3; В - маса або об’єм палива, яке вико­ристовують, кг/с, м3/с; Go - маса суміші, кг;  
Q2 = (Iу-Iп)×B   Q1=Go×cсум(tк-tп.сер.)+Wc (tк- tп)+∆Wr     Go=g1+g2+g3+...+gn                 gn- маса окремих продуктів, кг; cсум.- теплоємність суміші, кДж/кг×с; cn - теплоємність окремого продукту, кДж/кг×с; tк - кінцева температура продуктів, 0С; tп.сум.- початкова температура суміші, 0С; W - кількість рідини, кг; c - теплоємність рідини, кДж/кг×с; tк, tn- кінцева і початкова температури рідини, 0С; ai - коефіцієнт тепловіддачі в навко­лишнє середовище, Вт/м2×с; Fi - площа і-го елемента, м2; - кінцева температура і-го елемен­та, 0С; to - температура навко-лишнього сере­довища, 0С; t - час нестаціонарного режиму, с; ci - теплоємність і-го еле-мента конст­рукції, кДж/кг×с; Mi - маса і-го елемента конструкції, кг; Dti - різниця температур окре-мих конструкцій, 0С


Читайте також:

 1. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 2. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 3. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 4. Аналіз ліквідності балансу
 5. Асимптотичний підхід до порівняння оцінок
 6. Аудит операцій з основними та іншими необоротними ак­тивами
 7. Балансувальні роботи.
 8. Балансування деталей
 9. Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками
 10. Бюджетний контроль - це порівняння показників бюджету зі звітом за від­повідний період часу.
 11. В яких же випадках може мати місце опосередковане вико­нання злочину?
Переглядів: 909

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Індексація теплових апаратів | Q6 розраховують тільки при нестаціонарному режимі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.