Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Рівні сапробності та трофності вод

План

Тема: Особливості водно-сольового обміну та мінерального живлення тварин.

Практичне заняття № З

Завдання

Хід роботи

І. Поспостерігайте за певним видом тварин у природі (водні або наземні членистоногі, земноводні, плазуни, дрібні ссавці) і складіть опис виду за запропонованою схемою.

1. Систематичне положення.

Дайте повну назву та охарактеризуйте систематичне положення виду. Назвіть близькі за походженням види, а також ті, що мають морфологічну подібність та зустрічаються у даному регіоні.

2. Біологічні особливості виду:

а) будова дорослої особини, характерні морфологічні ознаки, розмір та маса тіла:

б) спосіб пересування;

в) спосіб живлення, чим живиться (вікарні та сурогатні корми); морфологіч
ні пристосування для даного способу живлення;

г) особливості розмноження; кількість нащадків;

д) особливості життєвого циклу (середня тривалість життя однієї особини, наявна чи відсутня стадія личинки тощо);

е) особливості поведінки (реакція на зовнішні подразники, особливості спілкування та сигналізації з особинами свого виду).

3. Умови місцеперебування виду: середня температура, умови зволоження в місцях проживання; яке значення в житті тварини відіграє освітлення.

4. Екологічні особливості виду:

а) спосіб життя (окремо (поодиноко), зграями, сім'ями, гуртами; денний, нічний чи присмерковий);

б) чисельність на досліджуваній місцевості;

в) які види рослин трапляються на цій території, які рослини слугують кор
мом, місцем схованки тощо.

г) які види тварин зустрічаються поруч, які взаємини з іншими видами, чи є вид хазяїном, паразитом, симбіонтом тощо;

д) ступінь конкуренції з іншими видами, визначити об'єкти конкуренції;

е) положення виду в трофічних ланцюгах біоценозу, при можливості оцініть його біопродуктивність.

1. Переглянути відеофільми "Летючі миші", "Орел" та описати харчодобувальну поведінку згаданих у них видів.

2. Повторити теоретичний матеріал про Protozoa.

3. Кожному студентові взяти по одній пробі води з трьох різних відкритих прісних водойм.

Література:

[1] [4] [7][3] [6]


Мета:З'ясувати значення та особливості перебігу водно-сольового обміну у тварин різних таксонів і екологічних груп. Провести дослідження на тему "Протисти як індикатори води".

1. Підготувати сповіщення на теми:

а) Особливості водно-сольового обміну у тварин гідробіонтів на прикладі найпростіших, кісткових та хрящових риб, амфібій.

б) Порівняння прісноводної осморегуляції та осморегуляції у солоній воді

в) Типи азотистого обміну у представників Amniota.

г) Водний обмін у пустельних тварин. Адаптивна поведінка тварин аридних місць проживання.

д) Сольовий обмін у наземних хребетних. Екологічні пристосування до сольової нестачі у тварин.

2. Провести лабораторне дослідження №1 "Протисти як індикатори чистоти води".

Мета:навчитись застосовувати біоіндикаційний метод для визначення якості води.

Матеріали і обладнання:мікроскопи, піпетки, предметні та накривні скельця, проби води, визначники видів найпростіших.

 

Протисти (найпростіші) є досить точними індикаторами якості води, особливо ступеню її забруднення.

Найчастіше для визначення якості прісної води у водоймі застосовують такі методи:

1. Користуючись шкалою сапробності, виділяють серед видів найпростіших, що зустрічаються у водоймі, провідні організми для встановлення ступеню чистоти води.

2. Для оцінювання якості вади застосовують індекс різноманітності та чисел
співвідношення окремих видів в угрупуваннях найпростіших.

 

 

 

Рівні сапробності Ступені трофності Приклади провідних організмів (тільки протистів)
Полісапробний: дуже сильне органічне забруд­нення, багато бактерій.   Альфамезосапробний: значне органічне забруд­нення, мало О2, видовий склад протистів багатий, чисель­ність особин висока.   Бетамезосапробний: слабке органічне забруд­нення; багато О2; видовий склад багатий.   Олігосапробний: чиста, збагачена О2 вода; видо­вий склад протистів збід­нений; чисельність осо­бин низька.   Політрофний: дуже ве­ликий надлишок пожив­них речовин, загниваючі води.   Евтрофний: багато по­живних речовин; багато фотосинтезуючих проти­стів.     Евтрофний: багато по­живних речовин.     Евтрофний: багато по­живних речовин; багато фотосинтезуючих проти­стів Джгутикові: Hexarina, Irepomonas, Sarcodina: Pelomina, Valcampphia; Infusoria: Colpidium, Celomapha, Lacrimaria, Metopus, Vorticella. Джгутикові: Bodo, Chilo-monas, Bicocca. Infusoria: Chilodonella, Paramecium, Urocentrum, Corshezium.     Джгутикові: Dinobriont, Sinura, Sarcodina: Amoeba, Echinospherium; Infusoria: Euplotes, Galteria, Stentor, Spirostomum.     Джгутикові: Diplosiga; Sarcodina: Acanthocystys, Mayorella; Infusoria: Dileptus, Strobelarum, Turicola.  

 

 


Читайте також:

 1. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 2. Аналіз статистичних даних про склад та плинність кадрів, які обіймали керівні
 3. Бюджетний контроль на місцевому рівні
 4. Бюджетний процес на місцевому рівні
 5. Вектори рівні, якщо вони колінеарні, мають однакові напрями і рівні модулі.
 6. Вертикальні рівні CLA
 7. Вивчення географії на профільному рівні здійснюється за підручником «Географія», 10 клас, авт. Т.Гільберг, Л.Паламарчук, В.Безуглий.
 8. Вивчення географії на рівні стандарту
 9. Виділяють кілька рівнів подружніх взаємин, на яких можуть відбуватися конфлікти.
 10. Визначення ефективності на рівні галузі
 11. Визначення процедури державної реєстрації на місцевому рівні
 12. Вимірювання рівнів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Екологія протистів. | Практична робота №4

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.