Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тематика практичних занять наведена в табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1 – Тематика практичних занять

 

№ заняття Тематика практичного заняття Кількість годин
Аналіз виробничої діяльності будівельної організації Розв’язання задач 1.1, 1.2.  
Аналіз виробничих фондів будівельної організації Розв’язання задач 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.  
Трудові ресурси будівельної організації і ефективність їх використання Опитування по темі. Розв’язання задач 3.1, 3.2.    
Узагальнюючі економічні показники діяльності будівельних організацій Розв’язання задачі 4.1.  
Порядок складання локального кошторису Розв’язання задач 5.1, 5.2.
Склад та порядок визначення кошторисної вартості будівництва. Опитування по темі. Розв’язання задачі 6.1.  
Економічна ефективність інвестицій у будівництві. Розв’язання задачі 7.1. Підсумковий тестовий контроль з дисципліни. Підготовка до заліку.    
  Разом

 


2. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема: Аналіз виробничої діяльності будівельної організації

Мета:Сформувати практичні навички аналізу показників виробничої програми та виробничих потужностей будівельної організації

План заняття:

1. Розв’язання задач № 1.1, 1.2.

Задача 1.1. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

I. Завдання до ситуації

Розрахувати обсяг виготовленої будівельної продукції та проаналізувати виконання виробничої програми будівельної організації. Зробити висновки.

ІІ. Інформаційне забезпечення задачі.

Вихідні дані наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Виробнича програма будівельної організації

№ п/п Показники План Факт Відхилення (+; -)
1. Обсяг робіт      
2. Незавершене будівельне виробництво на початок року      
3. Незавершене будівельне виробництво на кінець року  
4. Будівельний наробок  
5. Обсяг виготовленої продукції ? ?  

Дані за варіантом вибирають, додаючи до кожного показника Q = i*10, де і - порядковий номер студента в групі.

 

Iіі. Алгоритм розв’язання задачі

Обсяг виготовленої продукції за звітний період являє собою суму обсягів робіт і зміни залишків незавершеного будівельного виробництва на початок і кінець звітного періоду.

Далі розраховуємо відхилення по кожному показнику і заносимо дані в таблицю. Визначаємо, які показники мали вплив на зміну результуючого показника.

Задача 1.2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ТА ЕЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

I. Завдання до ситуації

Розрахувати фактичну середньорічну виробничу потужність будівельної організації, якщо відомо, що в базисному році будівельна організація виконала власними силами обсяг БМР за кошторисною вартістю на 42 млн. грн. Загальний обсяг виконаних робіт склав 45,061 млн. грн.; обсяг, що виконується механізованим способом – 20,448 млн. грн. За даними вибіркових обстежень коефіцієнт цілозмінних втрат річного фонду робочого часу робітників, зайнятих на БМР – Кц.в. = 0,004. Коефіцієнт внутрішньозмінних втрат річного фонду робочого часу робітників склав Кв.в. = 0,076.

Парк ведучих машинних ресурсів для визначення виробничої потужності складають екскаватори одноківшові, крани баштові та стрілові, бульдозери тракторні.

ІІ. Інформаційне забезпечення задачі

Таблиця 1.2. – Коефіцієнти цілозмінних і внутрішньозмінних простоїв та питома вага розрахункової вартості машино-годин, відпрацьованих і-ю групою машин

Групи машин Коефіцієнт втрат машинного часу (частках одиниці) Питома вага розрахункової вартості машино-годин, відпрацьованих і-ю групою машин
цілозмінних (Кцз) внутрішньо-змінних (Квз) Зі (%)
Екскаватори одноківшові 0,003 0,09 29,8
Бульдозери тракторні 0,004 0,071 23,5
Баштові крани - 0,18 11,9
Стрілові крани 0,002 0,165 34,8

Дані за варіантом вибирають, додаючи до кожного коефіцієнта втрат машинного часу Q; Q = 0,0001* і, де і - порядковий номер студента в групі.

Iіі. Алгоритм розв’язання задачі

Розрахунок фактичної середньорічної виробничої потужності здійснюється шляхом коригування фактично виконаного в базисному році власними силами обсягу БМР на коефіцієнти, що враховують наявні резерви у використанні виробничих ресурсів: як машинних, так і трудових.

Розраховуємо коефіцієнт використання окремих груп ведучих будівельних машин – Кмі, який визначається на основі даних табл. 1.2:

Кмі = (1 – Кцзі) * (1 – Квзі) (1.1)

Коефіцієнт використання всієї сукупності будівельних машин і механізмів розраховується як середньозважений коефіцієнт використання їх окремих груп за формулою

(1.2.)

де Зі – питома вага розрахункової вартості машино-годин, відпрацьованих і-ю групою машин і механізмів, % (за даними табл. 1.2). Розрахункова вартість машино-годин визначається добутком середньорічної кількості машин у групі на середньорічну кількість годин роботи однієї машини та ціну роботи однієї машино-години.

Коефіцієнт використання трудових ресурсів, наявних у розпорядженні будівельної організації, визначається за формулою

Кт = (1 - Кц.в.)(1 – Кв.в.) (1.3)

де Кц.в. – коефіцієнт цілозмінних втрат річного фонду робочого часу;

Кв.в. – коефіцієнт рн.ішньо змінних втрат річного фонду робочого часу.

Частка робіт, виконаних механізованим способом, у загальному обсязі фактично виконаних БМР, розраховується за формулою

m = Qm / Qзаг; (1.4)

де Qm – обсяг БМР, що виконується механізованим способом;

Qзаг – загальний обсяг БМР.

Фактична середньорічна виробнича потужність будівельної організації за базисний рік складе

Пф = Qф * . (1.5)


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Алергія та анафілаксія, їх практичне значення .
 5. Бактеріофаг, його природа і практичне застосування. Вплив бактеріофага на мінливість мікроорганізмів.
 6. Вид заняття: лекція
 7. Вид заняття: лекція
 8. Вид заняття: лекція
 9. Вид заняття: лекція
 10. Вид заняття: лекція
 11. Відповідь на практичне завдання.
 12. Вступне заняття
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
З курсу | ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.