Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


МЕДИЧНА ДЕМОГРАФІЯ. ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ.

?

Здоров'я населення є соціальною цінністю держави. В якій статті Конституції говориться про те, що «кожна людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека — найвища соціальна цінність»

- Ст. 2

+ Ст. З

- Ст. 27

- Ст. 49

- Ст. 52

?

Здоров'я населення є національною цінністю держави. В якій статті Конституції України говориться про те, що «кожна людина має невід'ємне право на життя, здоров'я та право на їх захист.»

- Ст. 2

- Ст. З

+Ст. 27

- Ст. 49

- Ст. 52

?

Освіта в Україні є найважливішим надбанням держави. В якій статті Конституції України говориться про те, що «кожна людина має право на освіту»

- Ст. 3

- Ст. 27

- Ст. 49

- Ст. 52

+ Ст. 53

?

Конституція є основним Законом України. В якій статті конституції України говориться про те, що «кожна людина має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування»

- Ст. З

- Ст. 27

+ Ст. 49

- Ст. 52

- Ст. 53

?

Одним з перших міжнародних правових актів охорони здоров'я дітей є створення Дитячого фонду ООН. В якому році був створений «Дитячий фонд ООН»

+ 1946 році

- 1948 році

- 1956 році

- 1989 році

- 1993 році

?

Одним з перших правових актів охорони здоров'я дітей є створення Дитячого фонду ООН. З якого року він став іменуватися дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ»

- 1946 році

- 1948 році

+ 1953 році

- 1989 році

- 1993 році

?

В роботі ООН реалізація й захист прав і свобод дитини має пріоритетне направлення. В якому році ООН прийняла «Декларацію прав дитини»

- 1946 році

- 1948 році

+ 1959 році

- 1989 році

- 1993 році

?

Серед процесів, які характеризують населення, важливе місце відводиться механічному руху. Як буде називатись міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на тривалий час

- Сезонною

- Невизначеною

- Тривалою

+ Постійною

- Маятниковою

?

Міграція змінює чисельність і віковий склад населення в окремих населених пунктах. Як буде називатися міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на нетривалий час

+ Сезонною

- Невизначеною

- Короткотерміновою

- Нетривалою

- Маятниковою

?

При аналізі міграції населення її кваліфікують по ряду ознак. Як буде називатися міграція, якщо населення щодня ранком переміщається на нове місце, а ввечері повертається до свого постійного місця проживання

- Сезонною

- Невизначеною

- Щоденною

- Службовою

+ Маятниковою

?

Для оцінки процесів відтворювання населення важливе значення має склад його за віком. Який тип вікової структури характерний для населення України

- Від'ємний тип

- Стаціонарний тип

- Негативний тип

- Прогресивний тип

+ Регресивний тип

?

Основним, найбільш достовірним джерелом відомостей про чисельний склад населення служать періодичні переписи. Яка тенденція спостерігається в статиці населення України

- Збільшення осіб працездатного віку

- Збільшення в групі до 30 років жінок

- Збільшення кількості населення

+ Постаріння населення

- Зменшення смертності населення в сільській місцевості

?

Комплекс демографічних показників (рівень і структура загальної смертності та смертності немовлят, середня очікувана тривалість життя, питома вага осіб старше 60 років, тип вікової структури населення, поширеність хронічних неепідемічних захворювань та інші) дозволяє визначити тип патології населення в тій чи іншій країні. Визначити, який тип патології населення склався в Україні:

- Епідемічний тип

- Похитний тип

- Проміжний тип

- Нестійкий тип

+ Неепідемічний тип

?

Повікові показники населення широко використовуються для оцінки здоров'я населення. Серед них важливе місце займає коефіцієнт демографічного навантаження. Як він визначається

- Співвідношення між народжуваністю і смертністю населення

+ Співвідношення між особами непрацездатного (діти, пенсіонери) і працездатного віку

- Співвідношення між середньою тривалістю життя осіб непрацездатного і працездатного віку

- Співвідношення між загальним числом інвалідів і кількістю населення

- Співвідношення між дітьми, які померли протягом першого року, і особами старше 50 років

?

На основі соціальних, економічних, а також біологічних і географічних факторів, демографія досліджує закономірності явищ і процесів, які відбуваються в структурі, розміщенні і динаміці народонаселення. Який тип природного руху населення характерний для населення України

- Прогресивний тип

- Стаціонарний тип

- Позитивний тип

+ Негативний тип

- Регресивний тип

?

