Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Лекальні криві

 

Лекальними називаються криві, які викреслюються за допомогою лекала по попередньо знайденим точкам ( для викреслювання різних технічних деталей ).

Лекала – спеціальні лінійки з криволінійними кромками.

До лекальних кривих відносяться : еліпс, парабола, гіпербола, синусоїда тощо.

 

1. Побудова еліпса.

З центру О еліпса проводять два кола, діаметри яких дорівнюють заданим ві-сям АВ і СD.

Більше коло ділять на рівні частини, наприклад на 12, і точки ділення з’єд-нують з центром О.

Проведеними радіусами мале коло також ділиться на те ж число рівних частин.

З точок 1 , 2 , … більшого кола про-водять вертикальні відрізки паралельно малій вісі еліпса СD, а з точок 1', 2',… – – горизонтальні відрізки паралельно великій вісі еліпса АВ.

Перехрещення відповідних відрізків дають точки еліпса І , ІІ , … . Отри-мані точки з’єднують плавною кривою.

 

 

2. Побудова параболи за заданою віссю ОБ , вершиною О і точкою, що лежить на параболі А .

Будують прямокутник АВОС, вер-шинами якого є точки О і А.

Відрізки ОС і СА ділять на рівне число частин, наприклад на 5.

Точки нумерують у напрямку, ука-заному стрілками.

Вершину О з’єднують з точками 1, 2, 3, 4, що лежать на прямій СА, а через точки 1', 2',3',4'проводять прямі, паралельні вісі СА.

Перехрещення одноіменних прямих дають точки, які належать параболі.

 

 

3. Побудова параболи , дотичної у точках Аі Вдо двох прямих, що перетинаються .

 

 

Відрізки ОА і ОВ ділять на однакову кількість рівних частин, нумерують точки, як показано на рисунку ( в на-прямі стрілок ) і однойменні точки з’єднують прямими.

Крива, яка виходить із точок А і В та огинає отриманий пучок прямих ( до-тична до них ), і буде параболою.

 


Читайте також:

 1. Вибір індикатора . Криві титрування
 2. За ціною для окремої точки на кривій
 3. Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкірних покривів
 4. Копія по кривій
 5. Криві байдужності, їх властивості
 6. Криві байдужості
 7. Криві байдужості опуклі до початку координат.
 8. Криві байдужості опуклі до початку координат.
 9. Криві Енгеля
 10. Криві Енгеля
 11. Криві збагачення
 12. Криві й закони Енгеля
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Спряження | ІІ. ПРОЕКЦІЙНЕ КРЕСЛЕННЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.