Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Варіант 1

Тести

Розкрити зміст категорій і понять

Варіант 0

Зміст завдання дО виконання контрольної роботи

Варіанти завдань на контрольну роботу

Рецензія і захист контрольної роботи

Контрольну роботу рецензує викладач дисципліни “Економічна історія та історія економічних учень” або інший викладач кафедри згідно з педагогічним навантаженням. Головне призначення рецензії – надати допомогу студенту у самостійній роботі при вивченні дисципліни, порекомендувати конкретні методичні поради по усуненню недоліків і подальшому поглибленню знань.

Контрольна робота, перевірена викладачем, повертається студенту.

Студент заочного відділення на подану контрольну роботу повинен отримати письмову рецензію викладача кафедри, у якій дається загальна оцінка роботи – “зараховано”, “не зараховано” – і вказуються її позитивні якості та недоліки. Студенту необхідно уважно прочитати рецензію, для того, щоби подивитись на свою роботу критичним поглядом спеціаліста, обміркувати всі зауваження пов’язані зі змістом, оформленням роботи, ознайомитися з помітками на полях. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту.

Захист контрольної роботи – завершальний етап з даної форми вивчення дисципліни. Під час підготовки до захисту роботи студенту необхідно усунути помилки, неточності і недоліки, вивчити додаткові джерела, указані в рецензії, обдумати написане для того, щоб показати готовність пояснити наведені положення.

Захист відбувається у присутності викладача і студентів групи. На захисті студент у короткому змісті повинен показати глибокі знання і розуміння питань конкретної теми, добре володіти матеріалом, дає відповіді на запитання студентів і викладача.

Якщо робота виконана з порушенням вимог, не зараховується, то з врахуванням зауважень вона повертається для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обов’язково додає текст і рецензію на перший варіант. Повторне рецензування здійснює то й же викладач, який рецензував контрольну роботу першого разу.

Дату і час захисту контрольної роботи встановлює методист відповідної спеціальності заочного відділення. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

Здати екзамен з дисципліни “Економічна історія та історія економічних учень” студент може тільки після захисту контрольної роботи і одержання заліку, який заноситься в екзаменаційну відомість і залікову книжку.


№ варіанта Теоретичні питання Інтелектуальний тренінг Тести
  до теми
1, 11 4, 14 7, 17
2, 12 5, 15 8, 1
3, 13 6, 16 9, 2
4, 14 7, 17 10, 3
5, 15 8, 1 11, 4
6, 16 9, 2 12, 5
7, 17 10, 3 13, 6
8, 1 11, 4 14, 7
9, 2 12, 5 15, 8
10, 3 13, 6 16, 9

Теоретичні питання

1. Значення економічної історії та історії економічних учень для оволодіння культурою економічного мислення.

2. Еволюція розвитку і типи організації суспільства.

3. Початок індустріалізації та створення матеріально-технічних передумов для розвитку економіки в Україні у другій половині XIX ст.

4. Загальна характеристика української економічної думки пореформеного періоду.

Промисловий переворот; індустріалізація; “закон народонаселення” Т. Мальтуса; “закон Сея”; теорія “послуг” та “економічних гармоній” Ф.Бастіа; фінансовий капітал; промисловий капітал; інституціоналізм; теорія соціальних конфліктів; індустріальне суспільство; інформаційне суспільство.

1. Основною історичною передумовою формування марксизму було:

а) завершення промислового перевороту;

б) встановлення класичної форми фабричної системи;

в) вдосконалення розвитку продуктивних сил;

г) капіталізм показав суперечливий характер свого розвитку.

2. За визнанням К. Маркса, як вчений він методологічно сфор-мувався із трьох наукових джерел:

а) теорії меркантилізму;

б) англійської політичної економії;

в) німецької історичної школи;

г) німецької класичної філософії;

д) французького утопічного соціалізму;

е) неокласичної економічної теорії.

3. У методології дослідження К. Маркса центральне місце посідає концепція про:

а) додаткову вартість;

б) становище робітничого класу;

в) суспільну власність;

г) базис і надбудову.

4. Якими із перелічених варіантів положень керується
К. Маркс якщо припустити, що додаткова вартість створюється:

а) працею, капіталом і землею;

б) постійним капіталом;

в) неоплаченою працею продуктивних робітників;

г) працею додатково найманих працівників;

д) всім авансованим капіталом.

5. Виходячи із теоретичного надбання К. Маркса проаналізуйте, що створює конкретна праця?