Розподіл населення за статтю зумовлений насамперед різним рівнем смертності серед чоловіків і жінок, на що впливають як біологічні, так і соціальні фактори. Яка питома вага чоловіків і жінок у популяції України

+ Чоловіків — 46%, жінок — 54%

- Чоловіків — 43%, жінок — 57%

- Чоловіків — 49%, жінок — 51%

- Чоловіків — 52%, жінок — 48%

- Чоловіків — 55%, жінок — 45%

?

Оргметодкабінету ЦРЛ доручено вивчити народжуваність по всій території району. Завідувач оргметодвідділу доручив це лікарю-статистику. За яким документом в даному випадку буде вивчена народжуваність в районі

+ За корінцем медичного свідоцтва про народження

- За картою фізичного розвитку дитини

- За обмінною картою вагітної

- За результатами переписів населення

- За довідкою пологового будинку про народження

?

У структурі населення Н-ського регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років становить 31%, а питома вага осіб віком 50 років і понад — 20%. Оцініть Віковий тип населення, що найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію:

+ Прогресивний тип населення

- Імміграція населення

- Регресивний тип населення

- Стаціонарний тип населення

- Еміграція населення

?

У структурі населення М-ського регіону питома вага осіб віком 0—14 років становить 15%, а віком 50 років і понад — 30%. Оцініть віковий тип населення, що найбільш точно характеризує дану демографічну ситуацію:

- Прогресивний тип населення

- Імміграція

- Еміграція

- Стаціонарний тип населення

+ Регресивний тип населення

?

У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років — 25%, питома вага населення віком 50 років і понад — така ж сама. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію

+ Стаціонарний тип населення

- Прогресивний тип населення

- Еміграція населення

- Регресивний тип населення

- Імміграція населення

?

У даний час немає єдиного визначення поняття «здоров'я» населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров'я, використовуючи різні підходи. Дайте визначення індивідуального здоров'я згідно з теоретичним підходом.

- Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції

- Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем

+ Стан повного соціального, біологічного й психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні захворювання, хворобливі стани й фізичні дефекти

- Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних і біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів

- Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

?

У відношенні до населення поняття «здоров'я» розглядається у двох напрямках: індивідуальне здоров'я та здоров'я населення в цілому (популяційне здоров'я). Дайте визначення індивідуального здоров'я згідно з практичним підходом.

+ Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції

- Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем

- Стан повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів й систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани й фізичні дефекти

- Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням до нозологічних станів

- Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

?

В формуванні здоров'я населення важливе місце займає суспільство й усі його інститути. Саме визначення поняття здоров'я неоднозначне й потребує різних підходів. Дайте визначення здоров'я згідно з загально-філософським підходом.

- Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції

- Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем

- Стан повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів й систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь — які захворювання, хворобливі стани і фізичні дефекти

- Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів

+ Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

?

Суспільне (популяційне) здоров'я населення залежить від біологічних, природних, соціально-економічних факторів, стану служб охорони здоров'я та інших. Дайте визначення популяційного здоров'я.

- Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції

- Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем

- Стан повного соціального, біологічного й психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь — які захворювання, хворобливі стани і фізичні дефекти

+ Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів

- Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

?

Визначити, який із перерахованих показників є інтегрованим для оцінки здоров'я населення й системи охорони здоров'я згідно з критеріями ВООЗ.

- Захворюваність, смертність немовлят

+ Середня очікувана тривалість життя, смертність немовлят, якість продуктів харчування, бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми

- Народжуваність, середня тривалість очікуваного життя

- Інвалідність, смертність осіб у працездатному віці

- Захворюваність і травматизм, фізичний розвиток

?

На формування здоров'я дітей та підлітків впливають різні фактори, в тому числі й спосіб життя. Визначити, що з наведеного нижче характеризує спосіб життя.

- Якість медоглядів, організація навчально-виховного процесу

- Рухова активність, організація навчально-виховного процесу, забруднення повітря

- Психологічний клімат взаємовідносин у сім'ї та колективі, якість харчування, стать, вік

- Рівень та відповідність навчального навантаження функціональним можливостям учнів, якість харчування, якість лікування, медичні обстеження

+ Паління, неправильне харчування, шкідлива праця, стреси, гіподинамія, незадовільні побутові умови, наркотики, неповна та багатодітна сім'я, гіперурбанізація

?

Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи практично здорових

+ Особи с факторами ризику, преморбідними станами та ті, що мають в анамнезі не більше 2—3 випадків гострих респіраторних захворювань за рік

- Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань протягом року та не мають хронічних захворювань

- Особи, які не мають в анамнезі хронічних захворювань або порушень функцій окремих органів і систем. При обстеженні у них не знайдено відхилень від норми

- Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності

- Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії декомпенсації та тривалу непрацездатність

?

Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи здорових?

- Особи с факторами ризику, преморбними станами та ті, що мають в анамнезі не більше 2—3 випадків гострих респіраторних захворювань за рік

- Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань протягом року та не мають хронічних захворювань

- Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії субкомпенсації та нетривалі втрати працездатності

- Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності

+ Особи, які не мають в анамнезі гострих респіраторних захворювань, або мають не більше 1 випадку

?

По визначенню Всесвітньої організації охорони здоров'я коефіцієнт життєстійкості населення — це інтегрований показник, який характеризує стан здоров'я суспільства. Визначити, що з наведеного нижче використовують для розрахунку цього показника.

- Захворюваність

+ Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні

програми.

- Народжуваність

- Інвалідність, смертність осіб в працездатному віці.

- Захворюваність і травматизм, фізичний розвиток.

?

Хлопчику 13 років. У нього бронхоектатична хвороба, яка загострюється кожний рік. До якої групи здоров'я його можна віднести

+ 4-та група здоров'я

- 2-га група здоров'я

- 3-тя група здоров'я

- 5-та група здоров'я

- 1-ша група здоров'я

?

Із контингенту дітей III групи здоров'я троє вилікувались від хронічного захворювання і були зняті з диспансерного обліку. Оцінити «правильність» дій дільничного педіатра.

- Дії лікаря правильні — діти обліку не підлягають

+ Дії неправильні — необхідний перехід до II групи здоров'я

- Дії неправильні — необхідний перехід до І групи здоров'я

- Дії неправильні — діти повинні бути під наглядом спеціалістів за профілем патології

- Дії неправильні — необхідний перехід до III групи здоров'я

?

При вивченні та оцінці фізичного розвитку можуть використовуватися різні методи спостереження. Що з наведеного нижче є одним із методів спостереження

+ Індивідуалізуючий метод

- Суцільний метод

- Метод відносних величин

- За допомогою коефіцієнта кореляції

- За показниками захворюваності

?

Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу — ендогенні та екзогенні фактори, керовані і некеровані. Визначи­ти, які з наведених факторів відносяться до ендогенних.

+ Артеріальна гіпертензія, гіперхолестерінемія

- Паління та вживання алкоголю

- Нераціональне харчування

- Незадовільні житлово-побутові умови

- Стресові ситуації на роботі й вдома

?

Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу — ендогенні та екзогенні фактори. Що з наведеного нижче є ендогенним фактором ризику цього класу хвороб

- Паління

- Вживання алкоголю

- Порушення обміну ліпідів, гіподинамія

+ Артеріальна гіпертензія

- Незадовільні житлово-побутові умови

?

Для оцінки стану здоров'я дітей важливе значення мають різні показники, серед них «індекс здоров'я». Які необхідні дані для розрахунку цього показника

+ Число дітей, що не хворіли протягом року, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

- Число дітей, що хворіли не більше 3-х разів протягом року, загальне число обстежених

- Число дітей, які не мають відхилень в стані здоров'я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

- Число дітей І, II групи здоров'я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

- Число дітей, які не мають хронічних захворювань, число дітей, які знаходяться під наглядом

?

На формування здоров'я дітей та підлітків впливає комплекс соціальних, біологічних факторів та чинники навколишнього середовища. Серед цих факторів важливу роль відіграють біологічні фактори. Що з наведеного нижче відноситься до біологічних факторів

- Темпи росту, стан здоров'я матері, неповна сім'я

- Спадковість, фізичний розвиток, гіподинамія

- Рухова активність, спосіб життя

+ Спадковість, конституція, рівень статевої зрілості, вік

- Генетичний фактор, рівень статевої зрілості, багатодітна сім'я

?

Визначити, до якої групи здоров'я буде віднесено хлопчика 10 років, якщо відомо, що він протягом року 3 рази хворів на гострі респіраторні інфекції.

+ Друга група здоров'я

- Перша група здоров'я

- Третя група здоров'я

- Четверта група здоров'я

- П'ята група здоров'я

?

