Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Методична карта теоретичного заняття .

План лекції .

1.Причини зростання травматизму, в тому числі й черепно-мозкового. Закриті черепно-мозкові травми: струс і забій головного мозку І, II, III ступенів, забій мозку зі здавленням його. Ознаки перелому кісток склепіння та основи черепа.

2.Перша допомога, особливості транспортування хворих. Реанімаційні заходи в разі тяжкої черепної травми, роль молодшого медичного працівника при цьому. Лікування, терміни госпіталізації.

3.Ранні ускладнення травм черепа (травматичний делірій, гнійний менінгіт, астенія), пізні ускладнення (церебральний арахноїдит, енцефалопатія, епілепсія).

4.Лікування, догляд за хворими. Залишкові явища черепно-мозкових травм. Працевлаштування хворих. Особливості перебігу травм у дітей.

5.Травматичні ушкодження спинного мозку, компресійні переломи хребта. Клініка, негайна допомога, особливості транспортування. Роль своєчасного хірургічного втручання.

6.Догляд за хворими, профілактика пролежнів та уросепсису.

7.Реабілітація хворих із залишковими явищами черепно-мозкової та спинномозкової травм.Роль молодшого медичного працівника в профілактиці травматизму.

 

 

Тема : „ Травми центральної нервової системи. „

Спеціальність :5.110101 „Лікувальна справа „

кількість годин 2.

Місце проведення - аудиторія .

 

1.Актуальність теми : Соціальна економічна нестабільність призводить до кількісних і якісних змін структури нервово-психічної захворюваності населення. Ця нестабільність призводить до негативного впливу на кількість деструктивно-дестабілізуючих та соціально зумовлених стресогенних чинників, а також зростання й розширення масштабів техногенних аварій і природних катастроф, що мають серйозні віддаленні медико-соціальні наслідки.

2.Навчальні цілі заняття :

а)ознайомитися з : Ознайомлення з реанімаційним відділенням, робота молодшого спеціаліста в ньому. Перша допомога, особливості транспортування хворих. Реанімаційні заходи в разі тяжкої черепної травми, роль молодшого медичного працівника при цьому. Лікування, терміни госпіталізації.

 

б) знати :Закриті черепно-мозкові травми: струс і забій головного мозку І, II, III ступенів, забій мозку зі здавленням його. Ознаки перелому кісток склепіння та основи черепа. Травматичні ушкодження спинного мозку, компресійні переломи хребта. Клініка, негайна допомога, особливості транспортування.

в)вміти : огляд хворих з черепно-мозковими та спинномозковими травмами;

— надання першої допомоги пацієнтам з черепно-мозковими та спинномозковими травмами;

— догляд за хворими з черепно-мозковими та спинномозковими травмами;

— виконання медикаментозних призначень лікаря, (внутрішньовенні, внутрішньом’язові ін’єкції антибіотиків, дегідратація тощо).

 

3. Виховна ціль : Розвинути відповідальність за пацієнта , клінічне мислення .Дуже важливо, щоб випускники медичних училищ і коледжів мали знання й навички, необхідні для кваліфікованого клінічного обстеження хворих, обґрунтування діагнозу, виконання лікувальних маніпуляцій, проведення протиепідемічних і диспансерних заходів.

 

 

4.Міждисциплінарні зв’язки :

Дисципліни Знати Вміти
1.Попередні дисципліни. Анатомія і фізіологія людини — основні положення функціональної анатомії та фізіології нервової системи; — етіологію, клінічні ознаки, профілактику найпоширеніших нервових та психічних хвороб; — особливості лікування хворих на нервові та психічні хвороби.   — обстежувати хворого з нервовими та психічними розладами; — визначати основну неврологічну та психопатологічну симптоматику; — надавати долікарську невідкладну допомогу хворим з нервовими та психічними розладами; — забезпечувати транспортування й догляд за хворими;  
2.Наступні дисципліни . Терапія . Хірургія . Гінекологія . Педіатрія .   методики дослідження неврологічного статусу хворого, топічної діагностики захворювань нервової системи, орієнтуватися в основних показниках лабораторно-інструментальної діагностики, проводити лікувальні заходи.   — визначати основну неврологічну та психопатологічну симптоматику; — надавати долікарську невідкладну допомогу хворим з нервовими та психічними розладами; — забезпечувати транспортування й догляд за хворими; — вести медичну документацію під час приймання й виписування пацієнтів; — виявляти динамічні зміни в психічній діяльності, поведінці хворих;  
3.Внутрішньопридметна інтеграція . З усіма наступними темами . — нові нормативні документи МОЗ України щодо неврологічних та психічних захворювань; — найновіші досягнення в обстеженні неврологічних хворих; — найновіші досягнення в галузі неврології та психології.   — . виявляти динамічні зміни в психічній діяльності, поведінці хворих; — запобігати суїцидальним та агресивним діям хворих;  

