Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Акредитив

Однією із самих захищених форм розрахунків між клієнтами є акредитиви.

Коли в партнерські відносини вступають з малознайомою фірмою, використовують безготівкові розрахунки, що йдуть через банк. Особливо це актуально, коли новий партнер перебуває в іншому місті й важко його як слід перевірити.

Тоді акредитиви стають гарантом благополуччя малого й середнього підприємництва. Такий розрахунок іде під контролем банків і повністю виключає можливість несплати.

По суті своєї акредитив є дорученням банку покупця до банку постачальника: один зобов'язує іншого виплатити визначену заздалегідь суму. Застосовується така форма розрахунку в іногородньому обігу й розрахована тільки на одного постачальника. Термін дії акредитива вказується в договорі, укладеному між покупцем і постачальником, офіційно, а поза цією домовленістю, він не має строків закінчення. Виплата проводиться по місцю перебування постачальника. Постачальник у кожному разі залишиться в плюсі, тому що якщо покупець не зможе сплатити борг, за нього заплатить його банк.

Акредитиви бувають двох видів: депоновані, тобто покриті, і гарантовані, не покриті. У першому випадку платник заздалегідь відкладає суму грошей, необхідну до оплати. Тоді банк платника ці фінанси з рахунку свого клієнта переводить у банк постачальника, на окремий акредитивний рахунок.

Коли мова йде про непокритий акредитив, то, відповідальність лежить на банку, і він виступає гарантом. Гроші інша сторона списує з рахунку даного банку.

Підставою для відкриття акредитива для платника може стати телеграма від постачальника щодо прибуття партії товару.

Ця форма відносин зарекомендувала себе як досить корисна й значно полегшила життя фірмам, що працюють із іногородніми представниками.

7. Факторинг

Факторинг— це комплекс послуг для виробників і постачальників, ведучих торговельну діяльність на умовах відстрочення платежу.

В операції факторингу звичайно беруть участь три особи: фактор (факторингова компанія або банк) — покупець вимоги, постачальник товару (кредитор) і покупець товару (дебітор).

Сутність факторингу полягає у фінансуванні під відступлення права грошової вимоги, коли одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові й в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, котрому має бути здійснений платіж.

Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Існує велика кількість різновидів факторингових послуг, що відрізняються друг від друга насамперед ступенем ризику, який приймає на себе факторингова компанія.

Факторинг із регресом (recourse factoring) — вид факторингу, при якім фактор придбає в клієнта право на всі суми належні від боржника. Однак у випадку неможливості стягнення з боржника сум у повному обсязі, клієнт, що переуступив борг, зобов'язаний відшкодувати фактору відсутні кошти.

Факторинг без регресу (non recourse factoring) — вид факторингу, при якім фактор придбає в клієнта право на всі суми належні від боржника. При неможливості стягнення з боржника сум у повному обсязі факторингова компанія зазнає збитків ( у рамках виплаченого фінансування клієнтові).

Факторинг буває відкритим (з повідомленням дебітора про поступку) і закритим (без повідомлення). Також він буває реальним (грошова вимога існує на момент підписання договору) і консенсуальним (грошова вимога виникне в майбутньому).

При участі одного фактору в угоді факторинг називається прямим, при наявності двох факторів — взаємнимhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3 - cite_note-sf-2.

Факторинг називається внутрішнім (domestic factoring), якщо сторони за договором купівлі-продажу, а також факторингова компанія перебувають в одній і тій же країні.

Факторинг називається зовнішнім (частіше використовується назва міжнародний факторинг) (international factoring), якщо постачальник і його клієнт є резидентами різних держав.

 

ТЕМА7. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ

1. Вибір програми для складання бізнес-плану

2. Основні програми для складання бізнес-плану

3. Программа Microsoft Project (MSP)

 

 

1. Вибір програми для складання бізнес-плану

Програми для складання бізнес-планів одержали розвиток в останні роки минулого століття. Їхня поява була пов'язана з необхідністю розробки бізнес-планів для різних видів бізнесу, зниження працезатрат, збільшенням точності розрахунків.

Програми для складання бізнес-плану, як правило, містять дві частини: описову й розрахункову.

