Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Освіта і цивілізаційні виклики сучасності: Болонський процесс.

Тема 14. Філософія освіти

Тема 13. Науково-технічний прогрес і майбутнє людства

Тема 12. Інформаційне суспільство як новий етап цивілізаційного розвитку людства

Тема 11. Наука і техніка в постіндустріальному суспільстві

Тема 10. Науково-технічний досвід людства як предмет філософського осмислення

Тема 9. Образ науки у сучасній філософії науки

(4 год.)

1. Концепція особистісного знання М. Полані.

2. К. Поппер: проблема зростання наукового знання.

3. Концепція дослідницьких програм І. Лакатоса.

4. Епістемологічний анархізм П. Фейєрабенда.

5. К. Манхейм, М. Малкей: «Соціологія знання».

(3 год.)

1. Техніка як основний компонент матеріальної культури. Взаємозв'язок наукових і технічних знань.

2. Господарська діяльність людини, техніка й наукові знання у доіндустріальну епоху.

3. Промислова революція в Європі й виникнення нової науки.

(4 год.)

1.Новітня революція в природознавстві й становлення сучасного ідеалу науковості.

2.Сутність, значення й основні напрямки науково-технічної революції XX в.

3. Перспективи і суперечності розвитку сучасної науки і техніки.

(сам.)

1. Історія розвитку вичислювальної техніки і програмного забезпечення, інформаційних систем й АСУ.

2. Історія розвитку інформатики. Розвиток уявлень про інформацію. На шляху до інформаційного суспільства.

3. Історія розвитку штучного інтелекту.

(сам.)

1. Характер глобальних проблем, породжених науково-технічним прогресом та пошук шляхів їх вирішення.

2. Антропологічна криза, її сутність, причини і наслідки.

3. Наука як відповідь на людські потреби: життєві (вітальні); потреби безпеки; потреба в пізнанні й розумінні. Наука й моральність: етика науки.

 

(4 год.)

1. Освіта як феномен європейської культури.

3. Освітянські методології Болонського процесу й особливості їхнього впровадження в Україні.

 

Теми для рефератів з курсу «Філософія науки, техніки і освіти. Болонський процес»

1.Роль науки й техніки в житті суспільства.

2.Виникнення науки. Наука й міфологія.

3.Закони розвитку науки й техніки.

4.Родоначальники античної механіки.

5.Розвиток математики в античний період.

6.Розвиток астрономії в античний період.

7.Знання про природу й людину в античному світі (фізичні, хімічні й біологічні науки).

8.Найважливіші відкриття середньовіччя в галузі науки й техніки.

9.Алхімічний період в історії науки

10. Великі вчені Середньої Азії епохи середньовіччя.

11. Роджер Бекон - вчений-енциклопедист.

12. Розвиток науки й техніки в середньовічному Китаї.

13. Нова астрономія: Копернік і Галілей.

14. Природничо-наукові й інженерні праці Леонардо да Вінчі.

15. Зародження досвідного природознавства.

16. Найважливіші відкриття в природознавстві й техніку в XVI - XVII ст.

17. Розвиток математики в XVII ст.

18. Формування хімії як науки.

19. Виникнення й розвиток технічних наук.

20. Виникнення й розвиток теплоенергетики в XVII - XVII ст.

21. Вічні двигуни: історія проблеми.

22. Виникнення й розвиток науки про електрику й магнетизм.

23. Виникнення технології як науки.

24. Розвиток харчової біотехнології від античності до кінця XIX ст.

25. Виникнення й розвиток парового транспорту.

26. Відкриття закону збереження й перетворення енергії.

27. Еволюція сільськогосподарської техніки в XVIII - XIX ст.

28. Еволюція вимірювальних приладів і інструментів в XVIII - XIX ст.

29. Роль автоматизації в промисловій революції кінця XVIII - початку XIX ст.

30. Розвиток машинобудування в XIX ст.

31. Систематизація біологічних знань в XIX ст.

