Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Комбiнаторнi задачі. Правила суми i добутку.

Комбiнацiї та їх властивості.

Перестановки з повтореннями та без повторення.

Розміщення з повтореннями та без повторень.

Комбiнаторнi задачі. Правила суми i добутку.

План.

Змістовний модуль1.3. «Елементи комбінаторики».

МОДУЛЬ 1: «Множини. Відповідності Відношення.».

ЛІТЕРАТУРА: [1] – с. 41-51; [2] – с. 54-64; [3] – с. 56-79.

1. Розглядаючи множини та операції над ними ми вказували, що порядок розміщення елементів немає значення, але є галузь математики, для якої порядок розміщення елементів множини має суттєве значення. Ця галузь математики називається комбінаторикою та розглядає задачі, пов’язані з розташуванням за певними правилами елементів скінченних множин i відшукання числа способів, якими це можна зробити. Такі задачі називаються комбінаторними. Наприклад: 1) скільки карточок спортлото потрібно купити, щоб точно вгадати 6 номерів? 2) скількома способами можна призначити в групі трьох чергових?; 3) скількома способами можна витягнути з колоди три карти, щоб набрати 21 очко?

Комбінаторика виникла з необхідності створення теорії азартних ігор. Найбільший вклад в її розвиток внесли П.Ферма, Б.Паскаль, Х.Гюйгенс, В.Лейбнiц, Я.Бернуллi. Значний інтерес до комбінаторики поновлюється в 50-х роках XX ст. у зв’язку з бурхливим розвитком кібернетики та дискретної математики i широким використанням електронно-обчислювальної техніки. Дуже широко використовується комбінаторика в теорії оптимального управління.

В комбінаториці є правила, які дозволяють елементарними способами розв’язати значну кількість комбінаторних задач. Розглянемо дві скінченні множини А i В такі, що n(A)=m і n(B)=k, причому АÇB=Ø. Якщо виконуються ці умови, то кількість елементів множини АÈВ визначається однозначно, тобто n(АÈВ)=m+k. Отже має місце таке твердження:

Правило суми: якщо множина А містить m елементів, а множина В - k елементів то множина AÈB містить m+k елементів.

Досить часто правило суми формулюють так:

Правило суми: якщо деякий елемент x з множини А можна вибрати m способами, а елемент y з множини В - k способами, причому жоден із способів вибору елемента x не співпадає зі способом вибору елемента y, то елемент x або елемент y можна вибрати m + k способами.

Це правило можна поширити на випадок будь-якої скінченної кількості множин. Розглянемо застосування цього правила до розв’язання наступних задач.

Задача 1: на столі є 4 ручки i 3 олівці. Скількома способами можна взяти зі столу один предмет?

Розв’язання:

У цій задачі маємо справу із двома скінченними множинами: А - множина ручок, де n(A)=4, i В - множина олівців, де n(B)=3. Оскільки нам потрібно вибрати один предмет, тобто зробити вибір x чи y (ручка або олівець), то згідно з правилом суми це можна зробити n(A)+n(B)=4+3=7 способами. Правило суми можна було застосувати тому, що множини не перетинаються i вибір ручки не залежить від вибору олівця i навпаки.

Задача 2: із 28 студентів групи: 15 - займається в секції волейболу, 12 – в секції футболу, 7 - займається в обох секціях. Скільки студентів займається в інших секціях.

Розв’язання:

У цій задачі мова йде про такі множини: А - множина студентів групи, де n(A)=28, В - множина студентів, які займаються волейболом, де n(B)=15, С - множина студентів, які займаються футболом, де n(C)=12, D - множина студентів, які займаються футболом i волейболом, де n(D=ВÇС)=7, K - множина студентів, які займаються в інших секціях, де n(K) потрібно знайти. На кругах Ейлера ці множини зобразяться так (див. малюнок № 1.21.):

 


Читайте також:

 1. V. Етичні правила психологічних досліджень
 2. А ви слідуєте цім правилам, коли виступаєте публічно?
 3. Види графіків та правила їх побудови.
 4. Визначення, класифікація і правила побудови індексів
 5. Вимоги до керівника, правила та принцинципи управління
 6. Відомості про правила охорони і техніки безпеки на підземних гірничих роботах.
 7. Відповіді на ситуаційні задачі.
 8. Відповіді на ситуаційні задачі.
 9. Властивості векторного добутку.
 10. Властивості мішаного добутку.
 11. Властивості скалярного добутку.
 12. Встановлення відношень між судженнями за правилами логічного квадрата.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відношення еквівалентності та порядку, їх властивості. Впорядковані множини. Зв'язок відношення еквівалентності з розбиттям множини на класи, що попарно не перетинаються. | Розміщення з повтореннями та без повторень.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.