Розрахункова частина бізнес плану дозволяє розв'язати наступні завдання:

- проаналізувати кілька стратегій досягнення цілей розвитку підприємства й вибрати оптимальну, а також оцінити, як виконання проекту вплине на ефективність діяльності підприємства, розрахувати строк окупності проекту, спрогнозувати загальні показники ефективності;

- створити бездоганний бізнес-план, відповідний до міжнародних стандартів, підготувати пропозиції для регіональної інвестиційної програми й/або стратегічного інвестора, визначивши для кожного з учасників загальний економічний ефект від реалізації проекту й ефективність інвестицій;

- розробити схему фінансування проектів розвитку підприємства з урахуванням майбутніх потреб у коштах на основі прогнозу руху грошових коштів на всьому періоді планування, вибрати джерела й умови залучення коштів, оцінити можливі строки й графіки повернення кредиту;

- проаналізувати заплановану структуру витрат і прибутковість окремих підрозділів і видів продукції, визначити мінімальний обсяг випуску продукції й граничні витрати.

До основних програма для складання бізнес-плану відносяться:

- Бізнес План PL (РОФЭР),

- Project Expert ( Проинвест-Ит),

- Альт-Інвест (АЛЬТ),

- Інек-аналітик (ИНЭК) і інші.

 

 

2. Основні програми для складання бізнес-плану

Програма "Business Plan PL" розроблена компанією РОФЭР.

Програма Business Plan PL допомагає створити бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування й розробити різні напрямки фінансового прогнозування. Її можуть використовувати не тільки великі підприємства, але так само й малі.

Перевага даної програми поллягає в тому, що вона не вимагає великих знань і спеціальної підготовки, тому що здійснює розрахунки на основі введення вихідних даних.

Дана програма включає дві частини:

1. фінансову (розрахункову)

2. текстову (пояснювальну)

Пояснювальна частина у свою чергу ділитися теж на дві частини: " План-Зразок" і " Макет-Керівництво". Самі назви говорять за себе — якщо перший варіант надає можливість вибору із уже готових бізнес-планів, то скориставшись другим, можна самостійно поетапно скласти свій бізнес-план (звичайно ж, з усіма необхідними підказками). У цьому є свої плюси, оскільки можна самостійно вибрати підходящий для конкретного підприємства варіант і визначити, на скільки докладно необхідно описувати ті або інші пункти.

Відмітною рисою програми є глава "Фінансовий план", яка припускає автоматичну побудову готових графіків, таблиць, діаграм і дає пояснювальний текст. У програму входить саме необхідне для створення даних документів.

Програма "COMFAR" (the Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) створена фахівцями компанії UNIDO, тому повністю відповідає даній методиці, яку використовують у процесі бізнес-планування такі великі закордонні інвестиційні інститути, як ЄБРР і більшість інших компаній.

У цьому полягає одне з головних переваг даного програмного продукту, тому що відсутня можливість розбіжностей з потенційним іноземним інвестором, заснованих на незвичній для нього формі представлення результатів бізнес-планування.

Програма COMFAR досить зручна для користувача, тому що має можливість задавати тривалість інтервалу планування, існує можливість розрахунку в декількох валютах (загальна кількість валют, описуваних у кожному варіанті, може досягати двадцяти).

Основним недоліком програми COMFAR є відсутність блоку опису податків. Крім того, прийняті в системі допущення унеможливлюють адекватний опис формування виробничих запасів, застосування складних схем оплати сировини й матеріалів, нестандартних схем збуту виготовленої продукції. Згадані негативні сторони КОМФАР не дозволяють рекомендувати її як систему повсякденного бізнесов-планування.

Досить багато незручностей доставляє користувачам сервісна підтримка продукту КОМФАР.

Виходячи з вищевикладеного, рекомендується придбавати COMFAR у випадку прямої роботи із закордонним інвестиційним інститутом, що приймають до розгляду бізнес-плани тільки у форматі цієї системи.

Програма " Альт-Інвест", у відмінності від багатьох аналогів, є "відкритою", використовує операційне середовище Microsoft Excel. Що дає як переваги (у частині гнучкості, можливості підбудувати систему під себе), так і очевидні недоліки.

З метою розширення області застосування, розроблювач представляє дві версії програми: “ Альт-Інвест-Прим” - для експрес-оцінки ефективності й “ Альт-Інвест” - для поглиблених розрахунків.

