Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Каталог літератури.

Тема 13.Елементи фізики атомного ядра.

Тема 12. Основи квантової механіки.

Тема 11.Будова атома за Резерфордом-Бором.

РОЗДІЛ IV. Квантова фізика. Тема 10. Основи квантової оптики.

Тема 9.Хвилі. елементи хвильової оптики.

1.Хвильові процеси. Поздовжні і поперечні хвилі. 2. Рівняння біжучої хвилі. Фазова швидкість. 3. Хвильове рівняння. 5.Принцип суперпозиції. Групова швидкість. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. 6.Характеристика звукових хвиль. Ефект Допплера. 7.Експериментальне одержання електромагнітних хвиль. Диференціальне рівняння електромагнітної хвилі. 8. Енергія електромагнітної хвилі. 9.Особливості світлових хвиль. Когерентність способи здійснення інтерференції світла. Шахтні інтерферометри. 10.Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 11. Дифракція світла. Дифракція Френеля та Фраунгофера. Дифракційна решітка. 12.Поляризація світла. Закон Брюстера.13 Полярзатори і аналізатори. Закон Малюса. 14.Геометрична оптика – граничний випадок хвильової оптики. Закони відбивання та заломлення світла. 15.Заломлення світла на сферичній поверхні лїнзи. Роздільна здатність мікроскопа та телескопа.

1.Теплове випромінювання. Закон Кірхгофа. 2. Формула Релея-Джінса. 3. Квантова теорія та формула Планка. 4.Ефект Компотна.

5.Закон Стефана-Больцмана. 6.Закон зміщення Віна. 7.Фотоелектричний ефект. Закони зовнішнього фотоефекту. Використання фотоефекту. 9. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. 10.Тиск світла. Досліди Лебедєва.

1.Досліди Резерфорда і ядерна модель атома. 2.Постулати Бора та їх дослідне підтвердження.

3.Теорія воднеподібного атома Бора і пояснення спектральних закономірностей. Труднощі теорії Бора.

1.Хвилі де-Бройля. Дифракція електронів. 2.Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. 3.Рівняння Шредінгера. Квантові числа. 4. Принцип Паулі. 5.Фізичний зміст борівських орбіт і квантових чисел. 6.Елементи квантової статистики. Поняття про квантові статистики Бозе-Ейнштейна і Фермі-Дірака. 7.Оптичні квантові генератори.

1.Заряд, розмір і склад атомного ядра. Масове ті зарядове число. 2.Енергія зв’язку і дефект маси ядра. 3.Спін ядра і його магнітний момент. 4. Ядерні сили. Моделі ядра.

5.Радіоактивне випромінювання і його види. 6.Закон радіоактивного розпаду. 7.Правила зміщення. Радіоактивні ряди. 8.Ядерні реакції та їх основні типи. 9.Реакція поділу важких ядер. Ланцюгові ядерні реакції. 10.Ядерна енергетика. 11.Реакція синтезу атомних ядер. Проблема керованих термоядерних реакцій. 12.

Сучасна класифікація елементарних частинок. Сучасна фізична картина світу.

Основна література:

1. Зачек «Загальна фізика», підручник для інженерів. Львів, «Львівська політехніка,

2. І. Г. Богацька і ін. “Загальні основи фізики” Книга 1 і 2. К. “Либідь”, 1998

3. І.М. Кучерук, І.Т.Горбачук” Загальна фізика” т.т.1,2,3 , К, ”ВШ”, 1995-2002

4. Лабораторні роботи із загальної фізики для студентів гірничих спеціальностей. Методична розробка М.Репецького,2010 р.

5. . . Зачек «Задачі із загальної фізики, Львів, «Львівська політехніка».

6. Тексти задач для самостійного розв’язування із загальної фізики. ЧДТГТтаЕ, 2010.

7. М. Репецький. Методика розв’язування задач із загальної фізики. Методична розробка на правах рукопису. ЧДТГТ та Е, 2010.Додаткова література:

8.В.С. Волькенштейн “Сборник задач по общему курсу физики” М. “Наука”, 1969

9.Є. Клос, М.Печений, А.Савчин “ Лабораторний практикум з фізики”, вид.Львівського держуніверситету ім.І.Франка, 1973.

10 . Л.С.Жданов “ Фізика для середніх спеціальних навчальних закладів”, К, ”ВШ”, 1983.

11.А. А. Детлаф, Б.М.Яворский “Курс физики” М. “ВШ”, 1987.

12. И. В. Савельев “Курс общей физики” , часть 1,2,3, М. “Наука”, 1987

13. Б.М.Яворский ,А. А. Детлаф, “Справочник по физике” М. “ВШ”, 1989.

 


Читайте також:

 1. Бібліографія. Інформаційно-пошукові мови бібліографічних фондів. Види каталогів: систематичні, предметні, абеткові.
 2. В 30-х роках було зроблено спробу систематизувати курс методики викладання літератури. Виходять такі праці.
 3. Вид інформаційного_ресурсу: //доменне_ім'я_хост_комп'ютера/їм 'я_ каталоги / їм 'я_ підкаталоги /їм 'я_ файла.
 4. Виникнення куртуазної літератури.
 5. Джерела дитячої літератури.
 6. Інформація про каталоги і картотеки
 7. Історична вертикаль розвитку дитячої літератури.
 8. Каталоги
 9. Каталоги
 10. Каталоги високого класу
 11. Лекція № 2. Тема: ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 8.Механічні і електромагнітні коливання. | Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.