Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Принцип накладання. Метод накладання

 

Для лінійних електричних кіл (див. п.1.1.5) завжди справедливий принцип накладання: струм у будь-якій вітці кола, створюваний кількома джерелами, які діють у даному колі, дорівнює алгебраїчній сумі струмів, створюваних кожним з цих джерел окремо.

Цей принцип безпосередньо використовують при розрахунку кола методом накладання,який полягає у наступному. Нехай є коло з кількома джерелами енергії. На першому кроці розрахунку залишимо в колі будь-яке одне з цих джерел, а інші джерела видалимо таким чином: ідеальні джерела напруги замінимо на перемички з нульовим опором, а ідеальні джерела струму замінимо розривами кола. Після таких замін обчислимо так звані часткові струми у вітках, створені залишеним джерелом. На другому кроці розрахунку залишимо в колі друге джерело, а перше та всі інші джерела видалимо вищевказаним способом. Обчислимо другий набір часткових струмів, створених другим із залишених джерел. Такі кроки робимо по черзі для всіх джерел. Наприкінці знаходимо повний струм у вітці, яка нас цікавить, як алгебраїчну суму обчислених часткових струмів. Частковий струм входить до цієї суми із знаком “плюс”, якщо він збігається за напрямком з повним струмом, а із знаком “мінус” – у протилежному випадку.

Практичне використання методу накладання має сенс у тому випадку, коли при видаленні всіх джерел, крім одного, коло із складного перетворюється на просте. Теоретична основа принципу накладання добре розглянута в [2].

Приклад. Нехай для кола, схема якого зображена на рис. 1.24, відомі J=3A; E=12B; R1=2 Ом; R2=4 Ом . Необхідно знайти сили струмів I1 та I2.

 

Рис. 1.24

 

1. Видаляємо ідеальне джерело струму (рис. 1.25).

 

 

Рис. 1.25

 

В одержаному колі маємо частковий струм , а також частковий струм

 

 

2. Видаляємо ідеальне джерело напруги (рис. 1.26).

 

Рис. 1.26

 

В одержаному колі маємо часткові струми , та . При цьому , а струми та знаходимо за правилом розкиду та за першим законом Кірхгофа:

 

 

3. Знаходимо повні струми I1 та I2для вихідного кола (рис. 1.24):

 

 


Читайте також:

 1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
 2. D) методу мозкового штурму.
 3. Demo 11: Access Methods (методи доступу)
 4. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 5. I Метод Шеннона-Фано
 6. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. I. Метод єдиної подібності.
 8. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 9. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 10. II. УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ
 11. IV. КЕРІВНИЦТВО, КОНТРОЛЬ І НАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАКТИКАНТАМ.
 12. IV. Метод супутних змін.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Метод рівнянь Кірхгофа | Поняття про метод контурних струмів та метод вузлових потенціалів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.