Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 10. Художньо-публіцистичні жанри. Зарисовка. Есе. – 4 год.

1. Які характерні ознаки зарисовки? Чому зарисовку називають «малою формою» нарису?

2. Дайте характеристику різновидам зарисовки: етюди про природу, портретні зарисовки, публіцистичні зарисовки.

3. Назвіть характерні особливості роботи над зарисовкою.

4. Яке призначення есе у сучасній журналістиці?

5. Різновиди есе: філософські, літературно-критичні, історичні, художні, художньо-публіцистичні, духовно-релігійні.

6. Які художньо-стильові особливості есе як жанру інтелектуальної публіцистики?

7. Назвіть відомих українських письменників-есеїстів та проаналізуйте їхню творчість.

Завдання для самостійної роботи студентів. – 1 год.

Підготовка портфоліо. Дібрати з газет та журналів різновиди зарисовки, есе.

Контрольні запитання та завдання

1. Чому зникають зі сторінок друкованих мас-медіа колись такий популярний жанр, як зарисовка?

2. Чому літературний жанр есе дедалі активніше використовується в журналістиці? Добре це чи погано?

3. Чи повинен есеїст бути письменником?

 

 

Рекомендована література:

1. Глушко О. К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність: монографія / О. К. Глушко. – К.: Арістей, 2010. – 192 с.

2. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.

3. Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 304 с.

4. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

6. Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник / І. Л. Михайлин. – К.: ЦУЛ, 2003. – 284 с.

7. Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб.: Питер, 2009. – 272 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

8. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: проблеми майстерності / Д. М. Прилюк. – К.: Вища школа, 1983. – 280 с.

9. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 11. Художньо-публіцистичні жанри. Нарис. – 6 год.

 

1. Чому нарис відноситься до жанру художньої публіцистики?

2. Дайте характеристику різновидам нарису. Різновиди нарису: портретний нарис, проблемний нарис, подорожній нарис.

3. Чим характерна композиція нарису? Вибір теми, вивчення матеріалу.

4. Зображення образу у нарисі.

5. Яка роль факту, деталі, вимислу, домислу у нарисі?

6. Якими засобами замальовується характер у нарисі?

7. Конфлікт у нарисі: його природа.

8. Технологія підготовки нарисів до друку.

 

Завдання для самостійної роботи студентів. – 1 год.

Підготовка портфоліо. Дібрати з газет та журналів різновиди нарису.

Контрольні запитання та завдання

1. Чому зникають зі сторінок друкованих мас-медіа колись такий популярний жанр, як нарис?

2. Чому різні школи журналістики подають не єдину класифікацію різновидів нарисів?

3. Чи повинен нарисовець бути письменником?

Рекомендована література:

1. Глушко О. К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність: монографія / О. К. Глушко. – К.: Арістей, 2010. – 192 с.

2. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.

3. Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 304 с.

4. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

6. Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник / І. Л. Михайлин. – К.: ЦУЛ, 2003. – 284 с.

7. Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб.: Питер, 2009. – 272 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

8. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: проблеми майстерності / Д. М. Прилюк. – К.: Вища школа, 1983. – 280 с.

9. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.

 


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вид заняття: лекція
 7. Вид заняття: лекція
 8. Вид заняття: лекція
 9. Вступне заняття
 10. Гігієнічна оцінка заняття з фізичної культури
 11. Друге заняття
 12. ДРУГЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SECUNDA) Морфологія Дієслово (Verbum) Коротка характеристика граматичної будови латинської мови
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 9. Аналітичні жанри. Огляд листів. Огляд ЗМІ. – 2 год. | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 12. Сатирично-гумористичні жанри. Фейлетон. Памфлет. Пародія. Шарж. – 4 год.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.