Дівчинка 14 років має хронічне захворювання на бронхіальну астму у стадії субкомпенсації. За останній рік було 3 загострення хвороби. Яка група здоров'я у цієї дівчинки

+ Четверта група здоров'я

- Перша група здоров'я

- Друга група здоров'я

- Третя група здоров'я

- П'ята група здоров'я

?

Оцінюючи стан здоров'я учнів восьмого класу загальноосвітньої школи, лікар встановив наявність у одного з учнів гіпертрофії мигдалин III ступеню, хронічного риніту та вегето-судинної дистонії. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров'я цей учень відноситься до:

- V групи

- І групи

- II групи

- III групи

+ IV групи

?

Мешканцю гірського району Карпат — 102 роки. Працював вівчарем протягом 45 років. Під час медичного огляду: скарг на стан здоров'я немає, самопочуття добре, АТ — 130/80 мм рт. ст., ЧД —24 за 1 хв., пульс — 88 за хв., ЖОЛ —- 3 л. Інструментальне дослідження стану серцево-судинної системи негативних змін не виявило. Відомо, що батько довгожителя прожив 98 років, дід — 105. Вживав тільки джерельну воду і натуральні продукти. Алкогольні напої вживав рідко. Не палить. Протягом життя ніяких захворювань (окрім нежиті) не було. Який фактор міг найбільше вплинути на тривалість життя

+ Екологічні фактори і генетична спадковість

- Вживання екологічно чистих продуктів

- Підвищена фізична активність протягом тривалого часу

- Відсутність шкідливих звичок

- Відсутність захворювань протягом усього періоду життя

?

Дільничний лікар має підготувати на нараду доповідь про стан здоров'я населення своєї території обслуговування. Що з наведеного він повинен використати для характеристики стану здоров'я населення

+ Захворюваність, інвалідність, демографічні показники, фізичний розвиток

- Соціальний добробут, задоволення якістю життя

- Середня тривалість лікування хворого, питома вага ускладнень

- Спосіб життя, забруднення довкілля, генетична спадковість

- Середня тривалість життя

?

Періодичні медичні огляди передбачають розподіл дітей за групами здоров'я. До якої групи здоров'я слід віднести школяра, який страждає на ревмокардит у стадії субкомпенсації

- До 1-ї групи

- До 2-ї групи

- До 3-ї групи

+ До 4-ї групи

- До 5-ї групи

?

Головний лікар об'єднаної дитячої лікарні в кінці поточного року провів вивчення стану здоров'я дітей в районі діяльності своєї лікарні. За якою групою показників він оцінював їх здоров'я

- Смертності за статтю, віковими групами

- Захворюваності, смертності немовлят, інвалідності

- Захворюваності, фізичного розвитку, смертності немовлят

+ Захворюваності та смертності за статтю, віковими групами, нозологічними формами

- Захворюваності, інвалідності

?

Здоров'я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку та поширеністю донозологічних станів. Який з наведених показників відноситься до демографічних

- Первинна захворюваність

- Фізичний стан батьків

- Летальність

- Травматизм

+ Загальна смертність

?

Для ефективного диспансерного спостереження за станом здоров'я населення важлива роль належить своєчасному формуванню груп здоров'я. Визначити, скільки виділяють груп здоров'я населення.

- Дві

- Три

- Чотири

+ П'ять

- Шість

?

Спосіб життя безпосередньо пов'язаний з поведінкою населення. Його роль показана в багаторічних медико-соціальних дослідженнях. Визначити, яку долю спосіб життя складає в структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров’я населення.

- 8-9%

- 19-20%

- 20-21%

+ 51-52%

- 70-71%

?

На стан здоров'я населення впливають: спосіб життя зовнішнє середовище, біологічні та медичні фактори. Визначив яку долю складає навколишнє середовище у структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров'я населення.

- 8-9%

- 19-20%

+ 20-21%

- 51-52%

- 70-71%

?

Дослідниками, які займались вивченням стану здоров’я населення і впливу на нього різних факторів, запропонували класифікації. По одній із них всі фактори розподілені нагрупи, спосіб життя, біологічні фактори, фактори оточуючого середовища і медичні. Визначити, яку долю складають біологічні фактори в структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров'я населення.

- 8-9%

+ 19-20%

- 20-21%

- 51-52%

- 70-71%

?

Ідея виділення медичних факторів в самостійний видфакторів ризику, які, була підтримана соціал-гігієністами і одержала подальший розвиток. Визначити, яку долю складають медичні чинники, що впливають на здоров'я населення.

+ 8 - 9%

- 19 - 20%

- 20 - 21%:

- 51- 52%

- 70 -71%

?

