Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Одиниці лексикології

Лекція 2

1. Одиниці лексикології.

2. Лексема як основна одиниця лексикології.

3. Слово і лексема.

4. Поняття про сему і семему.

5. Типи сем.

6. Співвідношення між лексемою, семемою і семою.

Основна одиниця лексикології – слово (=лексема).

Елементарна одиниця - слово-поняття (Щерба), лексико-семантичний варіант слова (далі ЛСВ, семема).

У мовознавстві існує понад 70 визначень слова.

Ці дефініції вказують лише на окремі властивості і ознаки слова, тому вони є неповними. Крім них, існує визначення слова, яке різнобічно характеризує його, вказує на зв'язки слова з дійсністю:

Слово – найменша самостійна, вільно відтворювана в мовленні структурно-функціональна і значеннєва одиниця мови, що вказує на пізнані елементи дійсності.

Ознаки слова:

Фонетичні ознаки Цільнооформлене, складається зі звуків, має один основний наголос.
Семантичні ознаки Слово є назвою якогось поняття чи явища – має лексичне значення – повнозначне; слово не має лексичного значення, а виражає відношення між значеннями – неповнозначне; проміжний рівень – вигуки.
Морфемний склад У слові виявляють своє значення морфеми. За кількістю кореневих морфем у слові – прості й складні.
Словотвірні ознаки Похідні / непохідні.
Граматичні ознаки Певний набір граматичних ознак для якоїсь частини мови.
Морфологічна словозміна Змінні / незмінні.
Синтаксичні властивості Слово пов’язується з іншими словами в реченні змістовими і граматичними зв’язкамиі; можуть виконувати роль члена речення.

Поняття «слово» вживається для позначення не тільки мовної одиниці, а й одиниці мовлення, що зумовлює незручності. Тому одиницю мови ще називають лексемою.

Лексема (грец. lexis – слово, мовний зворот) –така двопланова одиниця лексико-семантичного рівня мови, що становить слово у сукупності всіх його форм і значень. План вираження лексеми – звукоряд і його відтворення за допомогою графічних засобів. План змісту лексеми – лексичне значення.

Конкретна реалізація лексеми в мовленні (тексті), за допомогою однієї із можливих граматичних форм називається лексою. Звідси → лексема – це сукупність лекс, виражених сукупністю можливих словоформ

Словоформаграматична форма слова – відрізняється від іншої його форми лише граматичним значенням і є одиницею мовлення. Лексема може реалізуватися у багатьох словоформах, зберігаючи у кожному випадку своє лексичне значення.напр.: стіл – столу, столом, на столі, столи, столів і т. д. Терміном словоформа позначають лише відмінювані слова. Невідмінювані слова мають тільки одну граматичну форму, тому їх доцільно називати словами, а не словоформами.

Ототожнення у лексемі усіх словоформ певного слова становить проблему для лексикології, оскільки продукує ряд дискусійних питань. Наприклад, окремими лексемами чи словоформами однієї лексеми є слова:

ворон і ворона (це дві окремі лексеми, які мають різні граматичні значення (чоловічий і жіночий рід), відрізняються лексичним значенням (біологічна стать);

вода і води, пісок і піски, спирт і спирти (також є окремими лексемами, адже категорія числа у них виконує функцію словотворчого засобу);

дописати – дописувати, підпиляти – підпилювати, стерти – стирати (можна вважати словоформами однієї лексеми);

писати – дописати (дві лексеми – другий член опозиції відрізняється не тільки значенням доконаного виду, а й лексичним значенням – «завершеність дії»).

Як мовна (інваріантна) одиниця лексема являє собою сукупність усіх можливих лексико-семантичних (змістових) варіантів слова (ЛСВ). Звідси → лексема - це сукупність ЛСВ.

Елементарне значення лексеми, що реалізується в тексті називають семемою. Семеми у словниках подаються як окремі ЛСВ. Звідси → лексема – це сукупність семем.

Отже, семема – це однопланова одиниця плану змісту, лексико-семантичний варіант, формально-змістова лексична одиниця, яка є реалізацією лексеми у процесі мовлення.

Наприклад, іти йде людина, вода з крана, дощ, хвиля, імпульс, час, поїзд, дні тижня, вікна виходять на схід і т.д.

У системі мови семема виявляється як складова частина лексеми, носій одного з її значень: одна звукова форма представляє кілька семем, а отже, і кілька значень. У мовленні одній семемі завжди відповідає співвіднесеність однієї звукової форми з одним значенням, а інші семеми, пов'язані з цим звуковим комплексом, залишаються нереалізованими.

Структура лексеми і семеми:

У словниках значення семем позначають цифрами, причому першим подають головне номінативне значення, що є первинним, на ґрунті якого в результаті розвитку семантики лексеми утворилися вторинні значення. Так, у лексемі зачиняти первинним, головним значенням є «закривати (двері, вікна тощо)». Від цього значення утворилися два інші значення: «припиняти на якийсь час діяльність закладу, установи» (якщо зачинити (замкнути) двері установи, вона припинить діяльність); «поміщати кудись, позбавляючи свободи» (якщо зачинити (замкнути) двері, то людина не зможе вийти з приміщення).

Значеннєва структура лексеми розвивається, що виявляється у семантизації і десемантизації. Семантизація полягає у появі нових значень лексеми, а десемантизація – у занепаді старих її значень.

Прикладами семантизації є всі багатозначні слова, які спочатку мали одне значення і набули інших у процесі розвитку мови. Прикладом десемантизації є лексема мито, яка до XVII ст. мала два значення: «податок з товарів», «місце із заставою, двір, де збирали податок із товарів». У сучасній українській мові збереглося лише одне із цих значень – перше, а друге занепало у зв'язку з утворенням слова митниця. Якщо занепадають усі значення лексеми, то слово зазнає повної десемантизації, що характерне для фразеологізмів. Так, лексема байдики, яка є компонентом фразеологізму бити байдики, цілком десемантизувалася і за межами цього сталого вислову не вживається. Повна десемантизація відбувається при переході повнозначних частин мови у неповнозначні, зокрема іменників у прийменники (край, пор.: рідний край і сидить край столу), у вигуки (матінко! лишенько!) та ін.


Читайте також:

 1. V теорія граничної корисності визначає вартість товарів ступенем корисності останньої одиниці товару для споживача.
 2. Біомаса - Кількість живої речовини на одиниці площі чи об'єму місцеперебування в момент спостереження. Визначається сумою біомаси усіх популяцій, що населяють дану екосистему.
 3. Вартість грошей Число обертів грошової одиниці
 4. Відповідної одиниці запасів
 5. Джерела радіації та одиниці її вимірювання
 6. Джерела радіації та одиниці її вимірювання
 7. Дозиметричні величини та їх одиниці виміру
 8. Дозиметричні одиниці в радіоекології
 9. З ЛЕКСИКОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ
 10. І лише одиниці – виграють.
 11. Класифікація рослинності. Синтаксономічні одиниці
 12. Конструкторською базою називається сполучення поверхонь, ліній або точок, що визначають положення деталі в складаній одиниці або виробі.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Міжнародна мікроінтеграція | Структура лексеми і семеми зачиняти.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.