Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Контроль якості будівельних і монтажних робіт

Якість будівель і споруд залежить від рівня якості проектних рішень, будівельних матеріалів та виробів, виконання будівельно-монтажних робіт.

Забезпечення якості продукції є обов'язком кожного робітника будівельної організації або підприємства. Виконавець робіт безпосередньо зобов'язаний ефективно контролювати якість будівельної продукції.

Органами державного контролю в будівництві є інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю.

У будівництві діє також технічний нагляд замовника (забудовника), однією з функцій якого є контроль якості виконання робіт. Технічний нагляд повинен забезпечувати перевірку якості та комплектності проектно-кошторисної документації, вчасне приймання прихованих робіт з оцінкою їх якості, а також закінчених конструктивних частин (елементів) будівель і споруд, не допускаючи оплати недоброякісно виконаних робіт.

Авторський нагляд за якістю будівельних робіт виконують проектні організації. Вони ведуть інспекційний контроль чіткого дотримання проекту при зведенні об'єкта.

Органом відомчого контролю може бути технічна інспекція будівельної організації. Технічна інспекція повинна слідкувати за дотриманням на об'єктах вимог СНиП та ДБН, проектів, технології виконання робіт, а також за якістю матеріалів і виробів, що використовуються. Технічні інспекції відповідають за організацію виробничого та громадського контролю якості, методичне керівництво, достовірність результатів перевірок якості.

Громадський контроль якості може діяти у формі постійної громадської комісії або комітету по якості, постів якості, груп контролю якості, громадських контролерів, громадських інспекторів.

При перевірці якості будівельно-монтажних робіт розрізняють декілька видів контролю: вхідний, операційний, інспекційний та приймальний (рис. 9). У разі необхідності у вхідному, операційному й інспекційному контролі повинні брати участь працівники будівельної лабораторії (лабораторний контроль), у операційному та інспекційному – геодезичні служби (геодезичний контроль).

Контроль якості будівельно-монтажних робіт необхідно проводити:

– при виконанні їх бригадами – вхідний, операційний і приймальний контроль при здаванні робіт бригадою;

– при прийманні прихованих робіт і закінчених конструктивних частин (елементів) об'єкта – інспекційний та приймальний контроль.

Вхідний контроль – це перевірка відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, також проектно-кошторисної та технологічної документації вимогам стандартів, будівельних норм, технічних умов. Критерієм оцінки вхідного контролю необхідно вважати відсутність дефектів матеріалів, що використовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Операційному контролю повинен передувати самоконтроль, під час якого перевірка виконання якості робіт здійснюється робітниками, ланковими, бригадирами. Метою контролю є визначення безпосередньо виконавцем відповідності виконаних ним робіт установленим вимогам для забезпечення бездефектної роботи. Критерієм оцінки здійснення самоконтролю необхідно вважати відсутність дефектів при операційному контролі якості будівельно–монтажних робіт.

Основним видом контролю, що має за мету виправити допущені дефекти до початку подальшої операції, а також попередити дефекти усуненням причин, що їх зумовлюють, є операційний контроль. Його проводять виконавці робіт і майстри, а в окремих випадках, що обумовлені в схемах операційного контролю якості (СОКЯ), залучаються робітники лабораторій та геодезичних служб.

Метою операційного контролю є перевірка технологічного процесу виконання будівельно-монтажних робіт після завершення виробничих операцій.

У СОКЯ на кожний вид робіт мають бути включені: ескізи конструкцій із виноскою допустимих відхилень від вимог СНиП, ДБН або ТУ; перелік операцій, що підлягають обов'язковому контролю виконробом

або майстром; склад контролю (що перевіряється); спосіб контролю (як і чим перевіряється); час проведення контролю (коли перевіряється);

перелік прихованих робіт, що належить здати представникам технічного нагляду замовника (забудовника); перелік операцій, що підлягають контролю з залученням будівельної лабораторії або геодезичної служби.

Результати операційного контролю повинні заноситися в статистичні контрольні карти з подальшою обробкою. Критерієм операційного контролю можна вважати відсутність дефектів при приймальному та інспекційному контролі якості будівельно-монтажних робіт.

Інспекційний контроль передбачає вибіркову перевірку якості будівельно-монтажних робіт на всіх стадіях зведення будови чи споруди після операційного і приймального контролю. Критерієм його оцінки необхідно вважати відсутність дефектів при прийманні будівельної продукції Державною приймальною комісією.

У результаті приймального контролю приймається рішення про можливість виконання наступних робіт (проміжне приймання робіт у бригад, приймання прихованих робіт, закінчених конструктивних частин будівлі) або експлуатація кінцевої будівельної продукції (остаточна прийомка).

 

 

В особливих випадках дозволяється приймати роботи з незначними відхиленнями, якщо вони не впливають на надійність, довговічність, використання конструктивної частини за призначенням, а тільки спричиняють незначні перевитрати матеріалів або зміну зовнішнього вигляду конструктивної частини, причому усунути ці відхилення технічно неможливо або економічно недоцільно. Приймальний контроль супроводжується оцінкою якості виконання будівельно-монтажних робіт. Критерієм його оцінки доцільно вважати відсутність дефектів на наступному етапі контролю або в період експлуатації об'єкта.

Метою лабораторного контролю є: перевірка якості та випробування будівельних матеріалів, виробів, конструкцій; перевірка якості виконання будівельно-монтажних робіт; перевірка дотримання правил транспорт­ування, складування й зберігання; перевірка дозування. Лабораторний контроль необхідно виконувати: при вхідному контролі будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; операційному контролі будівельно-монтажних робіт; приймальному контролі; інспекційних перевірках якості.

Критерієм оцінки лабораторного контролю є відсутність претензій стосовно показників якості матеріалів, виробів, конструкцій, будівельно-монтажних робіт, що підлягають лабораторному контролю.

Геодезичний контроль здійснюється робітниками геодезичних служб відповідно до вимог СНиП III–2–75. На етапі розбивочних робіт контролюється положення геодезичних розбивочних осей. У ході виконання будівельно-монтажних робіт виконується геодезична перевірка точності положення конструкцій та елементів у плані та за висотою. Після закінчення будівельно-монтажних робіт геодезична служба робить виконавчу геодезичну зйомку фактичного положення конструкцій, комунікацій, будов і споруд. Стежить за виконанням геодезичного контролю геодезист. Критерієм оцінки ефективності геодезичного контролю є відповідність проектові й нормам геометричних параметрів і конструкцій у плані та за висотою.

При здійсненні контролю необхідно користуватися нівелірами (ГОСТ 10528–90), теодолітами (ГОСТ 10529–86), металевими рулетками (ГОСТ 7502–89), металевими лінійками (ГОСТ 427–75), ватерпасами (ГОСТ 9416–90), штангенглибиномірами (ГОСТ 162–90), штангенциркулями (ГОСТ 166–89), щупами (ГОСТ 882–75), термометрами.

 

 


 


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. I. Контроль і закріплення знань учнів
 3. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 4. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 5. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 6. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 7. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 8. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 9. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 10. III. Контроль знань
 11. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 12. IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ
Переглядів: 11785

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація контролю якості на заводах будівельних матеріалів і будівельної індустрії | ЛЕКЦІЯ №10.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.