Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стилі управління та їхня характеристика

 

Стиль керівництва є ключовим фактором управління.

Стиль управління — це система постійно застосовуваних певним керівником методів, форм, правил і прийомів керівництва

Слово «стиль» — грецького походження, що означає «по­черк». Отже, можна вважати, що стиль керівництва — це свого роду «почерк» у діях менеджера. Стиль управління являє собою манеру і спосіб поводження менеджера в процесі підготовки й реалізації управлінських рішень.

Фактори, що впливають на стиль.

1. Об'єктивні:

-закономірності управління;

-обов'язкові вимоги до керівників;

-особливості сфери діяльності організації;

-стиль роботи вищих органів управління;

-соціально-психологічні особливості підлеглих.

2. Суб'єктивні

-культурний рівень керівника;

-ступінь володіння знаннями сучасного менеджменту;

-життєві принципи й цінності керівника;

-практичний досвід і ділові якості.

Розрізняють такі стилі лідерства:

-авторитарний;

-демократичний;

-ліберальний.

1. Авторитарне управління - управління, при якому керівник сам визначає групові цілі, сам приймає рішення. На підлеглих кері­вник впливає через накази, розпорядження, які не підлягають обго­воренню.

Авторитарний стиль управління має різні форми:

А. Патріархальне управління - всі "члени сім'ї"" повинні слухатися керівника, який вважає підлеглих не здатними приймати рішення. Всі підлеглі є "діти" керівника і він має про них турбуватись.

Б. Автократичне управління - більш притаманне інституціям (державі, підприємству), ніж окремим особам. Керівництво здійс­нюється апаратом через підлеглі інстанції, які впроваджують рі­шення автократа.

В. Бюрократичне управління - управління, за яким керівники всіх рівнів займають своє місце в структурі управління організа­цією і мають право на виконання даних їм повноважень.

Г. Харизматичне управління - за лідером визнаються видатні, єдині в своєму роді якості. Тому він може побажати будь-якої же­ртви від підлеглих і не зобов'язаний про них турбуватись.

2. Демократичне управління стиль управління, за яким керівник мобілізує групу на колективну розробку рішень і колективну їх реалі­зацію. Він організовує систематичний обмін інформацією, думками, на підлеглих діє переконаннями, порадами, аргументами.

Демократичний стиль керівництва характеризується високим рів­нем децентралізації повноважень, вільним прийняттям рішень і ви­конання завдань, оцінкою роботи після її завершення. Керівник тур­бується про забезпечення працівників необхідними ресурсами.

3. Ліберальне управління- відноситься до пасивного стилю ке­рівництва. За цим стилем керівництва відмічається низький рівень вимог до підлеглих. Головні засоби впливу - це прохання та інфор­мація. Ліберальне керівництво грунтується найже на повній свободі у визначені своїх цілей і контролі своєї власної роботи.

Жоден з наведений стилів - не універсальний. Найчастіше тра­пляються змішані стилі.


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 4. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 5. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 6. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 7. Oracle Управління преміальними
 8. А. Видання прав актів управління
 9. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 10. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 11. Автокореляційна характеристика системи
 12. Автократично-демократичний континуум стилів керування.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Типологія керівників та лідерів | Упор на процес виробництва.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.