У формуванні рівня здоров'я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику, які можуть бути ендогенними та екзогенними, керованими та некерованими. Визначити, які з нижченаведених факторів відносяться до ендогенних — керованих.

- Вік, стать, спадковість

+ Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

- Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

- Клімат, природні умови

- Всі відповіді вірні

?

Фактори ризику, що впливають на стан здоров'я розподіляються на ендогенні та екзогенні, які можуть буди керованими й некерованими. Визначити, які з факторів відносяться до ендогенних некерованих.

+ Вік, стать, спадковість

- Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

- Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

- Клімат, природні умови

- Всі відповіді вірні

?

Серед факторів ризику, що впливають на стан здоров'я населення є ендогенні та екзогенні, які можуть бути керованими та некерованими. Визначити, які з нижченаведених факторів відносяться до екзогенних керованих.

- Вік, стать, спадковість

- Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

+ Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

- Клімат, природні умови

- Всі відповіді вірні

?

У формуванні рівня здоров'я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику, які можуть бути ендогенними та екзогенними, керованими та некерованими. Визначити, які з факторів відносяться до екзогенних некерованих.

- Вік, стать, спадковість

- Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

- Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

+ Клімат, природні умови

- Усі відповіді вірні

?

Хлопчик 11-ти років за останній рік п'ять разів хворів гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоров'я належить цей хлопчик

- Перша група

- Друга група

+ Третя група

- Четверта група

- П'ята група

?

Серед службовців установи у поточному році не хворіли жодного разу 10%, один — 30%, два рази — 15%, чотири рази хворіли — 5%, всі інші — 5 і більше разів. Яка питома вага службовців, віднесених до І групи здоров'я

+ 40%

- 10%

- 55%

- 60%

- 20%

?

В умовах населеного пункту на людину одночасно діють декілька несприятливих факторів: атмосферні забруднення різного хімічного та агрегатного складу, шум, електромагнітні випромінювання та деякі інші. Дія цих шкідливих факторів характеризується як:

+ Поєднана

- Комплексна

- Комбінована

- Змішана

- Адитивна

?

Демографія — наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення та інших процесів. В Україні протягом останнього десятиліття реєструється від'ємний приріст населення. Який зміст цього поняття

+ Переважання показника смертності над показником народжуваності

- Переважання показника народжуваності над показником смертності

- Показник народжуваності відповідає показникові смертності

- Зменшення кількості населення дитячого віку

- Збільшення демографічного навантаження

?

Вікова структура населення району розподілена таким чином: частка дітей (0—14 років) складає 15%, частка населення у віці 15—49 років — 50%, частка населення у віці 50 років та старших — 35%. Визначити тип вікової структури населення району.

- Стаціонарний тип

+ Регресивний тип

- Прогресивний тип

- Депопуляційний тип

- Ретроспективний тип

?

В залежності від того, яке явище вивчається (летальність, захворюваність, народжуваність та інше) для розрахунку інтенсивних показників застосовують різні основи: 100, 1000, 10 000. Визначити основу для розрахунку демографічних показників.

- 1

- 10

-100

+ 1000

- 10 000

?

На металургійному комбінаті великого промислового міста Н. працює 230 чоловіків, які проживають у сільській місцевості і щоденно витрачають 2 години часу на дорогу до комбінату і назад. Визначити, яку міграцію здійснюють робітники.

+ Маятникову міграцію

- Постійну міграцію

- Сезонну міграцію

- Щоденну міграцію

- Щомісячну міграцію

?

У районі Н., де мешкає 60 000 чоловік, за рік народилося живими 616 дітей. Визначити, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію.

- Коефіцієнт життєстійкості

- Загальна плідність

+ Народжуваність

- Природний приріст населення

- Шлюбна плідність

?

Демографічні дані використовуються системою охорони здоров'я для комплексної оцінки стану здоров'я населення, складання науково обґрунтованих прогнозів і цілеспрямованої організації медичної допомоги. Визначити, яка група показників найбільш точно характеризує демографічну ситуацію.

- Суцільного перепису населення

- Народжуваність та летальність

- Загальна смертність, природний приріст

- Результати періодичних медичних оглядів

+ Народжуваність, загальна смертність, природний приріст

?

Для характеристики населення різних країн виділяють типи вікової структури населення. Що характерно для стаціонарного її типу?