 

5. План та організаційна структура заняття :

 

Основні етапи заняття Методи контролю Рівні засвоєння Матеріали методичного засвоєння Розподіл часу
  Підготовчий етап        
Організаційна частина Перевірка присутніх, форми .       2 хв.
    Визначення навчальної цілі .а)ознайомитися з : Ознайомлення з реанімаційним відділенням, робота молодшого спеціаліста в ньому. Перша допомога, особливості транспортування хворих. Реанімаційні заходи в разі тяжкої черепної травми, роль молодшого медичного працівника при цьому. Лікування, терміни госпіталізації.   б) знати :Закриті черепно-мозкові травми: струс і забій головного мозку І, II, III ступенів, забій мозку зі здавленням його. Ознаки перелому кісток склепіння та основи черепа. Травматичні ушкодження спинного мозку, компресійні переломи хребта. Клініка, негайна допомога, особливості транспортування. в)вміти : огляд хворих з черепно-мозковими та спинномозковими травмами; — надання першої допомоги пацієнтам з черепно-мозковими та спинномозковими травмами; — догляд за хворими з черепно-мозковими та спинномозковими травмами; виконання медикаментозних призначень         5 хв.    
  Основний етап       73 хв.
    1.Причини зростання травматизму, в тому числі й черепно-мозкового. Закриті черепно-мозкові травми: струс і забій головного мозку І, II, III ступенів, забій мозку зі здавленням його. Ознаки перелому кісток склепіння та основи черепа. 2.Перша допомога, особливості транспортування хворих. Реанімаційні заходи в разі тяжкої черепної травми, роль молодшого медичного працівника при цьому. Лікування, терміни госпіталізації. 3.Ранні ускладнення травм черепа (травматичний делірій, гнійний менінгіт, астенія), пізні ускладнення (церебральний арахноїдит, енцефалопатія, епілепсія). 4.Лікування, догляд за хворими. Залишкові явища черепно-мозкових травм. Працевлаштування хворих. Особливості перебігу травм у дітей. 5.Травматичні ушкодження спинного мозку, компресійні переломи хребта. Клініка, негайна допомога, особливості транспортування. Роль своєчасного хірургічного втручання. 6.Догляд за хворими, профілактика пролежнів та уросепсису. 7.Реабілітація хворих із залишковими явищами черепно-мозкової та спинномозкової травм.Роль молодшого медичного працівника в профілактиці травматизму.           (a-II)     (a-II)   (a-II)     (a-II)     (a-II)   (a-II)     (a-II)       Таблиці .   Планшети .   Рентгенологічні знімки   Анатомічні атласи .   Алгоритми обстеження Карта пацієнта   Діагностичні карти постурального дисбалансу   Мультимедійні атласи та фільми .      
  Заключний етап        
    1.Резюме лекції         5 хв.
    2.Підведення підсумків заняття та відповіді на питання           5 хв.
  3.Завдання для самопідготовки     Перелік літератури і завдання (окремо додається) .          
  4.Матеріали для самостійного вивчення Окремо додається .        

 

 

Викладач ______________І.В. Лазебник

 

Черепно-мозкова травма (ЧМТ) є однією з найбільш актуальних проблем сучасної медицини. Травматичні пошкодження черепа та головного мозку складають 30–40% усіх травм і займають перше місце за показниками летальності та інвалідизації серед осіб працездатного віку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я щорічно у світі отримують ЧМТ понад 10 млн осіб, 250–300 тис із цих випадків завершуються летально. В Україні частота ЧМТ щорічно становить у різних регіонах від 2,3 до 6 випадків (в середньому 4–4,2) на 1000 населення (Є.Г. Педаченко, А.М. Морозов). Щорічно в Україні від ЧМТ помирає 10–11 тис громадян (І.П. Шлапак та співавт.), тобто смертність становить 2,4 випадку на 10 тис населення (в США — 1,8–2,2).


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Алгоритми шифрування в електронних картах
 5. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства як методична основа діагностики його спроможності протидіяти кризовим явищам та ліквідувати їх наслідки
 6. Вид заняття: лекція
 7. Вид заняття: лекція
 8. Вид заняття: лекція
 9. Вид заняття: лекція
 10. Вид заняття: лекція
 11. Вступне заняття
 12. Гігієнічна оцінка заняття з фізичної культури
Переглядів: 384

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Г. Наслідки раніше перенесеного мозкового інсульту. | Клінічна класифікація

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.