Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Приклади для закріплення

Приклад 1. Визначте положення площини та її спосіб задання за наочним зображенням. Запишіть назву площини, її положення, побудуйте епюр цієї площини.

Із наочного зображення видно, що площина, яка задана DАВС, розташована перпендикулярно до П3 і на цій площині проекцій вироджується в пряму лінію. s(DАВС) – профільно-проекціювальна; a – кут нахилу до П1; b – кут нахилу до П2.

Приклад 2.В площині загального положення, яка задана двома паралельними прямими, побудуйте горизонталь.

Горизонталь площини позначається буквою h. Горизонталь – це лінія, яка належить площині та паралельна П1 (рис. 19 а, б). Вихідною проекцією горизонталі має бути фронтальна проекція h2, яка за ознаками паралельна осі Х12 (це точки 1, 2). За вертикальними лініями зв’язку визначаємо проекції точок 11 та 21 і через них проводимо h1. Лінія h1 називається горизонтальною проекцією горизонталі та є неспотвореною проекцією ( натуральною величиною горизонталі h ).

а) h2 – вихідна проекція б) побудова h1

 

Рисунок 19 – Побудова горизонталі в площині s ( а II в)

Приклад 3.В площині загального положення, яка задана прямими, що перетинаються, побудуйте фронталь.

Фронталь площини позначається буквою f. Фронталь – це лінія, яка належить площині та паралельна П2 ( рис. 20 а, б). Вихідною проекцією фронталі має бути горизонтальна проекція, яка за ознаками паралельна до осі Х12 та проходить через проекцію двох точок, які належать площині (це точки 3 та 4). За вертикальними лініями зв’язку визначаємо проекції точок 32 та 42 і через них проводимо f2. Лінія f2 називається фронтальною проекцією фронталі та є неспотвореною проекцією (натуральною величиною фронталі f).

Аналогічно, якщо задані три проекції заданої площини, то можна побудувати, використовуючи ознаки профільної прямої, профільну пряму r площини.

а) f1 - вихідна проекція б) побудова f2

 

Рисунок 20 – Побудова фронталі у площині s(аÇв)

 

Приклад 4. Побудуйте проекції плоскої фігури, яка належить площині s(f0Çh0).

Проекції плоскої фігури знаходять за допомогою горизонталей h1 та h2 площини, яка задана слідами.

Приклад 5. В площині, яка задана слідами під розгорнутим кутом s(f0Çh0), побудувати пряму загального положення l, яка належить площині, тобто l є (f0Çh0).

Пряма l визначається двома точками 1 та 2, тобто l [1, 2], причому точка 1 належить фронтальному слідові f (f , f ), а точка 2 – h (h , h ).

 

Приклад 6.Проаналізуйте положення ребер та граней многогранника.

 

Скористаємось таблицями 1, 2 та 3, 4. Знайдемо особливості зображень ребер та граней. Запишемо в символьному вигляді положення ребер та граней:

1-й варіант 2-й варіант

 

ребра грані ребра грані

 

AB, CD, EF^ П1, АСЕ,ВDF//П1 АС,ВD^П2 CABD,ACE

АЕ, ВF^ П3, АВСD,CDEF^П1 АВ,EF,CD,AE - BDF^П2

АС,СЕ та BD, АВЕF//П2. загального ABEF,CEFD-

DF//П1. положення загального

положення

Приклад 7. Самостійно ознайомтесь з побудовою третьої проекції многогранника та аналізом його ребер і граней.

 

4.7 Теоретичні питання

1. Які способи задання площини на епюрі Ви знаєте?

2. Які положення площин Вам відомі?

3. Які площини окремого положення Ви знаєте?

4. За якими ознаками можна визначити площини рівня?

5. За якими ознаками можна визначити проекціювальні площини?

6. Яка властивість характерна для площин окремого положення?

7. В якому випадку пряма належить площині?

8. В якому випадку точка належить площині?

9. З якої площини проекцій доцільно починати побудову горизонталі, фронталі площини?

Питання до розв’язання задач на практичному


Читайте також:

 1. I. Контроль і закріплення знань учнів
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 4. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 5. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 6. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 7. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 8. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 9. III. Закріплення вивченого матеріалу
 10. III. Закріплення вивченого матеріалу.
 11. IV. Закріплення й узагальнення знань
 12. Iv. закріплення нових знань і вмінь учнів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сліди площини | Занятті

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.