- Чисельність осіб старших за 50 років перевищує чисельність дітей

- Чисельність дітей до 14 років перевищує чисельність осіб старших за 50 років

+ Кількість дітей до 14 років та осіб старших за 50 років приблизно однакові

- Чисельність осіб у віковій групі 15—49 років переважає

- Питома вага осіб пенсійного віку переважає

?

Фізичний розвиток є важливим показником здоров'я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини

- Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, осифікація кисті за даними рентгенограми, ступінь розвитку статевих ознак. Термін першої менструації у дівчаток

- Зріст (довжина тіла стоячи), маса та динаміка маси тіла

- Зріст (довжина тіла стоячи), маса тіла, термін зміни молочних зубів на постійні

- Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, розмір грудної клітки

+ Зріст (довжина тіла стоячи), маса тіла, розмір грудної клітки, м'язова сила кисті рук, життєва ємкість легень та інше

?

Поняття «фізичний розвиток» дітей та підлітків включає характеристики їх біологічного та морфо-функціонального розвитку. Визначити, які ознаки характеризують біологічний розвиток дитини.

+ Річне зростання довжини тіла, термін зміни молочних зубів, осифікація кисті за даними рентгенографії, розвиток вторинних статевих ознак та інше

- Зріст, маса та динаміка маси тіла

- Зріст, маса тіла, термін зміни молочних зубів на постійні

- Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, розмір грудної клітки

- Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, осифікація кисті за даними рентгенограми, ступінь розвитку статевих ознак. Термін першої менструації у дівчаток

?

Фізичний розвиток дітей та підлітків оцінюють за такими групами ознак: антропометричні, фізіометричні, соматоскопічні. Визначити, що з нижченаведеного відноситься до фізіометричних ознак.

- Розмір і форма грудної клітки

- Маса тіла, форма грудної клітки

- Зріст та маса тіла

+ Життєва ємність легень, м'язова сила кисті

- Вираженість вторинних статевих ознак

?

Який фізичний розвиток характеризують наступні ознаки: зріст, динаміка маси тіла, вік зміни молочних зубів на постійні, осифікація кисті за даними рентгенограми та інші

- Антропометричний

- Морфо-функцюнальнии

+ Біологічний

- Фізіометричний

- Соматоскопічний

?

Який фізичний розвиток характеризують наступні ознаки: зріст, маса тіла, розмір грудної клітки, м'язова сила кисті рук, життєва ємність легень та інші

- Антропометричний

+ Морфо-функціональний

- Біологічний

- Фізіометричний

- Соматоскопічний

?

Фізичний розвиток дітей та підлітків оцінюють за такими ознаками: антропометричні, фізіометричні, соматоскопічні. Визначити, які ознаки відносяться до антропометричних.

+ Зріст стоячи, маса тіла, розмір грудної клітки

- Форма грудної клітки

- Життєва ємність легень

- Вираженість вторинних статевих ознак

- М'язова сила кисті

?

Одним із показників, що характеризують фізичний розвиток є соматоскопічні показники. Визначити, що з нижченаведеного відноситься до соматоскопічних показників.

- М'язова сила кисті

- Розмір грудної клітки

- Життєва ємність легень

+ Будова тіла, форма грудної клітки, артеріальний тиск, пульс та інше

- Зріст стоячи, маса тіла

?

У Н-ському регіоні через сприятливі природно-кліматичні, екологічні та соціально-економічні умови відмічено збільшення кількості пенсіонерів, які переїхали до регіону з інших куточків країни. Держадміністрація, оцінивши резервну місткість регіону, ввела ряд пільг, які спричинили аналогічне масове переселення з-за кордону. Визначити, який вид механічного руху населення відбувається в регіоні.

- Прогресивний тип населення

- Стаціонарний тип населення

+ Імміграція населення

- Еміграція населення

- Регресивний тип населення

 


Читайте також:

 1. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 2. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 3. Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров’я.
 4. Блок 5. Доходи та рівень життя населення.
 5. Вибіркове спостереження населення.
 6. Видатки установ охорони здоров’я, їх класифікація та планування
 7. Види бюджетних установ охорони здоров’я
 8. Види та методи контролю за динамікою розвитку і станом здоров’я дітей.
 9. Вплив геохімічних та геофізичних чинників біосфери на здоров’я людини
 10. ВПЛИВ ЕКЗАМЕНІВ НА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
 11. Вплив освітлення на здоров’я та працездатність людини.
 12. Вплив соціально-економічних чинників на кількість населення.
Переглядів: 3144

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
В.М.Шоботов. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 438 | Про зайнятість населення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.047 сек.