Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


З ЛЕКСИКОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Міністерство освіти і науки України

Порядок виконання органами прокуратури звернень про правову допомогу.

У разі отримання з-за кордону звернення про правову допомогу необхідно з'ясувати такі обставини: дотримання порядку передачі звернення в Україну; додержання вимог міжнародного договору щодо змісту й форми звернення; можливість виконання звернення відповідно до вимог чинного законодавства України.

За відсутності обставин, які згідно з чинним законодавством України та положенням міжнародних договорів перешкоджають наданню правової допомоги, iз залученням відповідних органів дізнання чи слідства організовується проведення запитуваних процесуальних дай, виконання звернень про передачу кримінального переслідування або проведення перевірки наявності можливих перешкод у видачі особи.

Запит про правову допомогу, за винятком випадків, коли мiжнаpoдним договором України передбачається можливість їx направлення або отримання безпосередньо прокуратурою обласного рівня, надсилаються за кордон, отримуються з-за кордону через Генеральну прокуратуру України. Їх підписує начальник міжнародно-правового управління Генеральної прокуратури України, керівництво відповідної прокуратури обласного рівня, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Більш детально хочу зупинитися на окремих питаннях пов‘язаних з направленням запитів про правову допомогу щодо проведення конкретних слідчих дій, які проводяться лише за дозволом суду.

Наприклад при виконанні доручень щодо накладення арешту на майно, розкриття банківської таємниці – при одержанні дозволу суду необхідно вимагати, щоб у постанові суду при відмові в наданні дозволу було вказано на необхідність накладення арешту на майно або розкриття банківської таємниці, але відмова при цьому була обґрунтована тим, що дача дозволу не є юрисдикцією вітчизняного суду. Цього достатньо для того, щоб виконати доручення за межами України.

Щодо надання інформації з банків, державних установ щодо перетину відповідних державних кордонів, те в даному випадку найбільш доцільним є одержання такої інформації через канали Інтерполу. Це також стосується інформації щодо встановлення місця проживання осіб, фірм, банків.

Запорізький державний університет

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

ГРУПИ СЛІВ ЗА ХАРАКТЕРОМ ВІДНОШЕНЬ МІЖ НИМИ

Запоріжжя 2002


 

УДК: 808.3 – 3 (075.8). К 65

 

 

Конспект лекцій з лексикології сучасної української літературної мови. Групи слів за характером відношень між ними / Укл. Н.О.Зубець. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - 29 с., тираж 100 прим.

 

Посібник містить систематизований виклад найважливіших відомостей про конкретні групи української лексики з точки зору їх значення з урахуванням сучасних наукових даних.

Для студентів філологічного факультету заочної форми навчання.

 

Рекомендовано до друку вченою радою Запорізького державного університету від 1 жовтня 2002 року (протокол № 2).

 

Рецензент Ліпкевич І.Г., кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства

 

Відповідальний за випуск Білоусенко П.І., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови

 

Коректор Стовбур Л.М.

 

Усі слова у мові незалежно від виконуваних функцій мають певні значення. Різноманітні відношення між словами вибудовуються на основі їх лексичних значень, які можуть бути близькими, тотожними, цілком відмінними, протилежними тощо. У зв’язку з цим у мові виокремлюються лексико-семантичні категорії синонімії, антонімії, омонімії, паронімії. Групи слів, що представляють ці явища, розглянемо за таким планом:

1. Поняття про лексико-семантичні категорії слів, що складаються на основі відношень між ними.

2. Групування омонімів, паронімів, синонімів, антонімів.

3. Джерела виникнення указаних груп лексики української мови.

4. Стилістична роль.

5. Кодифікація омонімів, паронімів, синонімів, антонімів.

Лексика сучасної української мови становить собою досить розгалужену, складну систему. Її системність виявляється у різнопланових зв’язках і відношеннях між словами чи групами слів, що об’єднуються в окремі підсистеми на основі різних ознак. Оскільки найважливішою ознакою слова є наявність значення, важливо вивчати усе значеннєве наповнення цієї мовної одиниці на фоні близькозвучних груп, синонімічних рядів. У слові взаємодіють, діалектично поєднуються багатогранні семантичні реальності. В українській лінгвістиці вивченням семантичної структури слова займаються Л.А.Лисиченко, М.П.Коломієць, Н.Д.Бабич, О.А.Сербенська, Є.Д.Чак, О.Д.Пономарів, О.О.Тараненко, Л.М.Полюга, Н.М.Бобух, Л.М.Демська та ін.

 


Читайте також:

 1. Виникнення рабовласницьких держав на території сучасної України
 2. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади
 3. Глобальні проблеми збереження сучасної цивілізації.
 4. Головні напрями розбудови сучасної незалежної України.
 5. Головні напрями розбудови сучасної незалежної України.
 6. Державне регулювання та основні функції сучасної держави
 7. Деякі наукові концепції сучасної держави
 8. Деякі проблеми сучасної української літератури для дітей.
 9. Економічні функції сучасної держави
 10. Етапи розвитку світового господарства. Основні риси сучасної міжнародної економіки
 11. Етнонаціональний розвиток сучасної України: стан, проблеми, перспективи.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виконання органами прокуратури звернень про правову допомогу у кримінальних справах. | Пароніми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.