Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ УРАЖЕНОСТI ЛРС КОМIРНИМИ ШКIДНИКАМИ.

Дослiдження на наявнiсть комiрних шкiдникiв проводять в обов’язковому порядку при прийманнi ЛРС, а також щорiчно при зберiганнi.

Сировину перевiряють на наявнiсть живих i мертвих шкiдникiв шляхом огляду неозброєним оком i за допомогою лупи (5 – 10 х) при зовнiшньому оглядi, а також при визначеннi подрiбненостi i вмiсту домiшок. При цьому звертають увагу на наявнiсть частин сировини, ушкоджених комiрними шкiдниками. Крiм сировини, ретельно проглядають шви, складки упакувального матерiалу, щiлини в ящиках. При виявленнi в сировинi комiрних шкiдникiв визначають ступiнь його ураженостi, використовуючи спецiальну видiлену аналiтичну пробу (m = 10 гр).

Аналiтичну пробу просiюють крiзь сито з розмiром отворiв 0,5 мм. В сировинi, яка пройшла крiзь сито, перевiряють наявнiсть клiщiв, в сировинi, що залишилась на ситi, - наявнiсть молi, точильщика i їх лiчинок i iнших живих i мертвих шкiдникiв. Кiлькiсть клiщiв пiдраховують, використовуючи лупу, молi i її лiчинок, лялечок i iнших шкiдникiв – неозброєним оком i за допомогою лупи. Кiлькiсть знайдених шкiдникiв i їх лiчинок перераховують на 1 кг сировини i встановлюють ступiнь його ураженостi.

При наявностi в 1 кг сировини не бiльше 20 клiщiв [клiщ мучний (Tyroglyphus farinae L.), клiщ волосатий (Glyciphagus destructor Schrank. ), клiщ – хижак (Cheyletus eruditus Schrank.), сухофруктовий клiщ (Carpoglyphus lactis L.) i iн.] ураженiсть сировини клiщом вiдносять до I ступеня, при наявностi бiльше 20 клiщiв, якi вiльно пересуваються по поверхнi сировини i якi не утворюють суцiльних мас – до II ступеня, якщо клiщiв багато, вони утворюють суцiльнi войлочнi маси, рух їх утруднений – до Ш ступеня.

При наявностi в 1 кг сировини комiрної молi (Tinea granella L.) i її лiчинок, а також хлiбного точильщика (Sidotrepa panicea L.) i iнших шкiдникiв в кiлькостi не бiльше 5, ураженiсть сировини вiдносять до I ступеня, при наявностi 6 – 10 шкiдникiв – до II ступеня, бiльше 10 шкiникiв – до Ш ступеня.

У випадку виявлення в ЛРС комiрних шкiдникiв вона пiдлягає дезiнсекцiї, пiсля чого просiюють крiзь сито з розмiром отворiв 0,5 мм (при ураженостi клiщами) або з дiаметром отворiв 3 мм (при ураженостi iншими шкiдниками).

Пiсля обробки сировину використовують в залежностi вiд ступеня ураженостi. При I ступенi ураженостi сировина може бути допущена до медичного призначення, при II ступенi i в виняткових випадках при Ш ступенi ураженостi сировина може бути використана для переробки з метою отримання iндiвiдуальних речовин.

Мiри боротьби з шкiдниками ЛРС заключаються в дезiнсекцiї i дератизацiї (щурi, мишi).

Дезiнсекцiю проводять за допомогою сiрковуглецю (рiдше хлорапiкрину). Уражений товар безпосередньо в тарi вносять в камеру (герметичне примiщення по типу кiмнати). Дальше плоскi чашечки з налитим в них сiрковуглецем розставляють в рiзних мiсцях кабiни на штабелях товару. Дверi камери швидко закривають i всi щiлини замазують алебастром. В газовому середовищi сировину витримують вiд 2 (лiтом) до 7 днiв (взимку). Пiсля цього камеру вiдкривають i дають газу вийти. Сiрковуглець вогнебезпечний, в зв’язку з цим робота з ним вимагає особливої обережностi.

Дератизацiя проводять загальновiдомими способами.