а) вартість;

б) споживну вартість;

в) переносить вартість засобів виробництва на готовий продукт;

г) додаткову вартість;

д) прибуток;

е) підприємницький дохід;

є) корисність.

6. Що, на вашу думку, є характерною ознакою нинішнього економічного становища України?

а) істотне зростання темпів приватизації;

б) створення відповідних законодавчих засад для ліквідації державної монополії щодо власності на землю;

в) відносна фінансова стабілізація;

г) впровадження монетаристських методів керівництва економікою.

7. На початку 90-х років ряд українських учених Ю. Пахомов, І. Лукінов та ін. наполягали на зміні підходів до визначення ролі політекономії в соціально-економічних перетвореннях. Визначити у чому їх суть?

а) повинна досліджувати виробничі відносини у взаємозв’язку з продуктивними силами та з надбудовою;

б) повинна вказувати на негативні наслідки адміністративного впливу на ціни;

в) повинна звертати увагу на можливість кризи збуту за умов монополізації торгівлі;

г) повинна розробити теоретичні підходи до використання ринкових форм господарювання за умов соціалізму.

8. Виділіть найважливіші проблеми сучасного розвитку України:

а) вибір правильного напряму соціально-економічного розвитку;

б) реструктуризація економіки;

в) вибір пріоритетів на шляху до втілення обраної моделі ринкової економіки;

г) створення нових інститутів ринку;

д) все вище вказане вірно.

9. Що, на вашу думку, є основним завданням в умовах переходу до соціально-орієнтованої економіки?

а) добитися поєднання мікроефективності з макростабілізацією;

б) реформування грошово-кредитної системи;

в) збільшення темпів економічного розвитку;

г) регулювання ціноутворення.

10. Для підтримки соціальних програм в Україні необхідно:

а) розширити соціальне забезпечення за місцем роботи;

б) координувати стратегічні економічні рішення;

в) проводити антиінфляційну індексацію соціальних витрат;

г) сковувати пропозицію робочої сили.

Література: [1, c. 54-84, 122-130, 218-233]; [2, с. 15-24, 86-94, 107-114, 125-137]; [3, с. 23-29, 149-268]; [4]; [5, с. 3-4, 14-18, 56-112, 163-168]; [6, с. 4-49, 444-491]; [7, с. 9-13, 52-171, 463-574, 697-720]; [8, с. 11-37, 211-226, 281-310, 337-352, 481-564, 661-707]; [9, с. 7-27, 75-94, 110-137, 312-329, 653-687]; [10, с. 5-11, 86-96, 107-119, 279-292, 302-382]; [11, с. 90-103, 197-232]; [12, с. 4-10, 75-84, 107-112, 163-170]; [13, с. 15-41, 269-290, 362-397, 605-633, 1067-1240]; [14, с. 3-13, 89-139, 175-215, 293-337, 454-497]; [15, с. 5-9, 74-86, 121-140, 173-202, 259-285, 301-305]; [16, с. 3-10, 73-87, 88-172, 188-206]; [17, c. 15-18, 60-78, 94-107, 151-171, 217-235]; [18, с. 5-6, 44-78, 158-186]; [19, с. 9-14, 164-236, 303-317, 431-462]; [20, с. 9-21, 104-129, 161-183, 280-308, 389-395, 399-422]; [21, с. 3-20, 107-208, 439-446]; [22, с. 5-6, 151-206, 292-307]; [23, с. 1-12, 80-118, 127-136, 214-261, 300-321]; [24, с. 8-16, 99-118, 121-138, 145-154, 350-421, 457-466]; [25, с. 7-12, 76-110, 190-198].

Теоретичні питання

1. Періодизація, умови, форми господарювання та основні риси господарств первісної доби.

2. Особливості розвитку меркантилізму в українській соціально-економічній думці кінця XVII - початку XVIIІ ст.

3. Завершення формування світового господарства та його вплив на економіку провідних країн Європи і США у першій третині XX ст.

4. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Посткейнсіанствто.


Читайте також:

 1. II варіант
 2. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 3. АЛОМОРФИ І ВАРІАНТИ МОРФЕМ
 4. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
 5. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 6. Варіант
 7. Варіант 1
 8. ВАРІАНТ 1
 9. Варіант 1
 10. Варіант 1
 11. Варіант 1
Переглядів: 1080

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Написання та оформлення контрольної роботи | Варіант 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.