Обидві версії реалізують можливість необмеженої зміни тривалості інтервалу планування: розрахунки можливі як у розрізі тижнів, так і " по днях", що суттєво спрощує поточне планування діяльності підприємства. Безумовними плюсами програми є зручне коректування вихідних форм самим користувачем і необмежене число будь-яких додаткових графіків і таблиць.

Версія "Прим" оперує при розрахунках тільки однією валютою, тоді, як в основній версії є можливість працювати із двома грошовими системами. "Альт-Інвест" використовує повний опис податкового поля, хоча представлення грошових потоків по ПДВ не є вдало реалізованим. Відсутність виділення окремим рядком ПДВ в "Альт-Прим" також є одним з недоліків даної програми.

Розрахунок графіка оптимального кредитування є явною перевагою програми " Альт-Інвест-Прим".

Гнучкі настроювання даної відкритої системи дозволяють точно описати будь-які параметри підприємства, для якого створюється бізне-план. Програмний продукт " Альт-Інвест", на відміну від інших програм, дає можливість задати практично всі вихідні дані не тільки в якості констант, але й у якості змінних або складних функцій, що є наслідком відкритості системи. Разом з тим, слід відзначити, що внесені виправлення вимагають від користувача значної кваліфікації, як уже згадувалося вище. У зв'язку із цим, дуже важлива технічна підтримка продукту.

Системи “Альт-Інвест” і “Альт-Прим” є потужними багатоцільовими комплексами, розрахованими на широкий спектр клієнтів.

Програма Business Plan Pro розроблена закордонним фахівцем, по імені Тім Берри (Tim Berry). Він є визнаним експертом в області створення бізнес-планів, викладачем у Стенфордському університеті. Програма має зручний інтерфейс, пропонує практично всі функції і є повноцінним продуктом для написання бізнес планів.

Для новачків, є інструмент "Easyplan", який проведе по всіх етапах планування й створить робочий документ, який надалі можна редагувати й доводити до кінцевого плану.

Так само, усі етапи роботи забезпечені докладними й зрозумілими описами, прикладами й рекомендаціями. Тому, програма Business Plan Pro підійде навіть для новачків, що не сильно розбираються в теорії бізнес планування.

У програмі відмінно зроблений експорт і імпорт із інших програм - в Microsoft Word, Excel або Powerpoint.

Самою унікальною відмінністю даної програми від аналогів, є те, що в програмі відразу закладено більш 500 прикладів бізнес-планів, які можна як просто дивитися для кращого розуміння, так і брати за основу для власного бізнес плану.

З мінусів програми можна відзначити відсутність русифікації.

Програма "PDS Бізнес-план" призначена для підготовки бізнес-планів і інвестиційних проектів. Програма створена компанією «Manager ERP».

У програмі "PDS Бізнес-план" автоматизовані процеси розробки самого бізнес-плану, проспекту емісії й плану подальших дій. Особливо варто відзначити якісно пророблений блок маркетингових досліджень. Вирішує наступні завдання:

· пошук вступної інформації;

· аналіз подібних існуючих проектів;

· формування структури бізнес-плану;

· створення фінансової моделі бізнесу.

Дана програма розроблена для наступних категорій користувачів:

1. Для консалтингових компаній, що професійно займаються розробкою бізнес планів.

2. Для консалтингових і маркетингових компаній, що займаються розробкою маркетингових досліджень.

3. Для індивідуальних користувачів, яким необхідно розробити бізнес план.

4. Для підприємств, які в ході своєї діяльності зустрічаються з необхідністю розробки бізнес планів і ТЕО.

 

 


Читайте також:

 1. АКРЕДИТИВ
 2. Акредитив та його форми
 3. Види документарних акредитивів в міжнародній практиці
 4. Документарний акредитив
 5. Документарний акредитив
 6. Документарні акредитиви можуть бути покритими і непокритими.
 7. Облік операцій за розрахунків акредитивами
 8. Переваги та недоліки документарних акредитивів
 9. Розрахунки акредитивами
 10. Розрахунки акредитивами
 11. Розрахунки з використанням акредитивів
Переглядів: 872

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Матриця АДЛ (ADL) . | Програма Microsoft Project (MSP)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.059 сек.