32. Жінки в історії науки й техніки

33. Історія науки й техніки в художній літературі.

34. Найбільш важливі відкриття сучасної фізики і їхнє прикладне значення.

35. Найбільш важливі відкриття сучасної хімії і їхнє прикладне значення.

36. Найбільш важливі відкриття сучасної біології і їхнє прикладне значення.

37. Нерозривна єдність фізики, хімії й біології.

38. Еволюція методів і засобів експериментальних досліджень у природознавстві.

39. Взаємозв'язок науки й техніки.

40. Моделі розвитку науки й техніки.

41. Методи прогнозування еволюції техносфери.

42. Еволюція біосфери Землі.

43. Глобальні проблеми сучасності.

44. Динаміка споживання сировинних ресурсів і нові види сировини.

45. Динаміка споживання енергоресурсів і енергетика майбутнього.

46. Проблема походження життя в сучасному природознавстві.

47. Проблема будови матерії в сучасному природознавстві.

48. Властивості простору й часу в сучасному природознавстві.

49. Письменники-фантасти про можливі варіанти розвитку техносфери.

50. Нові види, форми й напрямки інженерної діяльності.

51. Філософські концепції майбутнього людської спільноти.

52. Виникнення і специфіка наукового ставлення до світу.

53. Поняття наукового і відмінність наукового від ненаукового.

54. Поняття наукової раціональності.

55. Моделі раціональності в історії й методології науки: індуктивістська (Жарнан, Хессе); дедуктивістська (Темпель); еволюціоністська; сітчаста (Лаудан); реалістична (Ньютон-Сміт).

56. Поняття системи. Характерні особливості системного методу дослідження.

57. Експеримент як спосіб вивчення явищ, його роль у доведенні і розвитку наукового знання.

58. Наука й історичний процес: непередбачуваність майбутнього; моделі природознавства й процеси в суспільстві.

59. Історико-політичні аспекти формування Болонського процесу.

60. Системи вищої освіти у країнах Європи та принципи і шляхи їх інтеграції.

61. Міжнародне вимірювання якості вищої освіти: конкурентоспроможність і привабливість.

62. Застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як напрям удосконалення якості освіти.

63. Академічна мобільність — якісне вимірювання Європейського освітнього простору: здобутки та ризики.

64. Інформатизація освіти в умовах Болонського процесу.

65. Безперервна освіта — стратегічний напрям розвитку сучасних освітніх систем.

66. Університетська кооперація на базі комп’ютерно-телекомунікаційних технологій: нові шляхи європейського освітнього співробітництва.

67. Умови доступу та освітні послуги навчального закладу: світовий і вітчизняний досвід.

68. Напрями структурного реформування вищої освіти України (за вимогами Болонського процесу).

69. Характеристика системи вищої освіти України: традиція та інновації.

70. Інтеграція до світового освітнього простору: націоналізація та інтернаціоналізація освіти.

71. Українська освіта та іноземні студенти: педагогічний, економічний і політичний аспекти.

72. Система перезарахування кредитів: європейський та український досвід.

73. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) в українській вищій школі.

74. Болонський процес і вища освіта України: інновації та традиції.

75. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти: проблеми і перспективи.


Читайте також:

 1. Аграрна освіта
 2. Болонський процес в Україні офіційно розпочався 19травня 2005 р.із підписанням декларації на Бергенській конференції.
 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти
 4. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи.
 5. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС. ДОКУМЕНТИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ.
 6. Болонський процесс як засіб інтеграції у вищу освіту європейських країн.
 7. Вимоги до особистості тренера: освіта, особистісні якості, рівень знань
 8. Виховання і освіта в країнах Стародавнього Сходу, Греції, Риму
 9. Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Освіта епохи еллінізму
 10. Вища освіта в Німеччині.
 11. Вища освіта великобританії
 12. Вища освіта Великобританії
Переглядів: 908

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 8 Філософії науки як напрямок сучасної філософії | Театр як вид мистецтва.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.