При роботi з сiрковуглецем можуть виникнути отруєння ним (пiсля вдихання). Тому потрiбно працювати в спецiальних масках. Якщо виникли симптоми отруєння (головний бiль, головокружiння, характерний запах видихаємого повiтря, збудження, блювота i iн. ), - необхiдно надати першу медичну допомогу:

- чисте повiтря;

- штучне дихання;

- вдихання О2 з 5% СО2;

- п/ш – кофеїн, кафора;

- при збудженнi – препарати брому.

Згiдно наказу №44 "Про органiзацiю зберiгання в апетчних установах рiзних груп лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення” (Додаток №1).

Додаток №1 до наказу МОЗ України №44 вiд 16 березня 1966 року.

4. Вимоги, якi пред’являються до зберiгання рiзних груп лiкар-ських засобiв та виробiв медичного призначення.

4.1. Особливостi зберiгання ЛЗ, якi вимагають захисту вiд свiтла.

4.1.1. До числа ЛЗ, якi вимагають захисту вiд свiтла належать: галеновi препарати (настойки, екстракти, концентрати з ЛРС), ЛРС, органопрепарати, вiтамiни i вiтамiннi препарати, ефiрнi масла, жирнi масла.

4.1.2. ЛЗ, якi потребують захисту вiд свiтла, слiд зберiгати в тарi з свiтлозахисних матерiалiв (склянiй тарi оранжевого скла, металiчнiй тарi, упаковцi з алюмiнiєвої фольги або полiмерних матерiалiв, забарвлених в чорний, коричневий або оранжевий колiр), у темному примiщеннi або в шафах, пофарбованих усерединi чорною фарбою i з щiльно пiдгнаними дверцятами або в щiльно збитих ящиках з щiльно припасованою кришкою.

4.2. Особливостi зберiгання ЛЗ, якi вимагають захисту вiд вологи.

4.2.1. До ЛЗ, якi вимагають захисту вiд дiї вологи належать: гiгроскопiчнi речовини та препарати (наприклад, сухi екстракти, ЛРС, солi алкалоїдiв, сухi органопрепарати та iн.).

4.2.2. ЛЗ, якi вимагають захисту вiд дiї атмосферних парiв води, слiд зберiгати в прохолодному мiсцi, в щiльно запакованiй тарi з матерiалiв, що не проникливi для парiв води (скла, металу, алюмiнiєвої фольги, товстостiннiй прастмасовiй тарi.

4.2.5. Серед ЛЗ цiєї групи особливої уваги вимагає органiзацiя зберiгання таких препаратiв, як гiрчиця в порошку, якi при прониканнi вологи перетворюються з дрiбного аморфного порошку в дрiбнi зерна – гублять свої властивостi i стають непридатними для вживання в медичнiй практицi. Щоб запобiгти псуванню:

- гiрчицю в порошку слiд зберiгати в герметично закритих бляшаних банках.

4.3. Особливостi зберiгання ЛЗ, якi вимагають захисту вiд звiтрю-вання (випаровування).

4.3.1. До числа ЛЗ, якi вимагають захисту вiд звiтрювання, належать:

- власне леткi речовини;

(Додаток №3 – камфора, бромкамфора, ментол, тимол, ефiрнi масла);

- лiкарськi препарати, що мають леткий розчинник (спиртовi настойки, рiдкi спиртовi концентрати, густi екстракти);

- розчини та сумiшi летких речовин (ефiрна масла);

- ЛРС, що мiстить ефiрнi масла.

4.3.2. ЛЗ, якi вимагають захисту вiд випаровування, слiд зберiгати в прохолодному мiсцi, в герметично укупоренiй тарi з непроникливою для летких речовин матерiалiв (скла, металу, алюмiнiєвої фольги). Застосування полiмерної тари, упаковки та укупорювання допускається згiдно з ДФ та iншою НТД.

4.1. Блекоти лист, красавки лист, наперстянки лист.

4.2. Рiжки.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 6. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 7. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 8. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 9. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі.
 10. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
 11. Біостратиграфічні методи визначення віку порід
 12. Біуретовий метод визначення білків
Переглядів: 2541

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приведення сировини до стандартного стану | Особливостi зберiгання лiкарської рослинної сировини.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.