Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Забезпеченість матеріальними ресурсами

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

ЛЕКЦІЯ 6

Основою виробництва всіх видів продукції слугує сировина та матеріали, які являють собою предмети праці одноразового використання, матеріально включені в склад новоствореної продукції або використовувані на обслуговування виробництва та управління. Нормальний хід виробничого процесу залежить від повноцінного та своєчасного забезпечення різними видами сировини, матеріалів, паливом, покупними виробами та напівфабрикатами, необхідним інструментом та іншими матеріальними ресурсами і їх раціонального використання. Від оптимального забезпечення матеріальними ресурсами та їх використання в повній мірі залежить випуск продукції за обсягом, номенклатурою, якістю, ритмічністю роботи, ефективність використання трудових ресурсів та основних фондів кожного підприємства.

Основні напрямки аналізу впливу використання сировини та матеріалів показані на мал.11.

 

 

 

 


 

Мал.11. Схема аналізу використання матеріалів.

Важливою умовою раціонального ведення виробничого процесу є повне та

своєчасне забезпечення матеріальними ресурсами, раціональне та ефективне їх

використання.

Забезпеченість підприємства, цеху, дільниці матеріалами визначається у днях або у процентах. Забезпеченість у днях показує кількість днів безперервної роботи підприємства, цеху, дільниці за рахунок використання наявного або планового залишку матеріалів. Визначається цей показник діленням залишку сировини, матеріалів або напівфабрикатів на денну /добову/ норму витрат. Одержана кількість днів порівнюється з нормативом або тривалістю відповідного періоду. При цьому, визначається відхилення та процент забезпеченості.

В більшості розрахунків забезпеченість визначають у процентах. Для цього фактичну /очікувану/ наявність матеріалів за видами порівнюють з плановою потребою на місяць, квартал, рік. Визначається відхилення та процент забезпеченості.

Забезпеченість планової потреби підприємства в основних видах матеріалів на програму звітного року характеризується такими даними /табл.14/.

Таблиця 14

Забезпеченість матеріалами

Види матеріалів Потреба, т Фактично надійшло, т Рівень забезпе- ченості, в %
Литво чорних металів 90,0
Прокат чорних металів 98,2
Литво кольорових металів 96,1

Нестача литва чорних металів у порівнянні з планом склала 10%. Частково завод компенсував цю нестачу за рахунок додаткових організаційно-технічних заходів. Але, в основному, нестача прокату поповнилась за рахунок порушення запланованого асортименту продукції, а також зменшення нижче норм запасів прокату на складі та незавершеного виробництва.

Кількість сировини та матеріалів, що необхідно завезти в плановому періоді, визначається, виходячи із планової потреби, розрахованої на виконання виробничої програми, а також величини залишків на початок та кінець планованого періоду.

При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами вивчають якість самого плану і, перш за все, обґрунтованість планової потреби в ресурсах, не допускаючи складання заявок на матеріали за нормами, що перевищують встановлені, або застосовувані в планових калькуляціях. Обсяг виробництва, вказаний в заявках, не повинен бути вище передбаченого планом виробництва.

В плані матеріально-технічного постачання, розробленого за видами сировини та матеріалів в натуральному і вартісному виразі, визначається витрата матеріалів і комплектуючих виробів на основне виробництво, капітальне будівництво, капітальний ремонт та інші потреби. Обсяг поставок розподіляється за джерелами покриття, в тому числі за рахунок власного виробництва. Складовою частиною плану являються договори поставок, в яких визначено обсяг, термін, асортимент, якість сировини та матеріалів, а також відповідальність сторін за невиконання умов договору. Тільки при наявності господарських договорів план постачання рахується забезпеченим.

Потреба в матеріалах для забезпечення виробничої програми вираховується за формулою:

Мп = Пр Не,

де Мп - потреба матеріалів на виробничу програму; Пр - річна програма випуску кожного виду продукції; Не - норма витрати матеріалів на одиницю продукції.

Потреба окремих видів сировини, матеріалів визначається як у натуральному, так і в вартісному виразі.

Загальна потреба підприємства в тому чи іншому виді цінностей визначається за формулою:

Мз = Мп + Ме + Мр + Мн - Мпр, де

Мз - планова загальна потреба; Мп - потреба на виробництво продукції; Ме - потреба на експериментально-дослідні роботи; Мр - потреба на ремонтні витрати; Мн - потреба на утворення планових /нормативних/ залишків /запасів/ на кінець періоду; Мпр - запас /залишок/ на початок планового періоду.

Слід проаналізувати джерела покриття. Такими джерелами на підприємстві можуть бути: власне виробництво цінностей, використання відходів виробництва; самозакупки, заготовки та інші внутрішні джерела. До зовнішніх джерел відносяться надходження від міністерства в порядку внутрішньосистемного /внутрішньогалузевого/ перерозподілу та від постачальників. В плані постачання джерела надходження цінностей за їх сумою повинні відповідати плановій потребі. Допущений в плані розрив між джерелами та потребою слід розглядати як великий недолік у постачальній та плановій роботі.

Після перевірки обгрунтованості планової потреби в матеріальних ресурсах - плану матеріально-технічного постачання проводиться аналіз його виконання за квартал наростаючим підсумком з початку року та за рік за формулою:

Д Мф

S = –––––––– ,

Д рік Мп

де Д Мф і Д рік Мп - фактичний і плановий обсяг надходжень;

S - рівень виконання плану, %.

Різниця між чисельником та знаменником покаже абсолютне відхилення від плану, при цьому враховується співвідношення темпів росту обсягів виробництва та темпів росту потреби в матеріальних ресурсах.


Читайте також:

 1. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 2. Алгоритми керування ресурсами
 3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх ви­користання.
 4. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
 5. Варіанти управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем: штовхаюча система і тягнуча система управління.
 6. Виникнення і розвиток управління людськими ресурсами
 7. Від управління персоналом до управління людськими ресурсами.
 8. Глобальне управління людськими ресурсами в багато культурному середовищі
 9. Для задоволення своїх потреб люди використовують необхідні засоби, які називають економічними ресурсами, або факторами виробництва.
 10. Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на підприємстві
 11. Забезпеченість проекту необхідними кадрами
Переглядів: 648

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз використання обладнання. | Аналіз використання матеріальних ресурсів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.